2010–2019
Jumala tunnistaja

Jumala tunnistaja

Ma soovitan teil lõpetada enda süüdi tundmine igasugusest ebapiisavusest evangeeliumi jagamise suhtes. Selle asemel palvetage, et teile antakse võimalusi „seis[ta] kui Jumala tunnistaja”. See on süütundest palju tugevam motivatsioon.

Suur osa Jumala tähtsast tööst jääb maailma silmadele märkamatuks. Kuigi kuues sajand enne Kristust tõi endaga kaasa väga austatud mõtlejad nagu Konfutsius Hiinast ja Buddha Ida-Indiast, siis Jumala preesterluse vägi oli prohvet Taanieli peal, kes elas Paabeli kuninga Nebukadnetsari valitsemisajal vangis.

Muretsedes öösel nähtud unenäo pärast nõudis kuningas Nebukadnetsar, et ennustajad ja posijad ütleksid talle nii seda, mida ta oli unes näinud, kui ka seletaksid unenäo lahti. Loomulikult ei saanud nad kuningale öelda, mida ta oli unes näinud, ning protesteerisid. „Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada”1 või kuningat, kes sellist asja nõuaks. Kuningas Nebukadnetsar ägestus, et nad ei suutnud seda teha, ning kuulutas vihaselt, et kõik tema nõuandjad tuleb tappa.

Üks kuninga tarkadest, Taaniel, palus „Jumalalt halastust selle saladuse pärast”.2

Sündis ime. Saladus sellest, mida kuningas oli unes näinud, ilmutati Taanielile.

Taaniel viidi kuninga ette. „Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse?”

Taaniel vastas:

„Ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased [saa sulle öelda, mida sa unes nägid]. ..

Aga taevas on Jumal, kes [võib paljastada need asjad ja Ta] ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. ..

Taaniel ütles: „Taeva Jumal [püstitab] kuningriigi, [nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, millest saab suur mägi ja see täidab kogu maa,] mis jääb igavesti hävitamatuks ‥ [ja] püsib igavesti. ..

„Unenägu,” ütles Taaniel, „on tõsi ning selle tähendus kindel!”3

Olles saanud oma unenäo seletatud ja tõlgendatud, rääkis kuningas julgelt: „Teie Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand.”4

Jumala imelisele sekkumisele Taanieli kaudu järgnes prohvetlik kuulutus, et maa peale taastatakse Jeesuse Kristuse evangeelium, „kuningrii[k], ‥ [mis täidab] kogu maa, jääb igavesti hävitamatuks ‥ [ja] püsib igavesti”.

Nagu Nefi on ette kuulutanud, on Kiriku liikmete arv nendel viimsetel päevadel väike, kuid nad on üle kogu maa ning preesterluse vägi ja talitused on saadaval kõikidele soovijatele, täites maa, nagu Taaniel seda ette kuulutas.5

1831. aastal sai prohvet Joseph Smith järgmise ilmutuse: „Jumala kuningriigi võtmed [Iisraeli kokkukogumiseks maa neljast äärest] usaldatakse inimesele maa peal, ja sealt veereb evangeelium välja maa äärteni nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, veereb edasi, kuni ta on täitnud terve maa.”6

Jagatud vastutus

Iisraeli kokkukogumine on ime. See on nagu hiiglasuur pusle, mille tükid pannakse paika enne teise tulemise hiilgavaid sündmusi. Just nagu meid võib segadusse ajada suur hunnik pusletükke, nii tundus algusaegade pühadele ülesanne viia taastatud evangeelium üle kogu maailma peaaegu võimatu ülesanne. Kuid nad alustasid, inimene inimese haaval, üks pusletükk korraga, otsides sirgeid servi, tehes tööd, et seda jumalikku tööd õigesti raamistada, siis vähehaaval hakkas kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, edasi veerema, sadadest tuhandeteni, kümnete tuhandeteni; ja nüüd ühendavad miljonid lepinguga seotud viimse aja pühad kõikide rahvaste seas selle imepärase töö ja imeteo pusletükke.

Igaüks meist on puslest üks tükk ja igaüks meist aitab oma kohale panna teisi olulisi tükke. Teid on selles suures töös vaja. Meie vaade tulevikku on nüüd selge. Me võime näha, et ime jätkub ja kui täidame allesjäänud tühimikke, juhib meid Issanda käsi. Seejärel „suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud.”7 ja Ta naaseb majesteetlikkuse ja hiilgusega.

