2016
Samuel vitnet

Helter i Mormons bok

Samuel vitnet

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Samuel var en profet, og han var lamanitt. Vår himmelske Fader sa til Samuel at han skulle fortelle de ugudelige nephittene at de måtte omvende seg. Nephittene ville ikke slippe Samuel inn i byen, så han sto på bymuren. De kastet stener og skjøt piler på han. Men vår himmelske Fader beskyttet ham. Samuel fortalte folket det vår himmelske Fader ønsket at de skulle høre.

En gang var jeg redd fordi jeg måtte bære mitt vitnesbyrd. Da jeg bar vitnesbyrdet, var jeg ikke redd.

Chase C., 6 år, Arizona, USA

Lauren P., 11 år, Utah, USA