2016
Jeg kan lese Mormons bok

Jeg kan lese Mormons bok

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Denne månedens skriftsteder

Når du har lest et skriftsted, fargelegger du de tilsvarende nummererte områdene på bildet!

1. Helaman 10:1-7, 12, 14-18

2. Helaman 13:1-7

3. Helaman 14:2-8

4. Helaman 16:1-5

5. 3 Nephi 1:10-17, 21-24

6. 3 Nephi 2:1-2

7. 3 Nephi 8:2-7, 22-23

8. 3 Nephi 11:3-11, 13-17, 37-39

Den nye stjernen

Noe av det Samuel fortalte nephittene var at Jesus Kristus skulle bli født snart, og at han skulle bli Frelseren. En ny stjerne ville skinne når Jesus ble født. Noen mennesker ble veldig sinte og prøvde å skade Samuel. Andre trodde det han fortalte og ville bli døpt. Les om Samuel på side 76-78. Se etter en ny leseutfordring i neste nummer! ◼