Alma 38
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  Alma käsud oma pojale Siblonile.

  Hõlmab 38. peatüki.

  38. peatükk

  Siblonit kiusati taga õigemeelsuse pärast – Pääste on Kristuses, kes on maailma elu ja valgus – Ohjelda kõiki oma kirgi. Ligikaudu 74 eKr.

  1 Mu poeg, hoia oma kõrvad lahti minu sõnadele, sest ma ütlen sulle, just nagu ma ütlesin Heelamanile, et kuivõrd sa pead kinni Jumala käskudest, saadab sind maal edu; ja kuivõrd sa Jumala käskudest kinni ei pea, lõigatakse sind tema juurest ära.

  2 Ja nüüd, mu poeg, ma loodan, et saan tunda sinu üle suurt rõõmu sinu püsivuse ja Jumalale ustavuse pärast; sest nagu sa oled juba noorena hakanud lootma Issandale, oma Jumalale, just samuti, ma loodan, et sa ajätkad tema käskudest kinnipidamist, sest õnnistatud on see, kes bpeab vastu lõpuni.

  3 Ma ütlen sulle, mu poeg, et mul on olnud sinust suur rõõm sinu ustavuse ja sinu usinuse ja sinu kannatlikkuse ja sinu pikameelsuse pärast asoramlaste rahva seas.

  4 Sest ma tean, et sa olid ahelais; jah, ja ma tean ka, et sind visati kividega sõna pärast ja sa talusid kõike seda akannatlikult, sest Issand oli bsinuga; ja nüüd, sa tead, et Issand vabastas sind.

  5 Ja nüüd, mu poeg Siblon, ma tahan, et sa peaksid meeles, et sama palju, kui sa paned oma alootuse Jumalale, nimelt niisama palju aidatakse sind bvälja sinu katsumustest ja sinu craskustest ja sinu kannatustest ning sind tõstetakse üles viimsel päeval.

  6 Nüüd, mu poeg, ma ei tahaks, et sa mõtled, et ma tean neid asju omast peast, vaid see on Jumala Vaim, mis on minus, kes teeb need asjad mulle teatavaks, sest kui ma ei oleks Jumalast asündinud, ei oleks ma sellest teada saanud.

  7 Aga vaata, Issand saatis oma suurest halastusest oma aingli mulle kuulutama, et ma pean lõpetama bhävitustöö tema rahva seas; jah, ja ma olen näinud inglit näost näkku ja ta rääkis minuga ja ta hääl oli kui kõuemürin ja see raputas kogu maad.

  8 Ja sündis, et ma olin kolm päeva ja kolm ööd kõige kibedamas hingevalus ja ahastuses; ja ei saanud oma patte aandeks mitte enne, kui ma palusin halastust Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aga vaata, ma hüüdsin teda ja leidsin rahu oma hingele.

  9 Ja nüüd, mu poeg, ma olen jutustanud sulle seda, et sa õpiksid tarkust, et sa õpiksid minult, et aei ole olemas mingit teist teed ega vahendit, mille kaudu inimene võib saada päästetud, kui ainult Kristuses ja Kristuse kaudu. Vaata, tema on maailma elu ja bvalgus. Vaata, tema on tõe ja õigemeelsuse sõna.

  10 Ja nüüd, nagu sa oled hakanud õpetama sõna, just samuti ma tahan, et sa jätkaksid õpetamist, ja ma tahan, et sa oleksid kõikides asjades usin ja mõõdukas.

  11 Vaata, et sa ei ole auhkust täis; jah, vaata, et sa ei hoople omaenda tarkusega ega oma suure jõuga!

  12 Kasuta julgust, aga mitte ülbust; ja vaata ka, et sa ohjeldad kõiki oma kirgi, et sa võiksid täituda armastusega; vaata, et sa hoidud laiskusest!

  13 Ära palveta nagu soramlased, sest sa oled näinud, et nad palvetavad, et inimesed kuuleksid ja et neid kiidetaks nende tarkuse pärast.

  14 Ära ütle: Oo Jumal, ma tänan sind, et me oleme aparemad, kui meie vennad; vaid pigem ütle: Oo Issand, andesta mulle mu bvääritus ja pea meeles halastuses minu vendi – jah, alati tunnista oma vääritust Jumala ees.

  15 Ja õnnistagu Issand su hinge ja võtku sind viimsel päeval vastu oma kuningriiki, et sa saaksid istuda rahus. Nüüd, mine, mu poeg, ja õpeta sõna sellele rahvale! Ole arukas! Hüvasti, mu poeg!