2010.–2019. gads
Dižākā jauno pieaugušo paaudze
Zemteksta piezīmes
Tēma

Dižākā jauno pieaugušo paaudze

Tas, kas mums tagad ir vajadzīgs, ir dižākā jauno pieaugušo paaudze Baznīcas vēsturē. Mums vajag visu jūsu sirdi un dvēseli.

Viena no lietām, ko, ceļojot pa visu pasauli, es izbaudu visvairāk, ir iespēja satikt un sasveicināties ar mūsu misionāriem. Šie brīnišķie elderi un māsas izstaro Kristus gaismu, un mani vienmēr iedvesmo viņu mīlestība pret Kungu, Jēzu Kristu, un viņu pašaizliedzīgā kalpošana Viņam. Katru reizi, kad es ar viņiem sarokojos un sajūtu viņu neatkārtojamo garu un ticību, es sev saku: „Šie mūsu brīnišķīgie dēli un meitas ir patiess brīnums!”

2002. gada oktobra priesterības sanāksmes laikā es aicināju bīskapus, vecākus un topošos misionārus „pacelt latiņu” kalpošanai pilnlaika misijā.

Toreiz es teicu, ka tas, „kas mums ir vajadzīgs, … ir dižākā misionāru paaudze Baznīcas vēsturē. Mums ir vajadzīgi cienīgi, sagatavoti, garīgi piepildīti misionāri. …

… Mums vajag visu jūsu sirdi un dvēseli. Mums vajag dinamiskus, domājošus, dedzīgus misionārus, kas zina, kā ieklausīties un atbildēt Svētā Gara čukstiem.”1

Pasaulē šodien ir daudz vairāk izaicinājumu, nekā tas bija pirms 13 gadiem. Mūsu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm ir daudz vairāk traucēkļu, kas novērš viņu gatavošanos gan misijai, gan laimīgai dzīvei nākotnē. Tehnoloģijas ir attīstījušās, un gandrīz ikvienam ir piekļuve portatīvajām ierīcēm, kas spēj piesaistīt Dieva cilvēku ģimenes uzmanību vai nu uz labu, vai uz neizmērojamu ļaunumu.

Tagad es vēršos pie misionāriem, kas kalpo, pie topošajiem misionāriem, pie bijušajiem misionāriem un pie visiem Baznīcas jaunajiem pieaugušajiem vīriešiem. Es lūdzu par to, lai jūs saprastu un nopietni pārdomātu to, kas man jums ir sakāms par jūsu ceļojumu caur šiem aizraujošajiem un grūtajiem jūsu dzīves gadiem.

Baznīcas agrīnajās dienās, pirms misionāri devās savās misijās, viņus intervēja kāds Augstākais pilnvarotais. Mūsdienās interviju par kalpošanu misijā jūs izejat pie bīskapa vai staba prezidenta, un lielākā daļa no jums nodzīvos dzīvi, tā arī nekad netiekot Augstākā pilnvarotā intervēti. Tas atspoguļo realitāti pasaules mēroga baznīcā, kurā ir vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Es zinu, ka runāju arī manu brāļu vārdā, kad saku, ka mēs vēlētos, lai tas būtu iespējams, ka mēs varētu pazīt katru no jums personiski un varētu katram no jums pateikt, ka mēs jūs mīlam un atbalstām.

Par laimi, Tas Kungs ir nodrošinājis veidu, kā mēs varam „aizsniegties” līdz jums. Piemēram, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis nozīmē katram misionāram viņa vai viņas kalpošanas misiju. Lai arī tas tiek darīts bez tradicionālās intervijas, sēžot vienam pret otru, apvienojot tehnoloģijas un atklāsmi, tiek iegūta pieredze, kas ir ļoti intīma un personiska. Ļaujiet man jums pastāstīt, kā tas notiek.

Datora ekrānā parādās jūsu fotogrāfija ar pamatinformāciju par jums no jūsu bīskapa un staba prezidenta. Kad parādās jūsu fotogrāfija, mēs ieskatāmies jūsu acīs un pārskatām jūsu atbildes uz jautājumiem misionāru rekomendācijā. Šajā īsajā brīdī ir tāda sajūta, it kā jūs būtu klāt un atbildētu tieši mums personīgi.

Lūkojoties jūsu fotogrāfijā, mēs paļaujamies, ka esat sasnieguši „paceltās latiņas” līmeni, lai būtu uzticīgs un veiksmīgs misionārs. Tad, ar Tā Kunga Gara spēku un prezidenta Tomasa S. Monsona vadībā, mēs jūs nozīmējam kalpot vienā no Baznīcas 406 misijām.

Nē, tas nav tas pats, kā intervēt, sēžot vienam pret otru. Bet tas ir tuvu tam.

Video konferences ir vēl viens veids, kādā mēs varam sasniegt tos Baznīcas vadītājus un Baznīcas locekļus, kas dzīvo tālu no Baznīcas galvenās pārvaldes.

