2010–2019
Vaadake raamatusse, vaadake Issanda poole

Vaadake raamatusse, vaadake Issanda poole

Kas näete Mormoni Raamatus oma päiskivi, oma vaimset jõukeset?

Mary Elizabeth Rollins

Kujutan vaimusilmas ette, kuidas teie, kes te olete pealekasvavast põlvkonnast, mõnes maailma paigas seda konverentsiistungit vaatate või kuulate. Tahaksin jagada teiega tõsilugu, mis võib olla nii näide kui ka õppetund. Sellest võib näha, kuidas saada Issandaga lähedasemaks ning saada suuremat väge kiusatustele vastu panna.

See on lugu noorest naisest, kes elas New Yorgis ja kes kaotas enne kolmeaastaseks saamist isa, kui isa paat suurel järvel põhja läks. Tema, ta ema, vanem vend ja noorem õde kolisid uude linna teises osariigis oma tädi ja onu juurde. Mõni aeg pärast pere saabumist tulid nende linna äsja asutatud kiriku misjonärid ja liikmed, kellel oli hiilgavaid uudiseid evangeeliumi taastamisest. Nad rääkisid tähelepanuväärse loo inglist, kes andis Joseph Smithi nimelisele noorele mehele muistsed ülestähendused, mille too Jumala väega ära tõlkis. Kaks külalist, Oliver Cowdery ja John Whitmer, olid metallplaate, kuhu muistne ülestähendus oli uurendatud, oma silmaga näinud ning Whitmer tunnistas, et oli kuldseid plaate koguni käes hoidnud. See ülestähendus oli hiljuti trükis avaldatud ja vend Whitmer oli selle raamatu kaasa võtnud. Raamatu nimi oli loomulikult Mormoni Raamat.

Kui 12-aastane Mary kuulis misjonäre raamatust rääkimas, tundis ta südames midagi erilist. Kuigi Mormoni Raamat oli paks ja selles oli palju lehekülgi, igatses Mary seda lugeda. Enne kui vend Whitmer lahkus, andis ta ühe hinnalise raamatueksemplari vend Isaac Morleyle, kes oli Mary onu sõber ja uue kiriku kohalik juht.

Mary kirjutas hiljem: „Läksin [vend Morley] juurde koju .. ja palusin raamatut näha. [Ta] andis selle minu kätte [ja] kui ma seda vaatasin, tundsin ma sellist soovi seda lugeda, et ei saanud jätta küsimata, kas ta laseks mul selle koju kaasa võtta ja seda lugeda. .. [Vend Morley] sõnas, .. et tal endalgi oli olnud vaevalt aega raamatust peatükkigi lugeda, ja et vaid mõned vennad olid seda kõigest näinud, aga ma anusin seda nii tõsimeelselt, et ta ütles lõpuks: „Laps, kui sa raamatu homme hommikul enne hommikusööki tagasi tood, võid sa selle kaasa võtta.””

Mary jooksis koju ja oli raamatust nii lummatud, et oli peaaegu kogu öö üleval, et seda lugeda. Kui ta järgmisel hommikul raamatu tagastas, ütles vend Morley: „Sa vist ei lugenud seda eriti” ja „ma arvan, et sa ei oska mulle sellest sõnagi öelda”. Mary ajas selja sirgu ja ütles peast Mormoni Raamatu esimese salmi. Seejärel rääkis ta loo prohvet Nefist. Mary kirjutas hiljem: „Ta jäi mulle üllatunult otsa vaatama ja ütles: „Laps, võta see raamat koju kaasa ja loe läbi. Mina võin oodata.””

Veidi aega hiljem lõpetas Mary raamatu lugemise ja oli esimene inimene oma linnas, kes oli kogu raamatu läbi lugenud. Ta teadis, et raamat on tõsi ja et see tuli Taevaselt Isalt. Vaadates raamatusse, vaatas ta Issanda poole.

Kuu aega hiljem tuli tema koju eriline külaline. Mary kirjutas selle mälestusväärse kohtumise kohta tol päeval järgmist: „Mind nähes vaatas [Joseph Smith] mulle tõsiselt otsa. .. Mõni hetk hiljem .. andis ta mulle suure õnnistuse .. ja kinkis selle raamatu mulle ning ütles, et annab vend Morleyle uue [eksemplari]. .. Me kõik tundsime, et ta on jumalamees, sest ta rääkis väega, ning nagu keegi, kellel on volitus.”

