Generalna konferenca
Lahko zbirate Izrael!
nazaj naprej

Lahko zbirate Izrael!

Popolnoma sem prepričan, da mladi to lahko delate, ker ste nekaj posebnega in zaradi velikanske moči v vas.

Predsednik Russell M. Nelson je pred skoraj tremi leti vse mlade v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni prosil, naj »se javijo v Gospodov bataljon, da bo[do] zbirali Izrael« na obeh straneh tančice. Rekel je: »To je nekaj najpomembnejšega, kar se danes dogaja na zemlji.«1 Popolnoma sem prepričan, da mladi to lahko delate – in sicer zelo dobro – prvič, ker ste nekaj posebnega, in drugič, zaradi velikanske moči v vas.

Pred enainštiridesetimi leti sta bila k nam domov v New Jerseyju v Združenih državah vodena misijonarja iz naše Cerkve. Sčasoma sta se krstila oba starša in vseh deset otrok. Glede na prerokove besede so dopustili, da je v njihovih življenjih »zmagal Bog«.2 Moral bi reči »v naših življenjih«. Bil sem tretji otrok. Ko sem se odločil, da bom sklenil trajno zavezo, da bom sledil Jezusu Kristusu, sem bil star sedemnajst let. A uganite, kaj sem se še odločil? Da ne bom služil rednega misijona. Bilo je preveč. In tega se od mene ni moglo pričakovati, kajne. Bil sem čisto nov član Cerkve. Nisem imel denarja. Poleg tega me je bilo, čeprav sem ravnokar zaključil najtežjo srednjo šolo v bližnji Zahodni Filadelfiji in sem se soočil z nekaj zastrašujočimi izzivi, po tihem groza, da bi za dve leti zapustil dom.

Vaša resnična istovetnost

Toda ravno sem izvedel, da smo jaz in vsi ljudje, preden smo se rodili, živeli z nebeškim Očetom ter njegovimi duhovnimi sinovi in hčerami. Drugi so morali izvedeti, kar sem vedel sam, da si hrepeneče želi, da bi vsi njegovi otroci večno živeli z njim. Zato je, še preden je bil kdo na zemlji, vsem predstavil svoj popolni načrt odrešitve in sreče z Jezusom Kristusom kot našim Odrešenikom. Tragično je, da je Satan Božjemu načrtu nasprotoval.3 Glede na knjigo Razodetje »se je v nebesih razvnela vojna«!4 Satan je prekanjeno zapeljal tretjino duhovnih otrok nebeškega Očeta, da so mu dovolili, da je zmagal namesto Boga.5 Ne pa tudi vas! Apostol Janez je videl, da ste Satana premagali »zaradi besede svojega pričevanja«.6

Ker mi je patriarhalni blagoslov pomagal, da sem spoznal svojo pravo istovetnost, sem dobil pogum in vero, da sem sprejel prošnjo predsednika Spencerja W. Kimballa, naj zbiram Izrael.7 Enako bo z vami, dragi prijatelji. Ker veste, da ste Satana davno premagali z besedo svojega pričevanja, boste danes in vselej lažje razdajali »ljubezen, oznanjali in povabili«8 – povabili druge, naj pridejo pogledat in naj pridejo pomagat in naj pripadajo, kajti ista vojna za duše Božjih otrok divja naprej.

Močna vera v vas

Kaj pa ogromna moč v vas? Premislite naslednje: Veselo ste vzkliknili9, da boste šli v padli svet, kjer se boste vsi soočili s telesno in duhovno smrtjo. Ne ene ne druge sami nikdar ne bi mogli premagati. Trpeli pa ne bomo samo zaradi svojih grehov, temveč tudi zaradi grehov drugih. Človeštvo bo izkusilo dobesedno vsakovrstno strtost in razočaranje, ki si ga je moč predstavljati10 – vsi s tančico pozabe preko misli in z najhujšim sovražnikom, ki nas bo še naprej napadal in skušal. Vse upanje, da se bomo v sveto Božjo navzočnost vrnili vstali in čisti, je bilo v celoti odvisno od tega, ali bo eno bitje držalo obljubo.11

Kaj vam je dalo moč, da ste vztrajali? Predsednik Henry B. Eyring je učil: »Ko ste tako malo vedeli o izzivih, s katerimi se boste soočili na zemlji, je bila za podporo načrta sreče in vloge Jezusa Kristusa v njem potrebna vera v Jezusa Kristusa.«12 Ko je Jezus Kristus obljubil, da bo prišel na zemljo in dal svoje življenje, zato da nas bo13 zbral in odrešil, mu niste kar verjeli. Kot »plemenite duše«14 ste imeli tako »izredno veliko vero«, da ste njegovo obljubo videli kot gotovo.15 Ni znal lagati, zato ste nanj gledali, kakor če bi za vas že prelil svojo kri, veliko preden se je rodil.16

Z Janezovimi simboličnimi besedami ste Satana »premagali zaradi krvi Jagnjeta«.17 Predsednik Dallin H. Oaks je učil, da ste v tistem svetu »videli od začetka do konca«.18

Predpostavljajte, da vam eden od staršev nekega dne, preden odidete v šolo, zares obljubi, da boste, ko se boste vrnili domov, dobili svojo najljubšo jed! Navdušeni ste! Ko ste v šoli, si predstavljate, da jeste to hrano in jo že lahko okusite. Seveda dobro novico poveste drugim. Tako se veselite, da boste šli domov, da se vam zdijo šolski izpiti in testi lahki. Nič vam ne more odvzeti radosti ali napraviti, da bi podvomili, ker je obljuba tako gotova! Podobno ste se, preden ste se rodili kot plemenite duše, Kristusove obljube že naučili videti v tej gotovosti in ste okusili19 njegovo odrešenje. Vaša velika vera je kot mišice, ki se z vajo vse bolj krepijo in rastejo, vendar so že v vas.

