Generalna konferenca
Spomnite se poti nazaj domov
nazaj naprej

Spomnite se poti nazaj domov

Posnemajmo popolni vzor Jezusa Kristusa, potovanje proti našemu večnemu domu pa je možno le zaradi njegovih naukov, njegovega življenja in njegovega odkupnega žrtvovanja.

Mladi raziskovalec Arthur Hasler je leta 1946 hodil ob gorskem potoku blizu svojega doma iz otroštva, ko je imel izkušnjo, ki ga je pripeljala do pomembnega odkritja o tem, kako ribe najdejo pot nazaj v svoje rojstne vodotoke.

Ko je hodil po hribu navkreber, vendar še ni videl svojega najljubšega slapu iz otroštva, se je v njem nenadoma prebudil pozabljeni spomin. Rekel je: »Ko je hladna sapica, ki prinaša vonj po mahu in orlicah, pihljala čez skalnate rake, so se podrobnosti tega slapu in kje na gori se nahaja, iznenada prikazale v mojem notranjem uvidu.«1

Ti vonji so mu obudili spomine iz otroštva in ga spomnili na dom.

Če so vonji lahko prebudili takšne spomine v njem, je razmišljal, bi vonji lahko tako vplivali na losose, ki se po letih v odprtem oceanu vrnejo točno v rojstne vodotoke, da se drstijo.

Hasler je na osnovi te izkušnje z drugimi raziskovalci dokazal, da si lososi zapomnijo vsak vonj, ki jim pomaga pri usmerjanju na tisoče kilometrov daleč, da iz morja najdejo pot nazaj domov.

Ob tem poročilu sem razmišljal, da je med drugim v življenju najpomembnejše, da prepoznamo in se spomnimo poti nazaj k nebeškemu Očetu ter da na potovanju vseskozi zvesto in radostno vztrajamo.

Domislil sem se štirih opomnikov, ki nam, če jih v življenju dosledno uporabljamo in upoštevamo, lahko prebudijo občutke o nebeškem domu.

Prvič, lahko se spomnimo, da smo Božji otroci

Imamo božansko dediščino. Spoznanje, da smo Božji otroci in da Bog želi, da se vrnemo v njegovo navzočnost, je eden od prvih korakov na poti nazaj v nebeški dom.

Te dediščine ne pozabite. Pogosto si vzemite čas, da svoj duhovni imunski sistem krepite tako, da se spominjate blagoslovov, ki ste jih prejeli od Gospoda. Zaupajte vodstvu, ki ste ga prejeli od njega, namesto da bi se obračali zgolj na svet, da bi ugotovili, koliko ste vredni, in našli pot.

Nedavno sem obiskal drago osebo, potem ko je bila v bolnišnici. Čustveno mi je povedala, da si je, medtem ko je ležala v bolnišnični postelji, želela le, da bi ji nekdo zapel pesem »Božji sem otrok«. Že ta misel sama ji je, je rekla, dajala mir, ki ga je potrebovala v tisti uri stiske.

Če veste, kdo ste, to spremeni, kaj čutite in kaj naredite.

Če razumete, kdo resnično ste, ste bolj pripravljeni, da prepoznate in se spomnite poti nazaj v nebeški dom in hrepenite, da bi bili tam.

Drugič, lahko se spomnimo temelja, ki nas varuje

Moč dobimo, če tudi takrat, ko drugi močno omalovažujejo zapovedi in odrešenjska načela,2 ostanemo pravični, vdani in zvesti nebeškemu Očetu in Jezusu Kristusu.

V Mormonovi knjigi je Helaman svoje sinove učil, naj pomnijo, da morajo svoje temelje postaviti na Jezusu Kristusu, zato da bodo imeli moč, da se bodo zoperstavili hudiču. Satanovi močni vetrovi in viharji se zgrinjajo nad nas, a ne bodo imeli moči, da bi nas potolkli, če zaupamo v najvarnejši kraj – v Odkupitelja.3

Iz osebnih izkušenj vem, da bomo deležni njegove pomoči, če se bomo odločili prisluhniti njegovemu glasu in mu slediti. Dobili bomo širši vpogled na okoliščine in globlje razumevanje smisla življenja. Občutili bomo duhovni navdih, ki nas bo vodil v nebeški dom.

