2016
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Her er to eksempler.

Family Scripture Study

“Ti grunner til at jeg elsker Mormons bok,” på side 12: Når dere har lest denne artikkelen sammen som familie, kan dere la hvert familiemedlem skrive ned noen grunner til at de er veldig glad i Mormons bok. Overvei å la hver enkelt person dele sin liste og sine favorittskriftsteder fra Mormons bok. Dere kan sette dere som mål å finne flere grunner etter hvert som dere regelmessig leser Mormons bok sammen.

“Å være der vi burde være,” på side 66: Dere kan lese om eldste Funks opplevelse når han valgte å stå på et hellig sted, og deretter gjøre den tilhørende aktiviteten på side 67. Overvei å diskutere som familie hva som gjør et sted hellig, og hvordan hver enkelt kan stå på hellige steder, selv om det ikke er inne i en kirke eller i et tempel. Diskuter hvor viktig Den hellige ånd er, og hvilken rolle han har i å hjelpe oss å stå på hellige steder.