Paturot to prātā, es gribētu, lai tie, kas gatavojas kalpot misijā, tie, kas ir atgriezušies, un visi pārējie jaunie pieaugušie pavadītu dažas nākamās minūtes ar mani tā, it kā jums ar mani tagad būtu personīga video intervija. Lūdzu, skatieties uz mani tā, it kā mēs būtu vienīgie šajā telpā, lai kur arī jūs tagad atrastos.

Es savukārt iedomāšos, ka skatos jums acīs un uzmanīgi ieklausos jūsu atbildēs uz jautājumiem, kuri, manuprāt, daudz pateiks par jūsu liecības dziļumu un jūsu uzticību Dievam. Pārfrazējot to, ko es teicu misionāriem pirms 13 gadiem, tas, kas mums tagad ir vajadzīgs, ir dižākā jauno pieaugušo paaudze Baznīcas vēsturē. Mums vajag visu jūsu sirdi un dvēseli. Mums vajag dinamiskus, domājošus, dedzīgus jaunos pieaugušos, kas zina, kā ieklausīties un atbildēt Svētā Gara čukstiem, ejot caur mūsdienu jaunā pēdējo dienu svētā ikdienas grūtībām un kārdinājumiem.

Citiem vārdiem sakot, ir laiks pacelt latiņu ne tikai misionāriem, bet arī bijušajiem misionāriem un visai jūsu paaudzei. Šī iemesla dēļ pārdomājiet savās sirdīs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Vai tu studē Svētos Rakstus regulāri?

  2. Vai katru rītu un katru vakaru meties ceļos lūgšanā, lai runātu ar savu Debesu Tēvu?

  3. Vai tu katru mēnesi gavē un maksā gavēņa ziedojumus — pat tad, ja esi trūcīgs students, kurš nevar atļauties ziedot daudz?

  4. Vai tad, kad tevi lūdz sagatavot, svētīt, iznēsāt vai pieņemt Svēto Vakarēdienu, tu aizdomājies par Glābēju un Viņa Izpirkšanas upuri?

  5. Vai tu apmeklē savas sanāksmes un centies turēt sabata dienu svētu?

  6. Vai esi godīgs mājās, skolā, baznīcā un darbā?

  7. Vai esi emocionāli un garīgi tīrs? Vai tu izvairies no pornogrāfijas vai mājaslapu, žurnālu vai lietojumprogrammu, tostarp Tinder un Snapchat fotogrāfiju aplūkošanas, kas liktu tev kaunēties, ja tevi redzētu vecāki, Baznīcas vadītāji vai pats Glābējs?

  8. Vai tu lieto savu laiku ar apdomu — izvairoties no nevajadzīgām tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem, tostarp video spēlēm, kas var vājināt tavu garīgo jutību?

  9. Vai tavā dzīvē ir kas tāds, ko tev vajadzētu izmainīt un izlabot jau šodien?

Paldies jums par šo īso personisko vizīti. Es ceru, ka jūs atbildējāt uz katru no šiem jautājumiem godīgi un pārdomāti. Ja redzat, ka jums ir kādi trūkumi kādā no šiem vienkāršajiem principiem, tad es jūs mudinu drosmīgi nožēlot grēkus un sakārtot savu dzīvi saskaņā ar evaņģēlija standartiem un taisnīgu kalpošanu.

Mani brāļi, es vēlētos jums sniegt padomu, kas jums palīdzēs nostiprināt jūsu liecību par evaņģēliju dziļi savās sirdīs un dvēselēs.

Bijušie misionāri, es jums atgādinu, ka jūsu sagatavošanās dzīvei un ģimenei ir jābūt nepārtrauktai. „AM” nenozīmē „atbrīvots misionārs”! Kā bijušajam misionāram, jums „ir dedzīgi jānododas labai lietai un daudz kas jādara pašiem pēc savas brīvas gribas, un jāīsteno daudz taisnīguma”.2

Lūdzu, izmantojiet misijā iegūtās prasmes, lai katru dienu svētītu jums apkārt esošos cilvēkus. Nezaudējiet savu mērķi kalpot apkārtējiem, koncentrējoties tikai uz studijām, darbu vai sociālām aktivitātēm. Tai vietā, līdzsvarojiet savu dzīvi ar garīgām pieredzēm, kas jums atgādina un jūs sagatavo pastāvīgai, ikdienas kalpošanai citiem.

Misijas laikā jūs iemācījāties, cik svarīgi ir apmeklēt cilvēkus viņu mājās. Es gribētu, lai jūs visi, jaunie pieaugušie, neatkarīgi no tā, vai esat kalpojuši misijā, saprastu to, cik svarīgi ir apmeklēt tos, kas ir vientuļi, slimi vai zaudējuši drosmi, — ne tikai tāpēc, ka no jums tas tiek prasīts, bet gan tāpēc, ka jūs no sirds mīlat savu Debesu Tēvu un Viņa bērnus.