Tretjič, lahko se spomnimo, naj vselej molimo

Živimo v času, ko z enim samim dotikom ali glasovnim ukazom med obsežnimi podatki, shranjenimi in organiziranimi v obsežni in zapleteni računalniški mreži, lahko začnemo iskati odgovore o skoraj vsaki temi.

Po drugi strani imamo preprosto povabilo, naj začnemo iskati odgovore iz nebes. »Vselej moli[te] in [nad vas] bom razlil svojega Duha.« Gospod nato obljublja: »[I]n velik bo [vaš] blagoslov – da, in sicer večji, kot če bi prejel[i] zaklade zemlje.«4

Bog resnično ve za vsakega od nas in je pripravljen prisluhniti našim molitvam. Ko se spomnimo moliti, spoznamo njegovo podpirajočo ljubezen, in bolj molimo k Očetu v nebesih v Kristusovem imenu in bolj spuščamo Odrešenika v svoje življenje, bolj prepoznamo pot, ki jo je označil do našega nebeškega doma.

Četrtič, lahko se spomnimo, naj služimo drugim

Ko si prizadevamo Jezusu Kristusu slediti tako, da drugim služimo in smo do njih prijazni, svet delamo lepši.

Naša dejanja lahko pomembno blagoslovijo življenja ljudi okrog nas, kakor tudi naša lastna življenja. Ljubeče služenje prinaša smisel tako v življenje dajalca kakor prejemnika.

Ne podcenjujte potenciala, ki ga imate, da na druge vplivate v dobrem smislu tako z dejanji služenja kot s služenjem z lastnim zgledom.

Ljubeče služenje drugim nas vodi po poti v nebeški dom – po poti, na kateri postajamo podobni Odrešeniku.

Leta 1975 so Arnaldo in Eugenia Teles Grilo in njuni otroci zaradi državljanske vojne morali zapustiti dom in vse, kar so desetletja ustvarjali s trdim delom. Brat in sestra Teles Grilo sta se v domovini Portugalski soočila z izzivom, da sta morala začeti znova. A ko sta se leta kasneje pridružila Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, sta rekla: »Izgubili smo vse, kar smo imeli, a to je bilo dobro, ker nas je prisililo, da smo razmislili o pomembnosti večnih blagoslovov.«5

Izgubili so zemeljski dom, ampak našli so pot nazaj v nebeški dom.

Kar koli morate pustiti za seboj, da boste sledili poti domov, se vam nekoč sploh ne bo zdelo žrtvovanje.

Posnemajmo popolni vzor Jezusa Kristusa, potovanje v naš večni dom pa je možno le zaradi njegovih naukov, njegovega življenja in njegovega odkupnega žrtvovanja – vključno z njegovo smrtjo in vstajenjem.

Vabim vas, da doživite radost tega, da se spominjate, da ste Božji otroci in da je Bog svet tako ljubil, da je poslal svojega Sina,6 da bi nam pokazal pot. Prosim vas, da se spomnite, da bodite zvesti, da svoje življenje obrnete h Kristusu in na njem postavite svoje temelje. Na svojem potovanju se spomnite moliti in na poti služiti drugim.

Dragi bratje in sestre, to velikonočno nedeljo pričujem, da je Kristus Odkupitelj in Odrešenik sveta. On je tisti, ki nas lahko pospremi k mizi radostnega življenja in nas vodi na potovanju. Da bi se ga spominjali in mu sledili domov! V imenu Jezusa Kristusa, amen.

Opombe

  1. Arthur Davis Hasler, Gene E. Likens, »Arthur Davis Hasler: January 5, 1908–March 23, 2001«, National Academy of Sciences, Biographical Memoirs, 82. letnik (2003), 174–175.

  2. Gl. Book of Mormon Student Manual (2009), 268–273.

  3. Gl. Helaman 5:6–12.

  4. Nauk in zaveze 19:38.

  5. Gl. Don L. Searle, »Discovering Gospel Riches in Portugal«, Ensign, okt. 1987, 15.

  6. Gl. Janez 3:16.