Alma 28
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  28. peatükk

  Laamanlased saavad lüüa kohutavas lahingus. Kümned tuhanded tapetakse. Pahelised antakse üle lõputu häda seisundisse, õigemeelsed saavutavad lõpmatu õnne. Ligikaudu 77–76 eKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et pärast seda, kui Ammoni rahvas oli aJersoni maal sisse seatud ja ka kirik oli rajatud Jersoni maal ning nefilaste sõjaväed olid paigutatud ümber Jersoni maa; jah, kõikidel piiridel ümber Sarahemla maa; vaata, laamanlaste sõjaväed olid järgnenud oma vendadele kõnnumaale.

  2 Ja nõnda toimus seal kohutav lahing; jah, koguni selline, millisest ei olnud kunagi teatud kõigi selle maa inimeste seas sellest ajast saadik, kui Lehhi lahkus Jeruusalemmast; jah, ja kümned tuhanded laamanlased tapeti ja hajutati laiali.

  3 Jah, ja samuti Nefi rahva seas olid kohutavad tapatalgud; ometi aaeti laamanlased minema ja hajutati ja Nefi rahvas pöördus taas tagasi oma maale.

  4 Ja nüüd, see oli aeg, mil kogu maal oli kuulda suurt leina ja kurtmist kogu Nefi rahva keskel –

  5 jah, oma mehi leinavate leskede nuttu ja ka oma poegi leinavate isade nuttu ja tütre nuttu venna pärast, jah, venna nuttu isa pärast; ja nõnda oli kuulda leinanuttu nende kõikide seas, kes leinasid oma tapetud sugulasi.

  6 Ja nüüd, see oli tõepoolest kurb päev; jah, tõsiduse aeg ja rohke apaastumise ja palvetamise aeg.

  7 Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise viieteistkümnes aasta.

  8 Ja see on aruanne Ammonist ja tema vendadest, nende rännakutest Nefi maal, nende kannatustest sellel maal, nende muredest ja nende vaevadest ja nende aülevoolavast rõõmust ning vendade vastuvõtmisest ja kaitstusest Jersoni maal. Ja nüüd, õnnistagu Issand, kõikide inimeste Lunastaja, nende hingi igavesti.

  9 Ja see on aruanne sõdadest ja tülidest nefilaste seas ja ka sõdadest nefilaste ja laamanlaste vahel; ja kohtunike valitsemise viieteistkümnes aasta on lõppenud.

  10 Ja esimene kuni viieteistkümnes aasta on toonud kaasa mitme tuhande elu hävitamise; jah, see on toonud kaasa hirmsa vaatepildi verevalamisest.

  11 Ja mitmete tuhandete surnukehad on asetatud madalale maasse, samas kui mitmete tuhandete surnukehad akõdunevad hunnikutes maa pinnal; jah, ja mitmed tuhanded bleinavad oma sugulaste kaotuse pärast, sest neil on põhjust karta vastavalt Issanda lubadusele, et nad on määratud lõputusse hädasse.

  12 Samas kui mitmed tuhanded teised tõepoolest leinavad oma sugulaste kaotuse pärast, kuid siiski nad rõõmustavad ja juubeldavad lootuses ja koguni teavad vastavalt Issanda alubadusele, et nad äratatakse üles, et nad võiksid olla lõpmatu õnne seisundis Jumala paremal käel.

  13 Ja nõnda me näeme, kui suur on inimeste aebavõrdsus patu ja üleastumise ja kuradi väe pärast, mis tuleb kavalate bplaanide kaudu, mida kurat on kavandanud inimeste südamete püünisesse meelitamiseks.

  14 Ja nõnda me näeme seda suurt kutset, et inimesed näeksid usinasti vaeva Issanda aviinamägedel; ja nõnda me näeme suurt mure ja ka rõõmu põhjust – muret surma ja hävituse pärast inimeste seas ja rõõmu Kristuse elutoovast bvalgusest.