Generalna konferenca
Kaj je naredil Odrešenik za nas?
nazaj naprej

Kaj je naredil Odrešenik za nas?

Jezus Kristus je naredil vse, kar je bistvenega pomena za naše potovanje skozi življenje na zemlji proti cilju, ki je začrtan v načrtu nebeškega Očeta.

Pred veliko leti sem na sobotnem večernem sestanku na kolski konferenci spoznal žensko, ki je dejala, da so jo prijatelji prosili, naj se po veliko letih vrne v cerkev, a se ni mogla domisliti razloga, zakaj bi se morala. Ohrabriti sem jo hotel z besedami: »Ko upoštevate vse, kar je naredil Odrešenik za vas, imate veliko razlogov, da se vrnete in ga častite in mu služite.« Na moje presenečenje je odgovorila: »Kaj je naredil zame?«

Kaj je naredil Kristus za vsakega od nas? Naredil je vse, kar je bistvenega pomena za naše potovanje skozi življenje na zemlji proti cilju, ki je začrtan v načrtu nebeškega Očeta. Govoril bom o štirih poglavitnih značilnostih tega načrta. V vsaki od teh je osrednja figura Božji edinorojeni Sin Jezus Kristus. Vse to motivira »Božja ljubezen, ki se pretaka v srcih človeških otrok; zatorej je od vsega najbolj zaželena« (1 Nefi 11:22).

I.

Tik pred velikonočno nedeljo je dober trenutek, da najprej govorimo o vstajenju Jezusa Kristusa. Vstajenje od mrtvih je steber naše vere, vliva nam zaupanje. Še dodatno osmisli naš nauk, motivira naše vedenje in nam vlije več upanja v prihodnost.

Ker verjamemo opisom o dejanskem vstajenju Jezusa Kristusa, ki so v Svetem pismu in Mormonovi knjigi, prav tako priznavamo številne nauke iz svetih spisov, da bo podobno vstajenje na voljo vsem smrtnikom, ki so kdaj živeli na zemlji.1 Jezus je učil tako: »Ker jaz živim in živeli boste tudi vi« (Janez 14:19). In njegov apostol je učil, da bodo »mrtvi /…/ vstali nepropadljivi« in »to, kar je umrljivo, [si mora obleči] neumrljivost« (1 Korinčanom 15:52, 54).

A vstajenje nam nudi več kot le to zagotovilo o neumrljivosti. Spremeni naš pogled na življenje smrtnika.

Vstajenje nam daje vpogled in moč, da vztrajamo v življenjskih izzivih, s katerimi se sooča vsak od nas in tisti, ki jih imamo radi. Nudi nam nov pogled na telesne, duševne ali čustvene pomanjkljivosti, ki jih dobimo ob rojstvu oziroma doživimo v zemeljskem življenju. Okrepi nas, da prenašamo bridkosti, neuspehe in frustracije. Zaradi zajamčenega vstajenja vemo, da so te življenjske pomanjkljivosti in nadloge samo začasne.

Vstajenje nas obenem močno spodbudi, da med zemeljskim življenjem izpolnjujemo Božje zapovedi. Ko vstanemo od mrtvih in preidemo k prerokovani poslednji sodbi, želimo biti vredni najbolj izbranih blagoslovov, ki so obljubljeni vstalim bitjem.2

Poleg tega nas obljuba, da zaradi vstajenja lahko dobimo priložnost, da bomo s svojimi družinskimi člani – možem, ženo, otroci, starši in potomstvom – močno spodbuja, da izpolnjujemo družinske odgovornosti v življenju na zemlji. Pomaga nam tudi, da ljubeče živimo skupaj v tem življenju, in nas tolaži ob smrti naših najdražjih. Vemo, da so te ločitve na zemlji le začasne, in se nadejamo radostnega ponovnega snidenja in druženja v prihodnosti. Vstajenje nam ponuja upanje in moč, da smo med čakanjem potrpežljivi. Obenem nas pripravlja, da se pogumno in dostojanstveno soočimo z lastno smrtjo – celo s smrtjo, ki bi ji lahko rekli prezgodnja.

Vsi ti učinki vstajenja so del prvega odgovora na vprašanje: »Kaj je naredil zame Jezus Kristus?«

II.

Za večino med nami je priložnost, da so nam odpuščeni grehi, poglavitni pomen odkupne daritve Jezusa Kristusa. Ko častimo, spoštljivo pojemo:

Naš Odkupitelj je postal,

življenje voljno dal,

da rešen bo okov ves svet

in grehov vseh otet.3

Naš Odrešenik in Odkupitelj je prestal nepojmljivo trpljenje, zato da bi bil žrtvena daritev za grehe vseh smrtnikov, ki se bodo pokesali. To odkupno žrtvovanje je darovalo to, kar je najboljše od dobrega – čisto, brezhibno jagnje – za to, kar je najhujše od zla – grehe celotnega sveta. Odprlo je vrata, da se vsakdo od nas lahko očisti lastnih grehov, da bomo ponovno smeli v navzočnost Boga, našega večnega Očeta. Ta odprta vrata so na voljo vsem Božjim otrokom. Ko častimo, pojemo:

Z nebeškega doma na zemljo spustil se je,

da rešil je dušo, uporno kot moja je.

