2016
Notater fra konferansen, april 2016

Notater fra konferansen, april 2016

“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt… enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i april 2016, kan du bruke disse sidene (og konferansenotater i fremtidige nummer) som veiledning til å studere og anvende de aktuelle læresetningene fra de levende profeter og apostler samt andre av Kirkens ledere.