2010.–2019. gads
Laipni lūgti konferencē!
Zemteksta piezīmes
Tēma

Laipni lūgti konferencē!

Kaut klausoties mūsu sirdis tiktu aizkustinātas un mūsu ticība pieaugtu!

Mani brāļi un māsas, es jūtos ļoti gandarīts, sveicot jūs šajā dižajā pasaules mēroga konferencē! Mēs esam sapulcējušies daudzviet pasaulē, lai klausītos un mācītos no brāļiem un māsām, kas tikuši atbalstīti par baznīcas Augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Viņi ir tiekušies pēc debesu palīdzības, gatavojot vēstījumus, ar kuriem šodien uzstāsies, un sajutuši iedvesmu attiecībā uz to, kas tiks teikts.

Šogad aprit 90 gadi, kopš vispārējās konferences sāka pārraidīt pa radio. Pirmās konferences sesiju radio pārraides tika translētas 1924. gada oktobrī — caur baznīcai piederošo KSL raidstaciju. Šogad aprit 65 gadi, kopš vispārējās konferences sāka pārraidīt televīzijā. Pirmā konferences sesiju televīzijas pārraide tika translēta 1949. gada oktobrī Soltleiksitijas reģionā — caur KSL kanālu.

Mēs esam pateicīgi par tām svētībām, ko sniedz mūsdienu mediji un kas ļauj miljoniem baznīcas locekļu skatīties un klausīties vispārējo konferenci. Šīs nedēļas nogales sesijas tiek pārraidītas ar televīzijas, radio, kabeļtelevīzijas, satelīta un interneta, tostarp arī mobilo ierīču, starpniecību.

Pēdējo sešu mēnešu laikā, kopš iepriekšējo reizi tikāmies, ir ticis iesvētīts viens templis, un vēl viens — iesvētīts atkārtoti. Maijā prezidents Dīters  F. Uhtdorfs iesvētīja Fortlauderdeilas templi Floridā. Dienu pirms iesvētīšanas notika brīnišķīgs jauniešu kultūras pasākums. Nākamajā dienā, 4. maija svētdienā, notika tempļa iesvētīšana, kas tika īstenota trijās sesijās.

Tikai pirms divām nedēļām man bija tas gods atkārtoti iesvētīt Ogdenas templi Jūtā, ko sākotnēji, 1972. gadā, iesvētījis prezidents Džozefs Fīldings Smits. Dienu pirms atkārtotās iesvētīšanas notika vērienīgs kultūras pasākums, kurā piedalījās tik daudz jauniešu, ka tika rādītas divas izrādes — katra ar atšķirīgu aktieru sastāvu. Kopumā pasākumā piedalījās 16 000 jauniešu. Atkārtotā iesvētīšana notika nākamajā dienā. Tajā piedalījās daudzi baznīcas vadītāji, kā arī palīgorganizāciju vadītāji un tempļa prezidents ar saviem padomniekiem un viņu sievām.

Mēs ļoti cītīgi turpinām tempļu celtniecību. Nākamajā mēnesī tiks iesvētīts jaunais Fēniksas templis Arizonā, un nākamgad, 2015. gadā, mēs plānojam iesvētīt vai atkārtoti iesvētīt vēl vismaz piecus tempļus un, iespējams, pat vēl vairāk, atkarībā no darbu pabeigšanas.

Kā jau minēju aprīlī, — kad tiks pabeigta visu līdz šim izsludināto tempļu celtniecība un iesvētīšana, mums būs 170 tempļa darbam atvērti tempļi visā pasaulē. Tā kā visi pūliņi tiek vērsti uz to, lai pabeigtu iepriekš izziņotos tempļus, šobrīd vēl netiks izsludināta neviena jauna tempļa celtniecība. Taču nākotnē, izvērtējot mūsu vajadzības un iespējamās būvniecības vietas, mēs atkal izsludināsim jaunu tempļu celtniecību.

Baznīca turpina augt. Šobrīd mūsu ir vairāk nekā 15 miljoni, un skaitliskais pieaugums turpinās. Netraucēti turpinās arī mūsu centieni misionāru darba jomā. Mums ir vairāk nekā 88 000 kalpojošu misionāru, kuri dalās evaņģēlija vēstījumā visā pasaulē. Mēs no jauna apliecinām, ka misionāru darbs ir priesterības pienākums, un mudinām kalpot visus cienīgos un spējīgos jaunos vīriešus. Mēs esam ļoti pateicīgi arī par jaunajām sievietēm, kuras kalpo. Viņas sniedz ievērojamu ieguldījumu, kaut arī viņām nav tāda pienākuma kalpot kā jaunajiem vīriešiem.

Tagad es aicinu, lai jūs pievērstu uzmanību brāļiem un māsām, kuri šodien un rīt uzstāsies konferences sesijās. Visi, kuri tikuši aicināti uzstāties, izjūt milzīgu atbildību par šo uzdevumu. Es pazemīgi lūdzu, kaut, klausoties viņos, mūsu sirdis tiktu aizkustinātas un mūsu ticība pieaugtu! Jēzus Kristus Vārdā, āmen.