President Thomas S. Monson on öelnud: „Käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos pingutada, teha tööd ‥ , et tuua hingesid Tema juurde. ‥ Ta ‥ aitab meid meie ettevõtmistes, kui tegutseme usus, et täide viia Tema tööd.”8

Jumalikult antud vastutus, mis kord oli peamiselt põhimisjonäride õlgadel, on nüüd meie kõigi õlgadel. Me kõik tahame jagada taastatud evangeeliumi ja olen tänulik, et igal nädalal ristitakse tuhandeid. Kuid isegi seda suurepärast õnnistust arvesse võttes toob meie hool vendade ning õdede eest ja meie soov Jumalale head meelt teha endaga kaasa tegutsemapaneva pakilisuse jagada ning tugevdada Jumala kuningriiki üle kogu maailma.

Süütunde piirid

Isegi kui teil on suur soov jagada evangeeliumi, siis ehk pole te väga õnnelikud oma mineviku püüete edu üle. Ehk tunnete nagu üks sõber, kes ütles: „Ma olen vestelnud Kirikust meie perekonna ja sõpradega, kuid vähesed on näidanud üles huvi ning iga äraütlemisega olen muutunud kõhklevamaks. Ma tean, et peaksin tegema rohkem, kuid olen omadega ummikus ning ainus, mida tunnen, on suur süükoorem.”

Vaadakem, kas saan ehk aidata.

Süütundel on tähtis roll, sest see aitab meil teadvustada muutusi, mida peame tegema, kuid süütunne aitab vaid teatud piirides.

Süütunne on nagu aku bensiiniga töötavas autos. Selle abil saab panna autos süüte sisse, mootori käima ja tuled põlema, kuid see ei anna eesseisvaks pikaks teekonnaks kütust. Ainult akust ei piisa. Ja samamoodi ei piisa süütundest.

Ma soovitan teil lõpetada enda süüdi tundmine igasugusest ebapiisavusest evangeeliumi jagamise suhtes. Selle asemel palvetage, nagu õpetas Alma, et teile antakse võimalusi „seis[ta] kui Jumala tunnistaja igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole ‥ , et Jumal saaks [teisi] lunastada ja [nad] arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises [ja neil] võiks olla igavene elu.”9 See on süütundest palju tugevam motivatsioon.

Jumala tunnistajaks olemine igal ajal ja kõikjal peegeldub nii selles, kuidas me elame, kui ka selles, kuidas me räägime.

Olge avameelsed oma usu kohta Kristusesse. Kui teie teele satub võimalus, siis rääkige Tema elust, Tema õpetustest ja Tema võrreldamatust annist inimkonnale. Jagage Tema võimsaid tõdesid Mormoni Raamatust. Ta on andnud meile selle lubaduse: „Igaüks, ‥ kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan minagi oma Isa ees, ‥ taevas.”10 Ma luban teile, et kui te palvetate võimaluste eest „seista kui Jumala tunnistaja” tihti ja siiralt, siis need võimalused tulevad ning teie teele pannakse neid, kes otsivad rohkem valgust ja teadmisi. Kui te vastate vaimsetele õhutustele, siis viib Püha Vaim teie sõnad teise südamesse ning ühel päeval tunnistab Päästja teid oma Isa ees.

Ühine püüdlus

Vaimne töö aidata kellelgi tulla Jumala kuningriiki on rühmatöö. Kasutage misjonäride abi nii peatselt kui võimalik ning palvetage taevase abi saamiseks. Kuid pidage meeles, et kellegi teise pöördumise ajastus ei ole täielikult teie teha.11

Kamla Persand oli pärit Mauritiuse saartelt ning kui me teda 1991. aasta veebruaris kohtasime, käis ta Bordeaux’s Prantsusmaal meditsiinikoolis. Me olime perekonnana palvetanud võimaluse eest jagada evangeeliumi kellegagi, kes oli tõde otsimas, ning me õpetasime teda oma kodus. Mul oli au läbi viia tema ristimistalitus, kuid Kamla liitumisel Kirikuga ei olnud meie kõige tähtsamad tegurid. Sõbrad, misjonärid ja isegi pereliikmed olid olnud tema kodumaal „Jumala tunnistajad” ning ühel päeval Prantsusmaal elades, kui aeg oli Kamla jaoks õige, otsustas ta saada ristitud. Nüüd, 25 aastat hiljem ümbritsevad teda selle otsuse õnnistused ning tema poeg teenib misjonärina Madagaskaril.

