2010.–2019. gads
Līdz mēs atkal tiksimies!
Zemteksta piezīmes
Tēma

Līdz mēs atkal tiksimies!

Kaut mēs visi apdomātu tās patiesības, ko tikām dzirdējuši, un kaut tās palīdzētu mums kļūt par daudz drosmīgākiem mācekļiem!

Mani brāļi un māsas, mēs esam pieredzējuši divas svētīgas, iedvesmojošu vēstījumu pilnas dienas. Mūsu sirdis ir aizkustinātas un mūsu ticība ir tikusi stiprināta, baudot to garu, kas valdījis šajās konferences sesijās. Noslēdzot konferenci, mēs pateicamies Debesu Tēvam par daudzajām svētībām, ko Viņš mums devis.

Mūs ir pacilājusi un iedvesmojusi skaistā mūzika, kas izskanēja sesiju laikā. Lūgšanas, kuras tika teiktas, ir tuvinājušas mūs Debesīm.

Es vēlētos visas baznīcas vārdā paust dziļu pateicību tiem mūsu baznīcas vadītājiem, kuri tikuši atbrīvoti šajā konferencē. Mums viņu pietrūks. Viņi ir snieguši milzīgu ieguldījumu Tā Kunga darbā, kas iespaidos arī turpmākās paaudzes.

Es ceru, ka mēs atgriezīsimies mājās, savās sirdīs apņēmušies būt nedaudz labāki nekā līdz šim! Es ceru, ka mēs būsim nedaudz laipnāki un daudz iejūtīgāki! Pasniegsim roku, lai palīdzētu ne vien mūsu biedriem — baznīcas locekļiem —, bet arī tiem, kas nav no mūsu ticības! Biedrojoties ar viņiem, izrādīsim pret viņiem cieņu!

Starp viņiem ir cilvēki, kas ik dienu cīnās ar grūtībām. Izrādīsim rūpes un sniegsim roku, lai viņiem palīdzētu! Gādājot cits par citu, mēs tiksim svētīti.

Es ceru, ka mēs atminēsimies par gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kuri piesaistīti gultai! Ja mēs atvēlēsim laiku apciemojumam, viņi zinās, ka ir mīlēti un novērtēti. Pildīsim savu pienākumu „[palīdzēt] vājajiem, [pacelt] gurdenās rokas un [stiprināt] nespēcīgos ceļus”1!

Būsim godīgi un godprātīgi ļaudis, kas cenšas rīkoties pareizi vienmēr un visos apstākļos! Būsim uzticīgi Kristus sekotāji un rādīsim taisnīgu piemēru, kļūstot par gaismu pasaulē2!

Mani brāļi un māsas, es pateicos par jūsu lūgšanām manā labā. Tās stiprina un pacilā mani, kad no visas sirds un spēka cenšos pildīt Dieva gribu, kalpot Viņam un kalpot jums.

Noslēdzot šo konferenci, es lūdzu, lai pār katru no jums nāktu Debesu svētības! Kaut tie, kuri devušies šurp, atstājot savas mājas, varētu droši atgriezties un atrast tās pilnīgā kārtībā! Kaut mēs visi apdomātu tās patiesības, ko tikām dzirdējuši, un kaut tās palīdzētu mums kļūt par daudz drosmīgākiem mācekļiem, nekā mēs bijām šīs konferences sākumā!

Es lūdzu, lai līdz mūsu nākamajai tikšanās reizei, pēc sešiem mēnešiem, pār jums un, patiesi, pār visiem mums nāktu Tā Kunga svētības! Un to es daru Viņa svētajā Vārdā — patiesi, Jēzus Kristus, mūsu Kunga un Glābēja, Vārdā —, āmen.