Alma 23
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  23. peatükk

  Kuulutatakse välja usuvabadus. Laamanlased kokku seitsmel maal ja linnas pööratakse usule. Nad kutsuvad end anti-nefi-lehhilasteks ja nad vabastatakse needusest. Amalekid ja amulonlased hülgavad tõe. Ligikaudu 90–77 eKr.

  1 Vaata, nüüd, sündis, et laamanlaste kuningas saatis aläkituse kogu oma rahva sekka, et nad ei paneks oma käsi Ammoni või Aaroni või Omneri või Himni ega ka nende vendade külge, kes kavatsevad minna ja jutlustada Jumala sõna, ükskõik kus kohas nad ka ei oleks igas nende maa osas.

  2 Jah, ta saatis nende sekka määruse, et nad ei paneks oma kätt nende külge, et neid kinni siduda või neid vanglasse heita; ega sülitaks nende peale ega lööks neid ega ajaks neid välja nende palvemajadest ega annaks neile rooska; ka ei tohi nad neid kividega visata, vaid et neil oleks vaba pääs nende majadesse ja samuti nende templitesse ja nende pühamutesse.

  3 Ja nõnda nad võisid käia ringi ja jutlustada sõna oma soovi kohaselt, sest kuningas oli pöördunud Issandasse ja kogu tema kodakond, seepärast saatis ta oma läkituse üle kogu maa oma rahvale, et Jumala sõnal ei oleks mingit takistust, vaid et see võiks levida üle terve maa, et tema rahvas võiks olla veendunud oma isade pahelistes apärimustes ja et nad oleksid veendunud, et nad on kõik vennad ja et nad ei peaks mõrvama ega rüüstama ega varastama ega abielu rikkuma ega midagi pahelist tegema.

  4 Ja nüüd, sündis, et kui kuningas oli saatnud selle läkituse, läksid Aaron ja tema vennad linnast linna ja ühest jumalakummardamise kojast teise, rajades kirikuid ja pühitsedes preestreid ja õpetajaid üle kogu maa jutlustama laamanlaste seas ja õpetama nende keskel Jumala sõna; ja nõnda hakkasid nad saavutama suurt edu.

  5 Ja tuhanded toodi Issanda tundmisele, jah, tuhanded pandi uskuma nefilaste apärimusi ja neile õpetati bülestähendusi ja prohvetlikke kuulutusi, mida on antud käest kätte kuni praeguse ajani välja.

  6 Ja nii tõesti, kui Issand elab, nii tõesti kõik, kes uskusid, ehk kõik, kes toodi tõe tundmisele Ammoni ja tema vendade jutlustamise kaudu vastavalt ilmutuse ja prohvetliku kuulutamise vaimule ja Jumala väele, mis tegi nendes imesid – jah, ma ütlen teile, et nii tõesti, kui Issand elab, mitte ükski neist laamanlastest, kes uskusid nende jutlustamist ja apöördusid Issandasse, bei langenud kunagi ära.

  7 Sest nendest sai õigemeelne rahvas; nad panid oma vastuhaku relvad maha, nii et nad ei sõdinud enam Jumala vastu ega ka ühegi oma venna vastu.

  8 Nüüd, nemad on need, kes apöördusid Issandasse:

  9 laamanlaste rahvas, kes oli Ismaeli maal;

  10 ja samuti laamanlaste rahvas, kes oli Midooni maal;

  11 ja samuti laamanlaste rahvas, kes oli Nefi linnas;

  12 ja ka laamanlaste rahvas, kes oli aSiilomi maal ja kes oli Semloni maal ja Lemueli linnas ja Simnilomi linnas.

  13 Ja need on Issandasse apöördunud laamanlaste linnade nimed; ja need on need, kes panid maha oma vastuhaku relvad; jah, kõik oma sõjariistad, ja nad olid kõik laamanlased.

  14 Ja amalekid, peale ühe, ei apöördunud usule; ka mitte ükski bamulonlane; vaid nad tegid oma südame ja ka laamanlaste südamed kõvaks selles maa osas, kus iganes nad elasid; jah, ja kõikides nende külades ja kõikides nende linnades.

  15 Seepärast, me oleme nimetanud kõik laamanlaste linnad, kus nad meelt parandasid ja jõudsid tõe tundmisele ning usule pöördusid.

  16 Ja nüüd, sündis, et kuningas ja need, kes olid usule pöördunud, soovisid, et neil oleks nimi, et seeläbi võiks neid nende vendadest eristada; seepärast pidas kuningas nõu Aaroniga ja paljude nende preestritega selle nime suhtes, mille nad enda peale võtaksid, et neid võiks eristada.

  17 Ja sündis, et nad nimetasid end aanti-nefi-lehhilasteks ja neid kutsuti selle nimega ega kutsutud enam laamanlasteks.

  18 Ja nendest sai väga töökas rahvas; jah, ja nad olid sõbralikud nefilaste vastu; seepärast, nad astusid nendega ühendusse ja Jumala aneedus ei saatnud neid enam.