Tos, kas tagad mācās vidusskolā un gatavojas tās absolvēšanai, es mudinu apmeklēt un absolvēt semināru. Jums, jaunie pieaugušie, vajadzētu apmeklēt reliģijas institūta nodarbības.3 Ja jūs apmeklējat Baznīcas mācību iestādi, iekļaujiet katra semestra nodarbību sarakstā reliģiskās izglītības kursu. Katrā no šiem svarīgajiem dzīves posmiem — gatavošanās misijai vai mūžīgajai laulībai un pieaugušo dzīvei — jums ir jāturpina meklēt veidus, kā mācīties un augt, un saņemt atklāsmes un vadību caur Svēto Garu. Cītīgas un lūgšanu pilnas evaņģēlija studijas seminārā un institūtā, vai reliģijas izglītības stundās var jums palīdzēt šī mērķa īstenošanā.

Neatkarīgi no tā, vai jūs apmeklējat Baznīcas mācību iestādi vai mācāties universitātē, nedomājiet, ka esat pārāk aizņemti, lai studētu evaņģēliju. Seminārs, institūts vai reliģijas nodarbības sniegs jums līdzsvaru dzīvē un jūsu laicīgajās studijās, dodot jums vēl vienu iespēju pavadīt laiku, studējot Svētos Rakstus un praviešu un apustuļu mācības. Ir izveidoti četri jauni izcili mācību kursi, kurus es gribētu, lai jūs apskatītu un apmeklētu.4

Un neaizmirstiet, ka nodarbības un pasākumi jūsu vietējā institūtā vai jūsu jauno neprecēto pieaugušo bīskapijā, vai stabā ir vieta, kur jūs varat būt ar citiem jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm un pamudināt, un iedvesmot cits citu, kopā mācoties, garīgi augot un pavadot laiku. Brāļi, ja jūs noliksiet malā savus telefonus un paskatīsieties apkārt, jūs pat, iespējams, institūtā atradīsiet savu topošo partneri.

Tas mani noved pie nākamā padoma, par kuru, esmu pārliecināts, jūs jau zinājāt, ka tas sekos: Jums, jaunie neprecētie, ir jāiet uz randiņiem un jāprecas. Lūdzu, neatlieciet to! Es zinu, ka daži no jums baidās veidot ģimeni. Taču, ja jūs apprecaties ar pareizo cilvēku, pareizajā laikā un pareizajā vietā, jums nav jābaidās. Patiesībā, jūs varēsiet izvairīties no daudzām problēmām, ja jūs „dedzīgi nodosieties” taisnīgiem randiņiem, uzmanības izrādīšanai un laulībām. Nerakstiet viņai īsziņu! Izmantojiet savu balsi, lai iepazītos ar taisnīgām Dieva meitām, kuras ir jums visapkārt. Īstas cilvēka balss izdzirdēšana liks viņai varbūt pārvērst savu „varbūt” par „jā”.

Tagad, mani brāļi, es jums liecinu, ka Kungs, Jēzus Kristus, caur Viņa veikto Izpirkšanas upuri, var mums palīdzēt mūsu dzīvē izlabot visu, kas ir jāizlabo.

Gatavojoties rītdienas Lieldienu svētdienas svinībām, apstāsimies un padomāsim par Kristus veiktās Izpirkšanas dāvanu. Atcerieties, ka mūsu Debesu Tēvs un mūsu Glābējs, Jēzus Kristus, pazīst jūs vislabāk un mīl jūs visvairāk.

Pestītājs caur paveikto Izpirkšanu uzņēmās uz Sevis visas mūsu problēmas, sāpes un grēkus. Pasaules Glābējs iepazina katru no mums personīgi, piedzīvojot mūsu sagrautās cerības, pārbaudījumus un traģēdijas, izciešot tās Ģetzemanē un pie krusta.5 Viņa nāve bija Viņa pēdējais mīlestības darbs par mums, un tajā liktenīgajā vakarā Viņš tika apglabāts jaunajās kapenēs.

Svētdienas rītā Jēzus piecēlās no mirušajiem — katram no mums apsolot jaunu dzīvi. Augšāmcēlies Kungs pilnvaroja Savus mācekļus visiem mācīt ticību Kristum, nožēlot grēkus, kristīties un saņemt Svētā Gara dāvanu, un pastāvēt līdz galam. Brāļi, mēs zinām, ka Dievs Tēvs un Viņa Dēls parādījās pravietim Džozefam Smitam un caur viņu atjaunoja Jēzus Kristus mūžīgā evaņģēlija pilnību.

Brāļi, esiet stipri. Pildiet Dieva baušļus. Kungs, Jēzus Kristus, mums apsolīja, ka visu, ko vēlēsimies taisnībā, mēs saņemsim. Baznīcas vadītāji ar jums rēķinās. Mums vajag, lai katrs no jums, jaunie pieaugušie, sagatavotos laulībām, kalpošanai un vadīšanai nākotnē, un par to es pazemīgi lūdzu Kunga, Jēzus Kristus, Vārdā, āmen.