Generalna konferenca
Bog med nami
nazaj naprej

Bog med nami

Bog je med nami – osebno je vključen v naše življenje in aktivno vodi svoje otroke.

Bog skozi vso zgodovino govori po svojih služabnikih, prerokih.1 To dopoldne smo imeli privilegij, da smo poslušali Božjega preroka, ki je govoril vsemu svetu. Radi vas imamo, predsednik Nelson. Vsakogar vsepovsod spodbujam, naj njegove besede prouči in jih upošteva.

Še preden sem dopolnil 12 let, smo bili z družino prisiljeni dvakrat zbežati od doma in začeti znova sredi kaosa, strahu in negotovosti, ki sta jih povzročili vojna in politični razkol. Že zame je bil to tesnoben čas, a za moja ljuba starša je bilo zagotovo strašno.

Mama in oče sta le malo tega bremena delila z nami, štirimi otroki. Pritisk in breme sta prenašala po svojih najboljših močeh. Strah ju je zagotovo hromil, jima kradel ure in dušil upe.

Ta turoben čas po drugi svetovni vojni je na svetu pustil pečat. Pečat je pustil tudi na meni.

Takrat sem se v samotnih urah, ko sem bil najbolj osamljen, pogosto spraševal: »Ali je na svetu še kaj upanja?«

Angeli med nami

Ko sem razmišljal o tem vprašanju, sem se spomnil naših mladih ameriških misijonarjev, ki so tista leta služili med nami. Zapustili so varen dom na drugem koncu sveta in pripotovali v Nemčijo – deželo svojih nedavnih sovražnikov – da bi našemu narodu ponudili božansko upanje. Niso prišli, da bi nas krivili, nam pridigali ali nas sramotili. Rade volje so posvetili svoje mlado življenje, ne da bi pomislili na zemeljski dobiček. Drugim so želeli le pomagati, da bi našli radost in mir, ki so ju izkusili sami.

Zame so bili ti fantje in dekleta popolni. Prepričan sem, da so imeli pomanjkljivosti, a meni se ni zdelo. V mojih očeh bodo vselej veličastni – angeli luči in slave, prinašalci sočutja, dobrote in resnice.

Medtem ko se je svet utapljal v cinizmu, zagrenjenosti, sovraštvu in strahu, sta me zgled in poučevanje teh mladih ljudi navdajala z upanjem. Evangelijsko sporočilo, ki so ga ponudili, je presegalo politiko, zgodovino, zamere, pritožbe in osebne načrte. Ponudilo je nebeške odgovore na pomembna vprašanja, ki smo jih imeli v tistih težkih časih.

Sporočilo se je glasilo, da Bog živi in mu je bilo mar za nas, celo v tistih urah nemira, zmede in kaosa; da se je dejansko prikazal v današnjem času in obnovil resnico in svetlobo – svoj evangelij in Cerkev; da ponovno govori prerokom ter da je Bog med nami – osebno je vključen v naše življenje in aktivno vodi svoje otroke.

Prav presenetljivo je, kaj se lahko naučimo, ko si pobližje pogledamo načrt odrešitve in povzdignjenja, načrt sreče, ki ga je nebeški Oče pripravil za svoje otroke. Kadar se počutimo nepomembni, zavrženi in pozabljeni, spoznamo, da smo lahko prepričani, da nas Bog ni pozabil. Pravzaprav vsem svojim otrokom nudi nekaj nepojmljivega: da postanejo »dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom«.2

Kaj to pomeni?

Da bomo živeli večno, prejeli polnost radosti3 in imeli možnost »podedovati prestole, kraljestva, vladarstva in moči«.4

Ponižnost nas prevzame, ker vemo, da je ta veličastna, božanska prihodnost mogoča – ne zaradi tega, kar smo mi, temveč zaradi tega, kar je Bog.

Ker to vemo, kako bi sploh lahko godrnjali ali ostali zagrenjeni? Kako smo v lastnih očeh sploh lahko na tleh, ko pa nas Kralj kraljev vabi, naj poletimo v nepojmljivo prihodnost božanske sreče?5

Odrešitev med nami

Zavoljo popolne Božje ljubezni do nas in večnega žrtvovanja Jezusa Kristusa so naši grehi – tako veliki kakor majhni – lahko izbrisani in se jih nič več ne spominja.6 Pred njim smo lahko čisti, vredni in posvečeni.