Kako svojo veliko vero v Kristusa lahko prebudite in jo zdaj uporabljate za zbiranje Izraela in ste spet zmagoslavni nad Satanom? Tako da se naučite ponovno zreti naprej in Gospodovo obljubo videti z istim prepričanjem, da vas bo danes zbral in odrešil. Ko nas uči kako, v glavnem uporablja Mormonovo knjigo in svoje preroke. Nefijski »preroki in duhovniki in učitelji« so veliko pred Kristusom ljudi »prepričevali /…/, naj pričakujejo Mesija in verjamejo, da bo prišel, kakor da bi že«.20 Prerok Abinadi je učil: »In če torej Kristus ne bi prišel na svet, govoreč o stvareh, ki bodo prišle, kakor da bi že prišle, odkupitve ne bi moglo biti.«21 Abinadi se je kakor Alma »[zaziral] predse z očesom vere«22 in Božje obljube o odrešenju videl kot že izpolnjene. Satana so z Jagnjetovo krvjo in s svojimi pričevanji premagali veliko prej, preden se je Kristus rodil, prav kakor ste ga vi. In Gospod jim je dal moč, da so klicali in zbirali Izrael. Isto bo naredil za vas, če boste naprej gledali v veri, videli Izrael zbran – globalno in v vaših »krogih«23 – in poklicali vse!

Na stotine misijonarjev se je opiralo na svojo vero v Kristusa, preden so se rodili, tako da so si predstavljali tiste, s katerimi so navezali stik ali jih učili, oblečene v krstna in tempeljska oblačila. Predsednik Nelson je v govoru »Begin with the End in Mind« (V mislih si predstavljajte konec)24 pripovedoval, naj bomo vzor tega, in predsednikom misijonov naročil, naj naše misijonarje učijo, naj bodo tudi sami takšni. Ker so naši dragi misijonarji vedeli, da so to veliko vero v Jezusa Kristusa imeli v svetu pred tem, jim je izredno pomagalo, da so mu »prisluhnili«25 in vklopili svojo veliko vero, da so zbirali Izrael, kakor jim je Gospod obljubil.

Seveda pa izmišljanje laži veri škoduje.26 Prijatelji moji, namerno predstavljanje oziroma gledanje tega, kar je v nasprotju s tem, kdo resnično ste, zlasti pornografije, vam bo oslabilo vero v Kristusa in, če se ne boste pokesali, vam jo bo lahko uničilo. Prosim vas, domišljijo uporabite za to, da boste imeli večjo vero v Kristusa, ne jo uničevali.

Program za otroke in mladino

Program za otroke in mladino je preroško orodje, ki vam, mladi, pomaga pri krepitvi vaše velike vere. Predsednik Oaks je učil: »Ta program je zasnovan tako, da vam pomaga, da boste na štirih področjih postali bolj podobni Odrešeniku: duhovnem, socialnem, fizičnem in intelektualnem.«27 Ko ste mladi vzor življenja po evangeliju, ko skrbite za druge, vse prosite, naj sprejmejo evangelij, združujete družine za večno in organizirate zabavne dejavnosti,28 bo velika vera, ki ste jo imeli v življenju pred rojstvom na zemlji, ponovno prišla na površje in vam dala moč, da boste v tem življenju opravljali Gospodovo delo!

Močno vero vam pomagajo ponovno zanetiti osebni cilji, »zlasti kratkoročni cilji«.29 Ko si postavite dober cilj, kakor ste si ga že prej, se veselite in vidite, kaj nebeški Oče želi, da postanete vi ali nekdo drug.30 Nato načrtujete in trdo delate, da to dosežete. Starešina Quentin L. Cook je učil: »Nikdar ne podcenjujte pomembnosti načrtovanja, postavljanja ciljev /…/ in da druge [povabite] – vse z z očesom vere.«31

Odločitev je vaša! Gospod je o vas rekel: »[V] njih je moč, [da se odločijo].«32 Starešina Neil L. Andersen je pojasnil: »Vaša vera se ne bo krepila slučajno, temveč zaradi odločitev.«33 Dodal je tudi: »[Vsa] iskren[a] vprašanj[a] /…/ bodo razrešena s potrpežljivostjo in očesom vere.«34

Pričujem, prvič, o vaši pravi istovetnosti, in drugič, o velikanski moči vere v Kristusa v vas, ki vam bo omogočila, »da boste sodelovali pri pripravah sveta na Odrešenikovo vrnitev, tako da boste vse poklicali, naj pridejo h Kristusu in prejmejo blagoslove njegove odkupne daritve«.35 Da bi bili vsi deležni radosti gotove obljube Mormonove knjige:

»[P]ravični, ki prisluhnejo besedam prerokov in /…/ navkljub vsemu preganjanju s stanovitnostjo pričakujejo Kristusa, /…/ ne bodo pogubljeni.

[Kristus jih bo] ozdravil /…/ in z njim bodo v miru.«36

V imenu Jezusa Kristusa, amen.