Generalna konferenca
Izkazovanje podpore generalnim voditeljem, področnim sedemdeseterim in generalnim uradnikom
nazaj naprej

Izkazovanje podpore generalnim voditeljem, področnim sedemdeseterim in generalnim uradnikom

Bratje in sestre, sedaj bom predstavil generalne voditelje, področne sedemdesetere in generalne uradnike Cerkve, da jih boste podprli z glasovanjem.

Prosimo, pokažite svoj glas podpore na običajen način, kjerkoli že ste. Če kdo nasprotuje kateremu od predlogov, vas prosimo, da stopite v stik s svojim kolskim predsednikom.

Predlagano je, da podpremo Russella Mariona Nelsona kot preroka, vidca in razodevalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, Dallina Harrisa Oaksa kot prvega svetovalca v Prvem predsedstvu in Henryja Benniona Eyringa kot drugega svetovalca v Prvem predsedstvu.

Kdor soglaša, naj to pokaže.

Če je kdo proti, naj to pokaže.

Predlagano je, da podpremo Dallina H. Oaksa kot predsednika zbora dvanajstih apostolov in M. Russella Ballarda kot vršilca dolžnosti predsednika zbora dvanajstih apostolov.

Kdor soglaša, naj dvigne roko.

Če je kdo proti, naj to pokaže.

Predlagano je, da naslednje brate podpremo kot člane zbora dvanajstih apostolov: M. Russella Ballarda, Jeffreyja R. Hollanda, Dietra F. Uchtdorfa, Davida A. Bednarja, Quentina L. Cooka, D. Todda Christoffersona, Neila L. Andersena, Ronalda A. Rasbanda, Garyja E. Stevensona, Dala G. Renlunda, Gerrita W. Gonga in Ulissesa Soaresa.

Kdor soglaša, naj to pokaže.

Če je kdo proti, naj to pokaže.

Predlagano je, da podpremo svetovalca v Prvem predsedstvu in zbor dvanajstih apostolov kot preroke, vidce in razodevalce.

Vse, ki soglašate, prosimo, da to pokažete.

Če je kdo proti, naj stori enako.

Obvestili bi vas, da starešini Roberta C. Gaya and Terencea M. Vinsona s 1. avgustom 2021 avgustom razrešujemo služenja kot članov predsedstva sedemdeseterih.

Kdor se nam želi pridružiti pri izkazovanju hvaležnosti tema bratoma za predano služenje, to lahko stori z dvigom roke.

Razrešeni so bili naslednji področni sedemdeseteri: starešine Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Alfred Kyungu, Carlos G. Revillo ml. in Vaiangina Sikahema.

Tiste, ki bi se nam radi pridružili pri izkazovanju hvaležnosti za njihovo odlično služenje, prosimo, da to pokažete.

Razrešili smo generalno predsedstvo Osnovne: Joy D. Jones kot predsednico, Liso L. Harkness kot prvo svetovalko in Cristino B. Franco kot drugo svetovalko.

Vse, ki bi se nam radi pridružili pri izkazovanju hvaležnosti tem sestram za predano služenje, prosimo, da to pokažete.

Predlagano je, da podpremo starešini Paula V. Johnsona in S. Marka Palmersa, da s 1. avgustom 2021 začneta služiti kot člana predsedstva sedemdeseterih.

Kdor soglaša, naj to pokaže.

Če je kdo proti, naj stori enako.

Predlagano je, da kot generalne voditelje sedemdeseterih podpremo naslednje brate: Seana Douglasa, Michaela A. Dunna, Clarka G. Gilberta, Patricia M. Giuffro, Alfreda Kyunga, Alvina F. Mereditha III, Carlosa G. Revilla ml. in Vaiangino Sikahemo.

Vse, ki soglašate, prosimo, da to pokažete.

Kdor nasprotuje, naj stori enako.

Predlagano je, da podpremo nove področne sedemdesetere, ki jih je Cerkev v objavi predstavila že med tednom.

Kdor soglaša, naj dvigne roko.

Če je kdo proti, naj stori enako.

Predlagano je, da kot novo generalno predsedstvo Osnovne podpremo Camille N. Johnson kot predsednico, Susan H. Porter kot prvo svetovalko in Amy A. Wright kot drugo svetovalko.

Kdor soglaša, naj dvigne roko.

Če je kdo proti, naj to pokaže.

Predlagano je, da podpremo druge generalne voditelje, področne sedemdesetere in generalne uradnike v trenutni zasedbi.

Vse, ki soglašate, prosimo, da to pokažete.

Če je kdo proti.

Ponovno vabimo vse, ki morda nasprotujejo kateremu predlogu, da stopijo v stik s svojim kolskim predsednikom.

Hvala vam za vztrajno vero in molitve za cerkvene voditelje.