See noor tütarlaps Mary Elizabeth Rollins nägi oma elus veel palju imesid ja tema tunnistus Mormoni Raamatust jäi alatiseks kestma. Sel lool on minu jaoks eriline tähendus, kuna ta on minu neljanda põlve vanatädi. Olen õppinud Mary näite ja teiste elukogemuste varal, et keegi pole iial liiga noor, et Mormoni Raamatu kohta omaenda tunnistust otsida ja selle saada.1

Teie tunnistuse päiskivi

Mary loos on teie jaoks isiklik õppetund. Igaüks teist, noored mehed, noored naised ja lapsed, võib saada samade tunnete osaliseks nagu Mary. Kui loete Mormoni Raamatut ja palvetate sooviga teada selle õigsust, võite ka teie tunda oma südames sama, mida tundis Mary. Lisaks võite avastada, et kui te seisate ja jagate tunnistust Mormoni Raamatust, tunnete te hinges samasugust kinnitust. Püha Vaim räägib teile südames. Te võite tunda seda kinnitust ka siis, kui kuulete teisi Mormoni Raamatust tunnistamas. Igaüks neist vaimsetest tunnistustest võib viia selleni, et Mormoni Raamatust saab teie tunnistuse päiskivi.

Lubage mul selgitada. Prohvet Joseph Smith, kes tõlkis Mormoni Raamatu Jumala anni ja väega, ütles, et Mormoni Raamat on „korrektsem igast raamatust maa peal ja meie usundi päiskivi” 2.

Sellest ajas peale, mil Mormoni Raamat 1830. aastal esimest korda trükis avaldati, on trükitud 110 eri keeles rohkem kui 174 miljonit raamatueksemplari, millest nähtub, et Mormoni Raamat on ikka veel meie usundi päiskivi. Kuid mida see teist igaühe jaoks tähendab?

Arhitektuurilises mõttes on päiskivi võlvvärava põhielement. See on kiilukujuline kivi, mis asub täpselt võlvkaare keskel, kõige kõrgemal. See on kõige tähtsam kivi, kuna hoiab paigal võlvkaare külgesid ega lase neil kokku variseda. Ja see on konstruktsioonielement, mis tagab värava või avause läbitavuse.

Evangeeliumi mõttes on see Issanda and ja õnnistus, et meie usundi päiskivi on miski nii käegakatsutav ja hoomatav kui Mormoni Raamat, ja et te saate seda käes hoida ja lugeda. Kas näete Mormoni Raamatus oma päiskivi, oma vaimset jõukeset?

President Ezra Taft Benson on selgitanud neid Joseph Smithi õpetusi. Ta on öelnud: „Mormoni Raamat on meie usundi päiskivi kolmel viisil. See on päiskiviks meie tunnistusele Kristusest. See on meie õpetuse päiskivi. See on meie tunnistuse päiskivi.”

Lisaks on president Benson õpetanud: „Mormoni Raamat õpetab meile tõde [ja] tunnistab Kristusest. .. Kuid selles on midagi veel enamat. Sellel raamatul on vägi, mis hakkab teie elu mõjutama hetkest, mil asute raamatut tõsisemalt uurima. Te leiate suuremat jõudu seista vastu kiusatustele .. Te leiate jõudu püsida kitsal ja ahtal teerajal.”3

Minu isiklik tunnistus

Minu puhul sai Mormoni Raamatust mu tunnistuse päiskivi aastate jooksul ja hulga kogemuste kaudu. Üks vägev kogemus mu tunnistuse kujunemisel leidis aset siis, kui ma teenisin noore misjonärina oma esimeses piirkonnas, Jaapanis Kumamoto linnas. Käisime kaaslasega ukselt uksele koputamas. Kohtasin vanaema, kes kutsus meid lahkelt oma kodu eesruumi, mida nimetatakse jaapani keeles genkan. Ta pakkus meile palaval päeval midagi külma juua. Ma polnud Jaapanis kaua olnud ja olin alles hiljuti Mormoni Raamatu lugemisega lõpule jõudnud ning olin palvetanud, et teada kindlalt, et see on tõsi.

Kuna olin Jaapanis uus, ei osanud ma väga hästi jaapani keelt. Tegelikult arvan ma, et see naine minu jutust suurt aru ei saanud. Hakkasin õpetama talle Mormoni Raamatust ning kirjeldasin, kuidas Joseph Smith sai inglilt muistsed plaatidele uurendatud ülestähendused, ja kuidas ta need Jumala väega tõlkis.

Kui tunnistasin talle, et Mormoni Raamat on Jumala sõna ja teine testament Jeesusest Kristusest, valdas mind kõige tugevam tunne, millega kaasnes rinnus soe tröösti- ja rahuaisting, mille kohta öeldakse pühakirjades „su südame [põlemine] sinu sees”4. See tunne kinnitas mulle vägeval kombel, et Mormoni Raamat on tõepoolest Jumala sõna. Sel hetkel olid mu tunded nii tugevad, et mu silmad täitusid selle jaapanlannast vanaemaga rääkides pisaratega. Seda erilist tunnet tol päeval pole ma iial unustanud.

