2016
Vår side

Vår side

Liahona Magazine, 2016/08 Aug
Our Page

Jesus kalles noen ganger for Den gode hyrde, og vi er på en måte lammene hans. Han ønsker å ta vare på oss.

Victoria P., 10 år, Federal Distrikt, Brazil

Our Page

Jeg hadde en fin opplevelse da jeg var syv år gammel. Jeg ønsket å vite om Kirken var sann. Så jeg ba en bønn og spurte vår himmelske Fader. Jeg gjorde meg ferdig med å be, og la meg til å sove. Jeg hadde en drøm der Jesus Kristus sa til meg, “Dette er den sanne Kirke.” Da jeg våknet, husket jeg drømmen, og jeg visste at jeg var medlem i den sanne Kirken.

Miranda R., 9 år, Querétaro, Mexico

Our Page

Jeg er utrolig glad for å være medlem av Kirken. Jesus Kristus er min venn og han beskytter meg og min familie. Jeg liker å besøke templet. Jeg liker familiens hjemmeaften og primær.

Angel M., 11 år, Colón, Panama

Our Page

Samuel O., 10 år, og Enzo S., 11 år, Rivera Department, Uruguay