2016
Del evig glede

Ungdom

Del evig glede

Family life

Noe av det beste med evangeliet er kunnskapen om frelsesplanen. Vi har den fantastiske muligheten å kunne være sammen som familie for evig. Denne kunnskapen hjelper oss å ha håp når vi føler oss overveldet av verden. President Eyring sier, “Vår himmelske Fader kjenner vårt hjerte. Hans hensikt er å gi oss glede (se 2 Nephi 2:25). Derfor ga han sin Sønn som gave for at gleden ved familiebånd skulle kunne vare evig … Det er en gave som hvert av Guds barn som kommer til verden, kan gjøre krav på.”

Denne velsignelsen kan anvendes av de av oss som lever akkurat nå og dem som har gått bort – men bare gjennom vår hjelp. Våre forfedre er i åndeverden akkurat nå, og venter på at vi skal forberede navnet deres slik at tempelordinansene kan forrettes på deres vegne. Noen ganger kan det imidlertid være vanskelig å gjøre arbeidet for dem. Vi kan ha det for travelt, eller vi kan bo så langt unna templet at det er vanskelig å dra dit ofte.

Heldigvis finnes det andre måter vi kan hjelpe våre forfedre på, som å gjøre slektshistorisk arbeid, indeksering, eller sitte barnevakt for våre foreldre mens de drar til templet. Ved å hjelpe, tjener vi Herren og gir håpet om en evig familie til dem som er på den andre siden av sløret.