2016
Menns guddommelige roller

Trekk paralleller

Menns guddommelige roller

Flere talere tar noen ganger opp det samme emnet i evangeliet. Her er det tre talere sa om menns guddommelige roller:

  • Ektemenn: “Behandle din hustru… slik vår himmelske Fader har behandlet deg.” – Henry B. Eyring, “Evige Familier,” 83.

  • Prestedømsbærere: “Lev opp til [deres] privilegier som bærere av prestedømmet. “I en kommende tid vil bare de menn som har tatt sitt prestedømme på alvor, ved flittig å søke å bli undervist av Herren selv, være i stand til å velsigne, veilede, beskytte, styrke og helbrede andre.” – Russell M. Nelson, “Prisen for prestedømskraft,” 67-68.

  • Fedre: “Rollen som far er av guddommelig opprinnelse fra og med en Fader i himmelen, og i denne jordiske tilværelse, med far Adam …

    Farskap krever offer …

    Å elske sine barns mor – og vise denne kjærligheten – er to av de beste tingene en far kan gjøre for sine barn. Dette bekrefter og styrker det ekteskapet som er grunnlaget for deres familieliv og sikkerhet.” – D. Todd Christofferson, “Fedre,” 94, 95.