2010.–2019. gads
Meklējot To Kungu
Zemteksta piezīmes
Tēma

Meklējot To Kungu

Ja mēs iegūsim dziļāku izpratni par Glābēju, mūsos radīsies lielāka vēlme pēc priekpilnas dzīves, un mēs gūsim pārliecību par to, ka prieks ir iespējams.

Mani dārgie brāļi un māsas, ar lielu prieku es stāvu jūsu priekšā, piedaloties kopā ar jums šajā vispārējā konferencē. Daudzu gadu garumā tā ir bijusi neaprakstāmi liela svētība māsai Tekseirai, mūsu ģimenei un man — klausīties gudrības, padoma, mierinājuma un brīdinājuma vārdos vispārējās konferences laikā.

Šajā īpašajā gada laikā — Lieldienu svētdienā — es vēlos dalīties pārdomās par to, cik liela nozīmē manā dzīvē ir Glābēja mācībām un Viņa laipnajam un mīlestības pilnajam paraugam.

Padziļinot izpratni par Jēzu Kristu, mēs gūsim lielāku cerību nākotnei un, par spīti mūsu nepilnībām, iemantosim lielāku pārliecību par to, ka sasniegsim savus taisnīgos mērķus. Šādi mēs arī iegūsim lielāku vēlmi kalpot saviem līdzcilvēkiem.

Tas Kungs ir teicis: „[Meklējiet pēc] Manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties.”1 Tiekšanās pēc Tā Kunga un Viņa klātbūtnes izjušanas ir mūsu ikdienas uzdevums, pūles, kas ir tā vērtas.

Brāļi un māsas, mūsdienās, kā nekad iepriekš, mums ir pieejamas vienreizējas iespējas un resursi, ar kuru palīdzību padziļināt mūsu izpratni par Jēzus Kristus mācībām un Viņa veikto Izpirkšanu. Ja mēs pienācīgi izmantosim šos resursus, tad varēsim dzīvot panākumiem bagātu un priekpilnu dzīvi.

Glābējs līdzībā par vīnakoku un zariem teica: „Palieciet Manī un Es — jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.”2

Jo labāk mēs izprotam Kristus īpašo lomu mūsu dzīvē, jo labāk mēs apzināmies mūsu mirstīgās dzīves nolūku, proti — gūt prieku. Taču šis prieks nepasargā mūs no pārbaudījumiem un grūtībām, ko piedzīvojam, un dažas no tām ir tik lielas un sarežģītas, liekot mums domāt, ka laime šādos apstākļos nav iespējama.

Pēc savas pieredzes es zinu, ka prieks, ko gūstam, taisnīgi dzīvojot un paliekot Kristū, var pastāvēt arī tad, kad saskaramies ar mirstīgās dzīves likstām. Bieži vien šīs likstas galu galā mūs bagātina, attīra un vada ceļā uz dziļākas izpratnes gūšanu par mūsu esības mērķi šeit, mirstībā, un Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu. Patiesi, pilnīgu prieku var iegūt tikai caur Jēzu Kristu.3

Viņš sacīja: „Es ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”4

Es ticu — ja mēs iegūsim dziļāku izpratni par Glābēju, mūsos radīsies lielāka vēlme pēc priekpilnas dzīves, un mēs iegūsim pārliecību par to, ka prieks ir iespējams. Līdz ar to mēs spēsim aizvadīt katru dienu ar lielāku entuziasmu pret dzīvi un Dieva pavēļu ievērošanu arī grūtākos apstākļos.

Neatliksim uz rītdienu to, ko varam padarīt šodien. Mums ir jānāk pie Kristus tagad: „ja [mēs] [ticam] [Viņam], [mēs] [strādāsim] tagad, kamēr tas tiek saukts par šodienu”.5

Katru dienu mums ir jāpārdomā, kā biežāk dzīvot saskaņā ar Kristus mācībām. Nelieli ikdienas paradumi un vienkārša rīcība:

  1. padziļinās mūsu izpratni par Tā Kunga nozīmi mūsu dzīvē un

  2. palīdzēs dalīties šajā izpratnē ar jaunāko paaudzi, kas, redzot mūsu piemēru — kā mēs patiesi dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju, noteikti sajutīs Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, mīlestību.

Tad kādi ir šie vienkāršie moderno laiku paradumi, kas var kļūt par dziednieciskām zālēm mūsu dvēselēm, stiprinot mūsu liecību par Kristu un Viņa misiju?