Srce mi preplavlja hvaležnost do nebeškega Očeta. Zavedam se, da svojih otrok ni obsodil, da bi se opotekali skozi zemeljsko življenje brez upanja na svetlo, večno prihodnost. Priskrbel je navodila, ki kažejo pot nazaj k njemu. In v središču vsega tega je njegov ljubljeni Sin Jezus Kristus7 in njegovo žrtvovanje za nas.

Odrešenikova neskončna odkupna daritev povsem spremeni, kako morda gledamo na svoje prestopke in hibe. Namesto da o njih premlevamo in se počutimo izgubljene ali brez upanja, se lahko iz njih učimo in občutimo polno upanja.8 Očiščujoči dar kesanja nam omogoča, da opustimo grehe in se rodimo kot novo bitje.9

Zaradi Jezusa Kristusa ni razloga, da bi nas neuspehi opredeljevali. Lahko nas oplemenitijo.

Kakor glasbenik, ki vadi lestvice, lahko svoje napačne korake, pomanjkljivosti in grehe vidimo kot priložnosti za boljše samozavedanje, globljo in iskrenejšo ljubezen do drugih ter izpopolnitev preko kesanja.

Če se pokesamo, nas napake ne izločijo. So sestavni del našega napredka.

V primerjavi z veličastnimi, mogočnimi bitji, kakršni naj bi postali, smo vsi še dojenčki. Ni smrtnika, ki bi od plazenja do hoje in teka napredoval brez pogostih spotikanj, bušk in modric. Tako se učimo.

Če bomo še naprej iskreno vadili, se vselej trudili spolnjevati Božje zapovedi in si bomo prizadevali, da se bomo kesali, vztrajali in udejanjali, česar se naučimo, bomo malo po malo v dušah prejemali več luči.10 In čeprav v tem trenutku morda ne razumemo povsem svojega celotnega potenciala, vemo, da »ko se bo [Odrešenik] razodel«, bomo v sebi videli njegovo obličje in »ga bomo gledali takšnega, kakršen je«.11

Kako veličastna obljuba!

V svetu res vlada nemir in res imamo šibkosti. A ni nam treba povešati glave iz obupa, saj Bogu lahko zaupamo, zaupamo lahko njegovemu Sinu Jezusu Kristusu, in lahko sprejmemo dar Duha, ki nas vodi na tej poti do življenja, polnega radosti in božanske sreče.12

Jezus med nami

Pogosto sem se spraševal, kaj bi Jezus učil in delal, če bi bil med nami v današnjem času?

Jezus Kristus je po vstajenju izpolnil obljubo, da bo obiskal »druge ovce«.13

Mormonova knjiga: še ena zaveza Jezusa Kristusa tako govori, da se je prikazal ljudem na ameriški celini. Ta dragoceni zapis je otipljiv dokaz Odrešenikovega dela.

Ljudje iz Mormonove knjige so živeli na drugem koncu sveta – po zgodovinskih ozadjih, kulturah in političnem ozračju so se izredno razlikovali od ljudi, ki jih je Jezus učil med zemeljskim delovanjem. A vendar jih je učil veliko tega, kar je učil v Sveti deželi.

Zakaj je naredil to?

Odrešenik vselej uči brezčasne resnice. Veljajo za ljudi vseh starosti in v vsakršnih okoliščinah.

Njegovo sporočilo je bilo in ostaja sporočilo o upanju in pripadnosti – pričevanje, da Bog, naš nebeški Oče, ni zapustil svojih otrok,

da je Bog med nami!

Pred dvesto leti se je Odrešenik ponovno vrnil na Zemljo. Skupaj z Bogom Očetom se je prikazal 14-letnemu Josephu Smithu in začel obnovo evangelija in Cerkve Jezusa Kristusa. Odtlej so se nebesa odprla in iz dvoran nesmrtne slave so se spustili nebeški sli. Z nebeškega prestola sta se izlila luč in znanje.

Gospod Jezus Kristus je ponovno spregovoril svetu.

Kaj je rekel?

Blagoslovljeni smo, da je veliko Kristusovih besed zapisanih v Nauku in zavezah – na voljo so vsakomur na svetu, ki jih hoče brati in proučevati. Kako dragocene so te besede za nas dandanes!