Teie isiklik tunnistus

Ka igaüks teist võib saada sellest raamatust isikliku tunnistuse! Kas mõistate, et Mormoni Raamat kirjutati teie ja teie aja jaoks? See raamat on üks niinimetatud aegade täiuse ajajärgul elamise õnnistustest. Kuigi Mormoni Raamatu kirjutasid inspireeritud muistsed kirjamehed, kellest paljud olid prohvetid, polnud neil ja nende aja inimestel privileegi tervet raamatut enda käes hoida. See püha ülestähendus, mida prohvetid, preestrid ja kuningad kõrgelt hindasid, omaks võtsid ja alles hoidsid, on teile nüüd hõlpsasti kättesaadav! Teil on privileeg hoida oma käes tervet Mormoni Raamatut. Huvitaval kombel nägi üks Mormoni Raamatu prohvetitest, Moroni, meie aega – teie aega. Ta nägi koguni teid nägemuses, sadu aastaid tagasi! Moroni kirjutas:

„Vaata, Issand on näidanud minule suuri ja imepäraseid asju sellest .. päeva[st], mil need asjad” ehk Mormoni Raamat, „teie sekka ilmuvad.

Vaata, ma räägin teile, nii nagu te oleksite siinsamas ja ometi te ei ole. Aga vaata, Jeesus Kristus on näidanud teid mulle ja ma tean teie tegusid.”5

Selleks, et aidata Mormoni Raamatul saada teie tunnistuse päiskiviks, esitan ma teile väljakutse. Sain hiljuti teada, et paljud noored veedavad keskmiselt ligikaudu seitse tundi päevas televiisori-, arvuti- ja nutitelefoniekraani vaadates.6 Kas te teeksite seda silmas pidades ühe pisikese muudatuse? Kas te asendaksite osa sellest igapäevasest, eriti sotsiaalmeediale, internetile, mängudele või televisioonile pühendatud ekraaniajast Mormoni Raamatu lugemisega? Kui minu viidatud uuringud peavad paika, on teil kerge leida aega Mormoni Raamatu uurimisele, isegi kui selleks on vaid 10 minutit päevas. Ja te võite uurida seda viisil, mis võimaldab teil sellest rõõmu tunda ja aru saada – kas siis oma seadmest või raamatust. Juhataja Russell M. Nelson hoiatas: „Me ei tohiks kunagi lasta Mormoni Raamatu lugemisel saada koormavaks kohustuseks, nagu mõruda rohi, mille peab kiirelt alla neelama ja siis linnukese kirja panema.”7

Mõned teist, väiksematest lastest, võivad lugeda seda oma vanema, vanavanema või mõne teise armsa inimesega. Kui mõni peatükk, salm või osa on liigraske ja teie huvi lugemise vastu kaob, siis jätke see vahele ja võtke ette järgmine ja järgmine. Kujutan ette, kuidas te järgite Mary eeskuju. Kujutan ette, kuidas leiate innukalt aega ja vaikse paiga, et Mormoni Raamatut lugeda. Näen, kuidas leiate vastuseid, tunnete juhatust ja saade omaenda tunnistuse Mormoni Raamatust ja tunnistuse Jeesusest Kristusest. Vaadates raamatusse, vaatate te Issanda poole.

Te uurite süvenenult selle väärt raamatu katkendeid ja kohtate peaaegu igal leheküljel oma armsat Päästjat, Issandat Jeesust Kristust. Hinnanguliselt mainitakse Tema nime mingil selle kujul keskmiselt iga 1,7 salmi tagant.8 Ka Kristus ise tunnistas raamatu õigsusest sel viimsel ajal, väites: „Nii nagu teie Issand ja teie Jumal elab, see on õige.”9

Olen tänulik kutse ja lubaduse eest, mille Issand on andnud prohvet Moroni kaudu teile kõigile – ja igaühele, kes loeb Mormoni Raamatut. Loen lõpetuseks selle kutse ja lubaduse ette ning lisan oma tunnistuse: „Ja kui te saate need asjad [Mormoni Raamatu], tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalalt, Igaveselt Isalt, [Jeesuse] Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged; ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe Püha Vaimu väel.”10

Tunnistan evangeeliumi taastamisest sel viimsel ajal ja Mormoni Raamatust kui selle taastamise käegakatsutavast tõendist. Nii nagu selle raamatu sõnad inspireerisid 12-aastast tüdrukut umbes kaks sajandit tagasi Jeesuse Kristuse taastatud Kirikut omaks võtma, nõnda ülendavad sealt leitud tõed ka teie meelt ja annavad teile inspiratsiooni. Need tugevdavad teie usku, täidavad teie hinge valgusega ja valmistavad teid ette selliseks tulevikuks, mida suudate vaevu mõista.

Te leiate selle raamatu lehekülgedelt, kui lõputu on Jumala armastus ja kui mõistetamatu on Tema arm. Kui püüate järgida sealt leitud õpetusi, siis teie rõõm suureneb, arusaamine avardub ja vastused, mida te otsite neile paljudele surelikkuse väljakutsetele, avanevad teie ees. Vaadates raamatusse, vaatate te Issanda poole. Mormoni Raamat on ilmutatud jumalasõna. Tunnistan sellest kogu südamest ja hingest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.