Generalna konferenca
Jezus Kristus: Skrbnik naših duš
nazaj naprej

Jezus Kristus: Skrbnik naših duš

Če se grehov iskreno pokesamo, dopustimo, da Kristusovo odkupno žrtvovanje v našem življenju postane popolnoma učinkovito.

Moji dragi bratje in sestre, na to krasno velikonočno dopoldne se mi srce radosti, ker se spominjam najčudovitejšega, najveličastnejšega in najbolj neizmernega dejanja, ki se je zgodilo v vsej človeški zgodovini – odkupne daritve našega Gospoda Jezusa Kristusa. Znamenite besede preroka Izaija opevajo veličino in nesebičnost tega, da se je Odrešenik spustil pod vse in se žrtvoval za dobro vseh Božjih otrok:

»V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega.

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.«1

Ko je Jezus prostovoljno prevzel grehe vsega človeštva, ko so ga kruto pribili na križ in je tretji dan zmagoslavno premagal smrt,2 je uredbi pashe, ki jo je Izrael dobil v starodavnih časih, dal bolj svet pomen.3 Za izpolnitev prerokbe je kot veliko in poslednjo žrtev daroval lastno telo in dragoceno kri,4 zaradi česar so se uveljavili tradicionalni simboli, ki se uporabljajo pri praznovanju Gospodove pashe.5 Pri tem je doživljal telesno in duhovno trpljenje, ki je za človeški um nedoumljivo. Odrešenik je rekel:

»Kajti glej, jaz, Bog, sem vse to prenašal za vse, /…/

katero trpljenje je povzročilo, da sem celo jaz, Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine in krvavel iz vsake pore in trpel tako telesno kot duhovno – in sem želel, da mi ne bi bilo treba piti grenke čaše in odstopiti –

vendar slava bodi Očetu in izpil sem in končal svoje priprave za človeške otroke.«6

Kristus je s svojo neskončno in milostno žrtvijo dobrohotno izpolnil Očetovo voljo.7 Premagal je želo telesne in duhovne smrti,8 ki sta na svet prišli s padcem,9 in nam ponudil možnost večne odrešitve.10

Jezus je bil edino bitje, ki je bilo zmožno izvesti to večno in popolno žrtvovanje za vse nas.11 Bil je izvoljen in vnaprej posvečen na velikem svetu v nebesih, in sicer pred stvarjenjem sveta.12 Še več, ker se je rodil materi smrtnici, je podedoval zmožnost telesne smrti, po Bogu pa je kot edinorojeni Očetov Sin podedoval moč, da je svoje življenje predal in ga spet vzel.13 Poleg tega je živel popolno življenje, ki je bilo brez madeža, in zato zahteve božanske pravice nad njim niso imele moči.14 Prerok Joseph Smith je ob neki priložnosti učil:

»Svet ne bi mogel biti odrešen brez posredovanja Jezusa Kristusa.

Bog /…/ je pripravil žrtvovanje v daru svojega lastnega Sina, ki naj bi /…/ odprl vrata, skozi katera naj bi človek vstopil v Gospodovo navzočnost.«15

Čeprav je Odrešenik s svojim žrtvovanjem brezpogojno odstranil učinke telesne smrti,16 nam ni vzel osebne odgovornosti, da se kesamo za grehe, ki smo jih zagrešili.17 Temveč nas je ljubeče prosil, naj se spravimo s svojim večnim Očetom. Zaradi Jezusa Kristusa in njegove odkupne žrtve v umu in srcu lahko doživimo veliko spremembo, ki nam prinese prenovljen odnos tako do Boga kot do življenja na splošno.18 Če se grehov iskreno pokesamo in se v srcu in željah obrnemo k Bogu in njegovim zapovedim, v življenju v večji meri lahko prejmemo njegovo odpuščanje in občutimo vpliv njegovega Svetega Duha. Zaradi milosti se izognemo doživljanju hudega trpljenja, ki ga je prestal Odrešenik.19

Dar kesanja je izraz prijaznosti Boga do njegovih otrok in nazorni prikaz njegove neprimerljive moči, s katero lažje premagamo prestopke, ki jih zagrešimo. To je tudi dokaz potrpežljivosti in velikega potrpljenja nebeškega Očeta do naših slabosti in šibkosti. Predsednik Russell M. Nelson, naš ljubi prerok, je ta dar imenoval »ključ do sreče in duševnega miru«.20