Usmiljeno vedno ljubezen izkaže mi.4

Veličastni in nepojmljivi učinek odkupne daritve Jezusa Kristusa temelji na Božji ljubezni do vsakega od nas. Potrjuje njegovo izjavo: »Vrednost duš« – vsakega smrtnika – »je velika v Božjih očeh« (Nauk in zaveze 18:10). V Svetem pismu je Jezus Kristus to pojasnil z besedami o ljubezni nebeškega Očeta: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Janez 3:16). Naš Odkupitelj Jezus Kristus je v sodobnem razodetju izjavil, da je sam »svet tako ljubil, da je dal svoje življenje, da bi vsak, ki verjame, postal Božji sin« (Nauk in zaveze 34:3).

Mar je torej čudno, da se Mormonova knjiga: še ena Kristusova zaveza, zaključi z naukom, da moramo zato, da postanemo »popolni« in »posvečeni v Kristusu«, mi »ljubi[ti] Boga z vso odločnostjo, umom in močjo«? (Moroni 10:32–33) Njegov načrt, ki ga spodbuja ljubezen, moramo sprejeti z ljubeznijo.

III.

Kaj še je naredil Odrešenik Jezus Kristus za nas? Jezus nas je preko naukov svojih prerokov in lastnega služenja učil načrt odrešitve. Ta načrt zajema stvarjenje, smisel življenja, neizbežnost nasprotnosti in dar svobodne volje. Učil nas je tudi zapovedi in zaveze, ki jih moramo upoštevati, ter uredbe, ki jih moramo izkusiti, da se bomo vrnili k nebeškim staršem.

V Svetem pismu preberemo njegov nauk: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja« (Janez 8:12). In v sodobnem razodetju preberemo: »Glejte, jaz sem Jezus Kristus, /…/ luč, ki se je v temi ne more skriti« (Nauk in zaveze 14:9). Če sledimo njegovim naukom, nam osvetljuje pot v tem življenju in nam zagotavlja usodo v prihodnjem.

Ker nas ljubi, nas poziva, naj se osredotočimo nanj, ne na stvari v tem zemeljskem svetu. V pomembni pridigi o kruhu življenja je Jezus učil, da ne bi smeli biti med tistimi, ki jih najbolj pritegnejo posvetne stvari – stvari, ki so potrebne za življenje na zemlji, a nimajo vrednosti za večno življenje.5 Jezus nam je znova in znova in znova klical: »Hodite za menoj!«6

IV.

Nazadnje, Mormonova knjiga uči, da je Jezus Kristus kot del odkupne daritve »trpel bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste; in to zato, da se bo spolnila beseda, ki pravi, da bo nase prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva« (Alma 7:11).

Zakaj je naš Odrešenik trpel zemeljske izzive »vsake vrste«? Alma je pojasnil: »In prevzel bo njihove slabosti, da ga bo do obisti navdajala milost, po mesu, da bo po mesu lahko vedel, kako podpirati svoje ljudstvo [kar pomeni pomagati oziroma nuditi pomoč] glede na njihove slabosti« (Alma 7:12).

Naš Odrešenik čuti in pozna naše skušnjave, naše notranje borbe, naše srčne bolečine in naše trpljenje, saj jih je vse voljno izkusil kot del svoje odkupne daritve. Drugi odlomki iz svetih spisov to potrjujejo. Nova zaveza pravi: »Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim« (Hebrejcem 2:18). Izaija uči: »Ne boj se, saj sem s teboj. /…/ Okrepil te bom in ti pomagal« (Izaija 41:10). Vsi, ki prenašajo kakršnokoli bolezen smrtnika, bi se morali spomniti, da je tudi naš Odrešenik doživel tako vrsto bolečine in da nam s svojo odkupno daritvijo vsakemu ponuja moč, da jo bomo prenesli.

Prerok Joseph Smith je vse to povzel v našem tretjem členu vere: »Verjamemo, da bo zaradi Kristusove odkupne daritve vse človeštvo lahko odrešeno s poslušnostjo evangelijskim zakonom in uredbam.«

»Kaj je naredil zame Jezus Kristus?« je vprašala ta sestra. V sklopu načrta našega nebeškega Očeta je »ustvaril nebo in zemljo« (Nauk in zaveze 14:9), da bi vsak od nas lahko doživel izkušnjo smrtnika, ki jo potrebujemo pri prizadevanjih za svoj božanski cilj. Vstajenje Jezusa Kristusa je kot sestavni del Očetovega načrta premagalo smrt, da bi nam vsem zagotovilo nesmrtnost. Odkupno žrtvovanje Jezusa Kristusa je vsakemu od nas ponudilo priložnost, da se pokesamo grehov in se v naš nebeški dom vrnemo čisti. Kristusove zapovedi in zaveze nam kažejo pot in njegovo duhovništvo nam daje polnomočje, da opravimo uredbe, ki so bistvenega pomena, da ta cilj dosežemo. In naš Odrešenik je voljno izkusil vse bolečine in bolezni smrtnikov, da bi vedel, kako nas okrepiti v naših stiskah.

Jezus Kristus je vse to naredil, ker ljubi vse Božje otroke. Vse to je motivirala ljubezen in tako je bilo od samega začetka. Bog nam je v sodobnem razodetju povedal, da »je ustvaril /…/ moškega in žensko, po svoji lastni podobi; /…/ in dal jima je zapovedi, naj ga ljubita in služita njemu« (Nauk in zaveze 20:18–19).

Pričujem o vsem tem in molim, da se bomo vsi spomnili, kaj je naš Odrešenik naredil za vsakega od nas, in da ga bomo vsi ljubili in mu služili, v imenu Jezusa Kristusa, amen.