2010–2019
Põhimõtted ja lubadus

Põhimõtted ja lubadus

Hoolitsegem oma keha ja meele eest, järgides põhimõtteid, mis on välja toodud Tarkuse Sõnas, jumalikult antud plaanis.

Täna, vennad, palun ma teiega oma sõnumit jagades Taevase Isa juhatust.

1833. aastal ilmutas Issand prohvet Joseph Smithile tervislikult elamise plaani. Selle plaani võib leida Õpetuse ja Lepingute raamatu 89. osast ja seda tuntakse kui Tarkuse Sõna. See annab täpseid juhiseid toidu kohta, mida me sööme, ja keelab kasutada aineid, mis on meie kehale kahjulikud.

Inimestele, kes kuuletuvad Issanda käskudele ja peavad ustavalt kinni Tarkuse Sõnast, lubatakse erilisi õnnistusi, mille hulgas on hea tervis ja suurem füüsiline võimekus.1

Hiljuti lugesin ma tõsilugu nende lubaduste dramaatilisest väljendusest. Ustav Kiriku liige John A. Larsen teenis II maailmasõja ajal Ameerika Ühendriikide rannavalves laeval USS Cambria. Filipiinidel toimunud lahingu ajal saabus sõnum lähenevast pommitajate eskadronist ja enesetapulenduritest. Anti käsk otsekohe evakueeruda. Kuna USS Cambria oli juba ära sõitnud, kogusid John ja tema kolm kaaslast kokku oma varustuse ja kiirustasid rannale, lootes, et mõni lahkuv laev nad kaasa võtab. Õnneks võttis üks maabumislaev nad peale ja kihutas viimase lahest lahkuva laeva poole. Mehed olid sellel lahkuval laeval tekil tegevuses, püüdes võimalikult kiirelt evakueeruda, ja neil oli aega visata neljale mehele vaid köied, lootes, et ehk nad suudavad nende abil tekile ronida.

John, raske raadio seljas, leidis end rippumas ühe 12-meetrise köie otsas avamerele suunduva laeva küljel. Ta hakkas ennast üles hiivama, üht kätt teise ette pannes, teades, et kui ta oma haaret lõdvendab, hukkub ta kohe kindlasti. Olles roninud ainult kolmandiku teest üles, tundis ta, kuidas tema käed valust põlesid. Ta tundis nii suurt nõrkust, et ei suutnud enam köiest kinni hoida.

Jõud otsakorral, meeleheitlikult oma saatusele mõeldes, hüüdis John vaikselt Jumala poole, rääkides Talle, et on alati Tarkuse Sõna pidanud ja elanud puhast elu – ja nüüd vajab ta meeleheitlikult lubatud õnnistusi.

John ütles hiljem, et kui oli palve lõpetanud, tundis ta suurt jõuvoogu. Ta hakkas taas ronima ja lausa lendas köit mööda üles. Kui ta laevatekile jõudis, hingas ta normaalselt ega hingeldanud mitte vähematki. Ta oli saanud Tarkuse Sõnas lubatud suurema tervise ja vastupidavuse. Ta tänas Taevast Isa tookord ja kogu oma ülejäänud elu jooksul, et tema meeleheitlikule palvele vastati.2

Vennad, hoolitsegem oma keha ja meele eest, järgides põhimõtteid, mis on välja toodud Tarkuse Sõnas, jumalikult antud plaanis. Kogu oma südamest ja hingest tunnistan ma hiilgavatest õnnistustest, mis meid ootavad, kui me seda teeme. Ma palun, et me võiksime nii teha, meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.