Moji dragi prijatelji, pričujem vam, da če se iskreno pokesamo svojih grehov,21 Kristusovi odkupni žrtvi dovolimo, da v našem življenju postane popolnoma učinkovita.22 Osvobojeni bomo spon greha, na potovanju na zemlji bomo našli radost in postali upravičeni, da bomo prejeli večno odrešitev, ki je od nastanka sveta pripravljena za vse, ki verjamejo v Jezusa Kristusa in pridejo k njemu.23

Odrešenik nam poleg tega veličastnega daru ponuja tudi podporo in tolažbo, ko se soočamo s stiskami, skušnjavami in šibkostmi življenja smrtnika, vključno z okoliščinami, ki jih zadnje čase doživljamo v sedanji pandemiji. Lahko vam zatrdim, da se Kristus vedno zaveda nadlog, ki jih doživljamo na zemlji. Razume vso grenkobo, agonijo in telesne bolečine, kakor tudi čustvene in duhovne izzive, s katerimi se soočamo. Odrešenik je nadvse milosten in vedno nam je pripravljen pomagati. To je možno zato, ker je po mesu sam izkusil in prevzel bolečine naših šibkosti in slabosti.24

Krotkega in ponižnega srca se je spustil pod vse stvari in sprejel, da so ga ljudje prezirali, zavrnili in ponižali, in je bil ranjen zaradi naših prestopkov in krivičnosti. Vse to je pretrpel za vse in prevzel grehe sveta25 in postal naš največji duhovni skrbnik.

Ko se bomo z njim zbližali, tako da se mu bomo predajali v duhovno skrb, bomo lahko prevzeli njegov jarem, ki je preprost, in njegovo breme, ki je lahko, in bomo tako našli obljubljeno tolažbo in počitek. Še več, prejeli bomo moč, ki jo vsi potrebujemo, da bomo premagali življenjske stiske, šibkosti in bridkosti, kar bi bilo brez njegove pomoči in zdravilne moči izredno težko prestati.26 Sveti spisi nas učijo: »Vrzi svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate.«27 »In potem naj [n]as Bog usliši, da bodo [n]aša bremena lahka preko radosti njegovega Sina.«28

Konec lanskega leta sem izvedel, da sta Mario in Regina Emerick, dragi par, ki sta bila zelo zvesta Gospodu, umrla štiri dni drug za drugim zaradi zapletov v zvezi s covidom-19.

Eden od njunih sinov, ki trenutno v Braziliji služi kot škof, mi je povedal naslednje: »Starša sem težko gledal oditi s tega sveta v takšnem stanju, a sredi tiste tragedije sem v življenju jasno čutil Gospodovo roko, ker sem prejel moč in mir, ki sta presegala moje razumevanje. Zaradi vere v Jezusa Kristusa in njegovo odkupno daritev sem prejel božansko pomoč, da sem krepil in tolažil svoje družinske člane in vse tiste, ki so nam v tej težki izkušnji pomagali. Čeprav se čudež, na katerega smo vsi upali, ni zgodil, sem priča številnim drugim čudežem, ki so se zgodili v mojem življenju in v življenjih mojih družinskih članov. Globoko v srcu sem občutil nepojasnjen mir, ki mi je dajal upanje in zaupanje v Odrešenikovo ljubezen do mene in v načrt sreče, ki ga ima Bog za svoje otroke. Spoznal sem, da so v dneh največje žalosti ljubeče roke Odrešenika vselej iztegnjene, če ga iščemo z vsem srcem, sposobnostjo, umom in močjo.

Moji dragi bratje in sestre, to velikonočno nedeljo z vso resnostjo pričujem, da je Jezus vstal od mrtvih in da živi. Pričujem vam, da je Odrešenik z odkupnim žrtvovanjem za nas pripravil način, da bomo smrt premagali tako telesno kot duhovno. Poleg teh velikih blagoslovov nam v težkih časih ponuja tudi tolažbo in gotovost. Zatrjujem vam, da bomo, če bomo zaupali v Jezusa Kristusa in njegovo odkupno daritev in vztrajali v veri do konca, deležni obljub ljubega nebeškega Očeta, ki je pripravljen narediti vse v svoji moči, da bi nam pomagal, da se bomo nekega dne vrnili v njegovo navzočnost. To je njegovo delo in njegova Cerkev!29 Pričujem vam, da Jezus je Kristus, Odkupitelj sveta, obljubljeni Mesija, vstajenje in življenje.30 Te resnice vam govorim v njegovem svetem imenu, v imenu Očetovega Edinorojenega, našega Gospoda, Jezusa Kristusa, amen.