2010.–2019. gads
Statistikas atskaite par 2014. gadu
Zemteksta piezīmes
Tēma

Statistikas atskaite par 2014. gadu

Augstākais prezidijs ir izdevis šādu statistikas atskaiti par Baznīcas izaugsmi un statusu uz 2014. gada 31. decembri.

Baznīcas vienības

Stabi

3114

Misijas

406

Apgabali

561

Bīskapijas un draudzes

29 621

Baznīcas locekļu skaits

Kopējais Baznīcas locekļu skaits

15 372 337

Jauni Baznīcas pierakstos iekļautie bērni

116 409

Kristītie — ticībai pievērstie

296 803

Misionāri

Pilnlaika misionāri

85 147

Baznīcas kalpošanas misionāri

30 404

Tempļi

2014. gadā iesvētītie tempļi (Fortlauderdeilas Floridas templis, Gilbertas Arizonas templis un Fīniksas Arizonas templis)

3

Tempļi, kas no jauna iesvētīti (Ogdenas Jūtas templis)

1

Apmeklējamie tempļi 2014. gada beigās

144