Palun ärge nähke oma püüdeid jagada oma armastust Päästja vastu teistega testina, kus saab kas ainult seda sooritada või selles ebaõnnestuda, ja kus teie hinde määrab see, kui positiivselt vastavad teie sõbrad teie tunnetele või kutsele kohtuda misjonäridega.12 Oma surelike silmadega ei saa me hinnata oma püüete mõju ega paika panna ajakava. Kui jagate oma armastust Päästja vastu teistega, siis on teie hindeks alati 5+.

Mõned valitsused on piiranud misjonäride tööd, mis on viinud selleni, et meie üllad liikmed näitavad veelgi suuremat julgust olles „Jumala tunnistajad igal ajal ja kõikjal”.

Nadežda Moskvast annab tihti teistele Mormoni Raamatu kinkekarbis kommide keskel. „Ma ütlen neile,” ütles ta, „et see on kõige magusam kink, mida võiksin neile anda.”

Peatselt pärast oma ristimist Ukrainas sai Svetlana õhutuse jagada evangeeliumi mehega, keda ta tihti nägi bussis. Kui mees oma peatuses bussist väljus, küsis Svetlana: „Kas sooviksite Jumalast rohkem teada saada?” Mees vastas: „Jah.” Misjonärid õpetasid Viktorit ning ta sai ristitud. Tema ja Svetlana pitseeriti hiljem Saksamaal Freibergi templis.

Olge ettevaatlikud, teie õnnistused võivad tulla ettearvamatutel viisidel.

Seitse aastat tagasi kohtasime Kathy ja mina Salt Lake Citys Diego Gomezi ning tema toredat perekonda. Nad käisid meiega templi avatud uste päeval, kuid vastasid meie kutsele Kirikust rohkem teada saada viisakalt keeldudes. Eelmise aasta maikuus sain Diegolt üllatava telefonikõne. Sündmused tema elus olid pannud ta põlvitama. Ta oli ise misjonärid üles otsinud, nendega vestelnud ja oli valmis saama ristitud. Selle aasta 11. juunil kõndisin koos oma sõbra ja kaasjüngri Diego Gomeziga ristimisvette. Tema pöördumisel oli oma ajakava ning see toimus paljude inimeste abi ja toetusega, kes ulatasid talle „Jumala tunnistajatena” abikäe.

Üleskutse noortele

Meie suurepärastele noortele ja noortele täiskasvanutele üle kogu maailma annan ma erilise üleskutse ja väljakutse olla „Jumala tunnistajad”. Need, kes teid ümbritsevad, on avatud vaimsetele küsimustele. Kas teil on meeles see pusle? Te ei alusta seda tööd tühjade kätega, vaid teie kasutada on tehnoloogia ja sotsiaalmeedia. Me vajame teid; Issand vajab, et te oleksite selle suurepärase tööga veelgi rohkem seotud.

Päästja on öelnud: „Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.”13

Ei ole juhus, et te elate Aafrikas, Aasias, Euroopas, Põhja-, Kesk- või Lõuna-Ameerikas, Vaikse ookeani saartel või mõnes teises paigas Jumala maailmas, kuna evangeelium peab minema „igale rahvusele, hõimule, keelele ja rahvale”.14

„Taeva Jumal [on püstitanud] kuningriigi, [nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, millest saab suur mägi ja see täidab kogu maa], mis jääb igavesti hävitamatuks ‥ [ja] püsib igavesti.

‥ Unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel!”15

Ma lõpetan sõnadega Õpetuse ja Lepingute raamatust: „Hüüdke Issanda poole, et tema kuningriik võiks minna edasi maa peal, et selle elanikud võiksid selle vastu võtta ja olla valmis tulevasteks päevadeks, mil Inimese Poeg tuleb taevas[t] alla, riietatuna oma auhiilguse säraga, et kohata Jumala kuningriiki ‥ maa peal.”16 Jeesuse Kristuse nimel, aamen.