April 2015 General Conference

2014. gada National Geographic foto konkursam profesionāli fotogrāfi un amatieri no 150 valstīm iesniedza vairāk nekā 9200 fotoattēlu. Fotogrāfijā, kura guva uzvaru, ir attēlota sieviete, kas stāv ar pasažieriem pilna vilciena vidū. Gaisma, ko izstaro viņas mobilais telefons, izgaismo viņas seju. Viņa sniedz skaidru vēstījumu pārējiem pasažieriem: lai gan es fiziski atrodos jūsu vidū, es īstenībā nemaz neesmu šeit.6

Mobilie telefoni, viedtālruņi un sociālie tīkli ir pamatīgi izmainījuši mūsu dzīvi šajā pasaulē un to, kā mēs sazināmies cits ar citu.

Šajā digitalizācijas laikmetā mēs varam strauji aizgādāt sevi uz dažādām vietām un aizrauties ar aktivitātēm, kas ātri vien novērš mūs no svarīgā — tā, kas dzīvē nodrošina ilgstošu prieku.

Šī dzīve interneta vidē, ja tā netiek kontrolēta, piešķir prioritāti attiecībām ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam vai pat nekad neesam satikuši, bet nevis ar tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā dzīvojam, — mūsu pašu ģimeni!

No otras puses, mēs visi zinām, ka esam svētīti ar brīnišķīgiem tiešsaistes resursiem, tai skaitā Baznīcas izveidotiem, piemēram, Svēto Rakstu un vispārējās konferences tekstuāliem un audio materiāliem, video prezentācijām par Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, aplikācijām, ar kuru palīdzību varam pierakstīt ģimenes vēsturi, un iespējām klausīties iedvesmojošu mūziku.

Tam, kādas izvēles mēs veicam un kādas prioritātes izvirzām attiecībā uz laiku, ko pavadām interneta vidē, ir izšķirošā nozīme. Tās var noteikt mūsu garīgo attīstību un izaugsmi evaņģēlijā, radīt vēlmi veidot labāku pasauli un dzīvot jēgpilnāk.

Šo iemeslu dēļ šodien es vēlētos minēt trīs vienkāršus paradumus, kas liek pamatus veselīgai interneta izmantošanai. Šie paradumi ļaus mums izvērtēt savu dzīvi, kas ir nepieciešams, lai mēs tuvinātos mūsu Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, mācībām.

1. paradums: Apmeklējiet Baznīcas oficiālās mājaslapas, lai iegūtu informāciju

Ja mēs nedēļas laikā bieži izmantosim tur pieejamos resursus, tad varēsim vienmēr uztvert evaņģēlija mācības un mudināsim savu ģimeni un draugus apdomāt un pārdomāt to, kas ir pats svarīgākais.

2. paradums: Reģistrējieties Baznīcas oficiālajos sociālajos tīklos

Šādi darot, jūs iegūsiet uz sava ekrāna tādus materiālus, kas nepieciešami, lai padziļinātu jūsu meklējumus pēc Tā Kunga un Viņa mācībām, tādējādi stiprinot jūsu vēlmi izprast evaņģēliju. Taču vēl svarīgāk ir tas, ka šādā veidā jums tiks atgādināts, ko no jums sagaida Kristus.

Kā ir teikts, ka „nav labas augsnes bez laba zemnieka”7, tieši tāpat nav labas interneta ražas, ja vien mēs no paša sākuma neizvirzām prioritātes attiecībā uz to, kas ir pieejams mūsu pirkstiem un prātiem.

3. paradums: Atvēliet laiku, kad nolikt malā savas mobilās ierīces

Jums nāks par labu, ja uz kādu brīdi atliksiet malā savas elektroniskās ierīces un tā vietā uzšķirsiet Svēto Rakstu lappusi vai atvēlēsiet laiku sarunai ar ģimenes locekļiem un draugiem. It īpaši Tā Kunga dienā — piedzīvojiet mieru, kas rodams, piedaloties Vakarēdiena sanāksmē, bez nemitīgas vēlēšanās apskatīt, vai jums ir pienākusi jauna ziņa vai parādījies jauns ieraksts.

Paradums — uz kādu laiku nolikt malā savu mobilo telefonu — bagātinās un paplašinās jūsu skatu uz dzīvi, jo dzīve neaprobežojas ar četru collu (10 cm) ekrānu.

Tas Kungs, Jēzus Kristus, sacīja: „Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!”8 Dievs vēlas, lai mēs gūstam prieku un izjūtam Viņa mīlestību. Kristus padara šo prieku iespējamu ikvienam no mums. Mums ir līdzekļi, kā pazīt Viņu labāk un dzīvot saskaņā ar Viņa evaņģēliju.

Es sniedzu savu liecību par prieku, kas rodams, turot baušļus, un par mieru un drošību, ko izjūtam, paliekot Debesu Tēva un Viņa Dēla, mūsu Glābēja, mīlestības ielokā. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.