Generalna konferenca
Ne moreta zmagati, ne more nam spodleteti
nazaj naprej

Ne moreta zmagati, ne more nam spodleteti

Če gradimo na temelju Jezusa Kristusa, nam ne more spodleteti!

Naš dragi prerok, predsednik Russell M. Nelson, je na zadnji generalni konferenci rekel: »V teh nevarnih časih, o katerih je prerokoval apostol Pavel, Satan svojih napadov na Božji načrt niti ne poskuša več skriti. Zlo se pogumno širi. Zatorej duhovno preživimo le tako, da smo odločeni, da bo v naših življenjih zmagal Bog, da se naučimo poslušati njegov glas in da s svojo energijo pomagamo zbirati Izrael.«1

Ko razmišljamo o prerokovemu povabilu, naj se naučimo poslušati Božji glas, ali smo v srcu odločeni ali smo trdosrčni? Pomnimo nasvet v Jakobu 6:6: »Da, danes, če boste slišali njegov glas, ne postanite trdosrčni; kajti zakaj bi hoteli umreti?« Bodimo odločeni, da bomo Bogu dopustili, naj zmaga v našem življenju.

Kako lahko dopustimo, da bo v našem življenju zmagal Bog in ne nasprotnik? V Nauku in zavezah 6:34 beremo: »Zato se ne boj, mala čreda; delajte dobro; naj se zemlja in pekel združita proti vam, kajti če ste sezidani na moji skali, ne moreta zmagati.« To je ključna obljuba. Četudi se zemlja in pekel nemara združita proti nam, ne moreta zmagati, če se odločimo pustiti Bogu, da zmaga, tako da svoje življenje gradimo na njegovi skali.

Ko je Jezus Kristusu govoril svojim učencem, je učil o preudarnem in nepreudarnem možu, kar je zapisano v 7. poglavju Evangelija po Mateju v Svetem pismu. Številni med vami ste že slišali pesem Osnovne: »Modrec in neumnež«2. Če si boste vzeli čas in primerjali štiri kitice pesmi, boste ugotovili, da sta 1. in 2. zelo podobni 3. in 4. Oba, tako modrec kot neumnež, sta gradila hišo. Svojima družinama sta hotela zagotoviti varen in udoben dom. Želela sta, da bi kot družina za večno živeli srečno, prav kako vi in jaz. Okoliščine so bile enake – »Dež padal je, poplave so prišle.« Ko pojemo to pesem, to zapojemo šestkrat. Edina razlika je v tem, da je modrec hišo zgradil na skali, in hiša je stala trdno, medtem ko je neumnež hišo zgradil na pesku in hišo mu je odplavilo. Zatorej je zares pomembno, kje je naš temelj, in to odločilno vpliva na končni in večni izid.

Upam in molim, da bomo vsi našli trden temelj in na njem ostali, ko bomo oblikovali svoje prihodnje življenje. Helaman 5:12 nas opominja: »In sedaj, sinova moja, pomnita, pomnita, da morata temelje sezidati na skali našega Odkupitelja, ki je Kristus, Božji Sin; da to, ko bo hudič poslal svoje mogočne vetrove, da, svoje strelice v viharju, da, ko vaju bosta udarjali vsa njegova toča in njegova močna nevihta, ne bo imelo moči nad vama, da bi vaju povleklo v prepad bede in neskončnega gorja zaradi skale, na kateri sta sezidana, ki je zanesljiv temelj, temelj, na katerem ljudje ne morejo pasti, če zidajo na njem.«

To je Božja obljuba! Če gradimo na temelju Jezusa Kristusa, nam ne more spodleteti! Če bomo zvesto vztrajali do konca, nam bo Bog pomagal, da si bomo življenje utrdili na njegovi skali in vrata pekla nas ne bodo premagala (gl. Nauk in zaveze 10:69). Nemara ne bomo mogli spremeniti vsega, kar nas čaka, lahko pa se odločimo, kako se bomo pripravili na to, kar nas čaka.

Nekateri med nami nemara mislimo: »Evangelij je dober, zato ga moramo vključiti v svoje življenje, morda enkrat na teden.« Zgolj to, da gremo v cerkev enkrat na teden, ne zadostuje za gradnjo na skali. Vse naše življenje bi moralo biti prežeto z evangelijem Jezusa Kristusa. Evangelij ni del našega življenja, ampak je dejansko naše življenje del evangelija Jezusa Kristusa. Pomislite! Mar ni tako? Naše zemeljsko življenje je samo del celotnega načrta odrešitve in povzdignjenja.

Bog je naš nebeški Oče. Vse nas ljubi. Pozna naš potencial veliko bolje, kot mi poznamo sebe. Ne pozna le podrobnosti v našem življenju. Bog podrobno pozna vse podrobne podrobnosti našega življenja.

Prosimo, upoštevajte modri nasvet našega živega preroka, predsednika Nelsona, kot je zapisan v Nauku in zavezah 21:5–6:

»[K]ajti preje[li] bo[ste] njegovo besedo, kakor če bi jo iz mojih lastnih ust, v vsej potrpežljivosti in veri.

Kajti če bo[ste] to delal[i], [vas] vrata pekla ne bodo premagala, da, in Gospod Bog bo razpodil moči teme pred [vami] in napravil, da se bo nebo zatreslo v [vaše] dobro in slavo njegovega imena.«

Zaradi tega ne moreta zmagati in nam ne more spodleteti!

Pričujem vam, da bo Kristus ponovno prišel drugič, kakor je prvič, a tokrat v veliki slavi in veličastju. Upam in molim, da ga bom pripravljen sprejeti, bodisi na tej strani tančice ali na drugi. Ko praznujemo v tem čudovitem velikonočnem času, upam, da bom zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa in moči njegovega vstajenja (gl. Moroni 7:41) lahko šel gor in se srečal s Stvarnikom in rekel: »Hvala.« V imenu Jezusa Kristusa, amen.

Opombe

  1. Russell M. Nelson, »Naj zmaga Bog«, generalna konferenca, okt. 2020.

  2. Modrec in neumnež, Otroška pesmarica.