2016
På veien til større selvhjulpenhet

På veien til større selvhjulpenhet

Blir du mer selvhjulpen for hver dag?

Gi deg selv poeng etter disse utsagnene for å få en forståelse av hvor langt du er kommet på veien til selvhjulpenhet.

Denne evalueringen er ikke en omfattende liste av retningslinjer. Mens du og din familie bønnfylt studerer dette emnet og rådfører dere med hverandre, kan Ånden tilskynde dere til å vite hvordan dere skal forbedre dere.

Etter å ha gjennomført evalueringen kan du overveie å sette deg noen mål på områder der du fikk få poeng.

Svarnøkkel: 1 = aldri, 2 = noen ganger, 3 = ofte, 4 = nesten alltid, 5 = alltid

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Beredskap

1. Jeg har satt til side kontanter i tilfelle en krise skulle oppstå.

2. Jeg har et lager hjemme av nødforsyninger (tepper, stearinlys, lommelykt etc.)

3. Jeg har viktige papirer lagret på et sikkert sted, og familien og jeg vet hvordan vi kan få tilgang til dem.

4. Jeg kjøper inn og lagrer regelmessig ekstra mat og vann.

5. Jeg bruker matvarelageret som jeg har, og erstatter det med ny mat slik at det ikke går ut på dato.

Arbeid

1. Jeg gjør en innsats for å forbedre mine arbeidsevner og produktivitet gjennom seminarer og kurs i regi av jobben.

2. Jeg arbeider godt sammen med andre, og de stoler på meg.

3. Før jeg søker jobber, ber jeg om tilbakemelding på min CV og mine intervjuferdigheter.

4. Jeg ber og er positiv når jeg søker jobber.

5. Jeg ser etter muligheter for å finne nye kontakter som kan lede til arbeid.

Økonomi

1. Jeg prøver å finne måter å spare penger på ved å redusere unødvendige utgifter.

2. Jeg setter reglemessig penger til side på en spare- eller investeringskonto.

3. Jeg unngår unødvendig gjeld.

4. Jeg betaler en ærlig tidende og bidrar med et generøst fasteoffer.

5. Jeg tar vare på mine eiendeler slik at de varer lengre.

Fysisk helse

1. Jeg anstrenger meg for å trimme daglig.

2. Jeg spiser sunn mat og drikker nok vann hver dag.

3. Jeg etterlever visdomsordet og oppmuntrer andre til å gjøre det samme.

4. Jeg unngår å bli avhengig av skadelige stoffer.

5. Jeg får nok søvn og unngår å sove for mye.

Utdannelse

1. Jeg søker etter formelle og uformelle anledninger til å lære.

2. Når jeg søker etter mer utdannelse, ser jeg etter ressurser som stipend eller Det vedvarende utdannelsesfond.

3. Jeg er åpen for syn og meninger som er forskjellig fra mine.

4. Jeg søker Ånden for å hjelpe meg å skjelne sannhet og huske det jeg lærer.

5. Jeg inkluderer daglig skiftstudium som en del av min utdannelse.