2016
Kriseberedskap: Jordskjelv og demijohns

Sagt av siste-dagers-hellige

Kriseberedskap: Jordskjelv og demijohns

Ricardo Sosa, Santa Lucia, Argentina

Latter-Day Saint Voices

Illustrasjon av Allen Garns

Da jeg var ni måneder gammel, ble mine foreldre – et ungt par med tre barn og gravid med det fjerde – tatt av et jordskjelv med styrke 7,5 i Argentina. Mens huset raste sammen, grep far og mor tak i oss og løp. Etter å ha forsikret seg om av vi var uskadet, så de rundt på ødeleggelsene. Min far fikk fort oversikt over skadene, og fant ut at vi ikke kom til å få rent vann gjennom det offentlige nettverket. Det var ikke engang vann nok til å vaske bort støvet fra de sammenraste husene!

Da sjokket hadde lagt seg, tok far sykkelen og dro for å se til sin mor, som bodde noen få kvartaler unna. Da han kom til morens ødelagte hus, gikk han på baksiden til der hun satt, og så at hun bare hadde noen få skrammer.

Bestemor ba far om å prøve å berge noe fra ruinene, og mens han gjorde det, fant han to demijohns (glassbeholdere som ble solgt med 20 til 60 liter vin i) fylt med friskt drikkevann. De var uskadet.

Noen få måneder før jordskjelvet hadde President Spencer W. Kimball (1895-1985) instruert de hellige i hele verden om å lagre mat og vann. Min bestemor, en nylig konvertitt, hadde lyttet. Fra de to demijohns var vi istand til å dekke familiens behov i et par dager før krisehjelpen kom.

Dette eksemplet på bestemors lydighet var et vitnesbyrd for min far, som senere konverterte til evangeliet. Familien vår har senere blitt beseglet i templet. Jeg er så takknemlig for bestemors tro og lydighet mot befalingen om å være beredt.