2016
Tilgivelse for våre synder

Doktrinær klargjøring

Tilgivelse for våre synder

Baptism

“Ordinansene dåp ved nedsenkning, håndspåleggelse for Den hellige ånds gave og nadverden er ikke isolerte og separate foreteelser. De er snarere elementer i et innbyrdes beslektet og forsterkende mønster av forløsende fremgang. Hver påfølgende ordinans løfter og forsterker våre åndelige hensikter, ønsker og prestasjoner. Faderens plan, Frelserens forsoning og evangeliets ordinanser gir den nåde vi trenger for å streve fremover og utvikle oss linje på linje og bud på bud mot vårt evige mål.”