2016
Innsikt
Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Hva er vår grunn til håp?

”Hvis vi gir vårt hjerte til Gud, hvis vi elsker vår Herre Jesus Kristus, hvis vi gjør det beste vi kan for å etterleve evangeliet, vil morgendagen – og alle andre dager – til syvende og sist være fantastiske, selv om vi ikke alltid ser det slik. Hvorfor? Fordi vår himmelske Fader ønsker det! Han ønsker å velsigne oss. Et givende, rikt og evig liv er selve hensikten med hans barmhjertige plan for sine barn!”

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum, ”I morgen vil Herren gjøre underfulle ting blandt dere,” Liahona, mai 2016, 127.