In ne bi nas smelo čuditi, ko ugotovimo, da Odrešenik ponovno uči bistveno sporočilo svojega evangelija: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso odločnostjo, umom in močjo; in služi mu v imenu Jezusa Kristusa.«14 Navdihuje nas, naj iščemo Boga15 in živimo po naukih, ki jih je razodel svojim služabnikom, prerokom.16

Uči nas, naj drug drugega ljubimo17 in naj nas navdaja »dobrotljivost do vseh ljudi«.18

Vabi nas, naj bomo njegovo roke, naj hodimo naokrog in delamo dobro.19 »Ne ljubimo z besedo /…/ ampak v dejanju in resnici.«20

Daje nam izziv, naj upoštevamo njegovo čudovito naročilo: naj ljubimo, razdajamo, kar imamo, in povabimo vse, naj sprejmejo njegov evangelij in njegovo Cerkev.21

Zapoveduje nam, naj gradimo svete templje, vanje stopimo in v njih služimo.22

Uči nas, naj postanemo njegovi učenci – naj se v srcu ne ženemo za lastno močjo, bogastvom, odobravanjem ali položajem. Uči nas, naj »da[mo] stvari tega sveta na stran in išče[mo] stvari boljšega«.23

Roti nas, naj iščemo radost, razsvetljenje, mir, resnico, srečo24 in obljubo nesmrtnosti in večnega življenja.25

Pojdimo korak dalje. Denimo, da bi Jezus danes prišel v vaš oddelek, vejo ali k vam domov. Kako bi to izgledalo?

Videl bi vam naravnost v srce. Zunanji videz bi izgubil na pomenu. Poznal bi vas take, kakršni ste. Poznal bi vaše srčne želje.

Opogumil bi krotke in ponižne.

Ozdravil bi bolne.

Dvomečim bi vlil vero in pogum, da bi verjeli.

Učil bi nas, naj odpremo Bogu srce in priskočimo drugim na pomoč.

Prepoznal in cenil bi poštenje, ponižnost, načelnost, zvestobo, sočutje in dobrotljivost.

Že z enim samim pogledom v njegove oči nikdar več ne bi bili isti. Za večno bi se spremenili. Preoblikovalo bi nas globoko spoznanje, da je Bog zares med nami.

Kaj naj storimo?26

Naklonjeno zrem nazaj na fanta, kakršen sem bil v letih odraščanja. Če bi se lahko vrnil nazaj, bi ga potolažil in mu rekel, naj ostane na pravi poti in vztrajno išče. In prosil bi ga, naj v življenje povabi Jezusa Kristusa, saj je Bog med nami!

Vam, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, in vsem, ki iščete odgovore, resnico in srečo, ponujam enak nasvet: Vztrajno iščite z vero in potrpežljivostjo.27

Prosite in boste prejeli, trkajte in se vam bo odprlo.28 Zaupajte Gospodu.29

V vsakdanjem življenju je naša najpoglavitnejša naloga in posvečena priložnost, da srečamo Boga.

Ko damo ponos na stran in k njegovemu prestolu pristopimo s strtim srcem in skesanim duhom,30 se nam bo približal.31

Ko si prizadevamo, da bi sledili Jezusu Kristusu in korak za korakom stopali po poti učenca, bo napočil dan, ko bomo izkusili ta nedojemljivi dar in prejeli polnost radosti.

Moji dragi prijatelji, nebeški Oče vas ljubi s popolno ljubeznijo. Ljubezen je dokazal na neskončno načinov, a zlasti tako, da je dal svojega edinorojenega Sina kot žrtveno daritev in kot dar svojim otrokom, da se bodo lahko zares vrnili k svojim nebeškim staršem.

Pričujem, da nebeški Oče živi, da Jezus Kristus vodi svojo Cerkev in da je predsednik Russell M. Nelson njegov prerok.

V tem velikonočnem času vam izražam ljubezen in vas blagoslavljam. Odprte srce svojemu Odrešeniku in Odkupitelju, ne glede na svoje okoliščine, preizkušnje, trpljenje in napake. Zavedate se lahko, da živi, da vas ljubi in da zaradi njega ne boste nikdar sami.

Bog je med nami.

O tem pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa, amen.