2016
Hvordan holde seg verdig

Svar fra Kirkens ledere

Hvordan holde seg verdig

Fra en tale ved generalkonferansen i april 2011.

Portraits.Child.Female

Jeg har levd lenge nok til å ha vært vitne til mye av forvandlingen som har funnet sted i samfunnets moral. Der Kirkens og samfunnets normer før stort sett var forenlige, er det nå en bred kløft mellom oss, og den blir stadig bredere.

Mange filmer og TV-programmer fremstiller adferd som er stikk i strid med Guds lover. Utsett dere ikke for insinuasjonene og renspikkede slibrigheter som så ofte finnes der. Teksten i mye av dagens musikk faller i samme kategori. Den banning som er så utbredt i dag, ville aldri ha blitt tolerert for ikke så altfor lenge siden. Vær så snill å ikke si noe som dere ikke kan være stolte av.

Hold dere fullstendig unna pornografi. Tillat dere aldri noensinne å se på det. Det har vist seg å være en avhengighet som det er mer enn vanskelig å bli kvitt. Unngå alkohol og tobakk og andre skadelige stoffer, for dette er også uvaner som ikke er lette å overvinne.

Hva vil beskytte dere mot den synd og ondskap som finnes rundt dere? Jeg vil hevde at et sterkt vitnesbyrd om vår Frelser og hans evangelium vil bringe dere i sikkerhet. Hvis dere ikke har lest Mormons bok, så les den. Hvis dere gjør det med bønn og med et oppriktig ønske om å få vite sannheten, vil Den hellige ånd tilkjennegi at den er sann. Hvis den er sann – og det er den – da var Joseph Smith en profet som så Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Kirken er sann. Hvis dere ikke allerede har et vitnesbyrd om disse tingene, så gjør det som trengs for å få det. Det er helt avgjørende at dere har deres eget vitnesbyrd, for andres vitnesbyrd holder bare et stykke på veien. Når dere så har mottatt et vitnesbyrd, må det holdes levende og sterkt ved lydighet mot Guds bud og ved regelmessig bønn og skriftstudium. Gå i kirken. Delta i Seminar.

Hvis det er noe galt i deres liv, finnes det en utvei. Slutt med all urettferdighet. Snakk med biskopen. Uansett hva problemet er, kan det ordnes med sann omvendelse. Dere kan bli rene igjen (se L&p 58:42).

Menneskenes Frelser sa om seg selv at han var i verden, men ikke av verden. Vi kan også være i verden, men ikke av verden, ved å forkaste falske ideer og læresetninger. Stå fast på det som Gud har befalt.