Alma 3
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  3. peatükk

  Amlisilased olid märgistanud end vastavalt prohvetlikule sõnale. Laamanlasi neeti nende vastuhaku pärast. Inimesed toovad endile ise oma needused. Nefilased võidavad veel ühe laamanlaste sõjaväe. Ligikaudu 87–86 eKr.

  1 Ja sündis, et need nefilased, kes ei olnud sõjariistade läbi alangenud, pärast seda, kui nad olid matnud need, kes olid tapetud – nüüd, tapetute arvu ei loetud kokku nende arvu suuruse pärast – kui nad olid lõpetanud oma surnute matmise, pöördusid nad kõik tagasi oma maadele ja oma majadesse ja oma naiste ning oma laste juurde.

  2 Nüüd, paljud naised ja lapsed olid mõõga läbi surma saanud ja samuti paljud nende pudulojuste ja veisekarjad; ja ka paljud nende viljapõllud olid hävitatud, sest inimhulgad tallasid need maha.

  3 Ja nüüd, kõik need laamanlased ja amlisilased, kes olid langenud Siidoni jõe kaldal, visati Siidoni avetesse ja vaata, nende luud on bmere sügavustes ja neid on palju.

  4 Ja aamlisilasi võis nefilastest eristada, sest nad olid laamanlaste kombe kohaselt oma otsaesised punasega bmärgistanud; ometi ei olnud nad püganud päid laamanlaste moodi.

  5 Nüüd, laamanlaste pead olid pöetud; ja nad olid aalasti peale naha, mis oli seotud nende niuete ümber, ja samuti nende kaitserüü, mis oli neile ümber seotud, ja nende vibud ja nende nooled ja nende kivid ja nende lingud ja nii edasi.

  6 Ja laamanlaste nahk oli tume, vastavalt märgile, mis oli pandud nende isade peale, mis oli aneeduseks nendele üleastumiste ja vastuhakkamise pärast oma vendadele, kes olid Nefi, Jaakob ja Joosep ja Sam, kes olid õiglased ja pühad mehed.

  7 Ja nende vennad tahtsid neid hävitada, seepärast nad olid neetud ja Issand Jumal pani nendele amärgi, jah, Laamanile ja Lemuelile ja ka Ismaeli poegadele ja ismaellastest naistele.

  8 Ja seda tehti, et nende seemet võiks eristada nende vendade seemnest, et seeläbi Issand Jumal võiks hoida oma rahvast, et nad ei aseguneks ega usuks ebaõigeid bpärimusi, mis osutuks neile hävituseks.

  9 Ja sündis, et kes iganes segas oma seemne laamanlaste omadega, tõi oma seemne peale sama needuse.

  10 Seepärast, kes iganes lasi laamanlastel end eemale juhtida, kutsuti nende nime järgi ja nende peale pandi märk.

  11 Ja sündis, et kes iganes ei tahtnud uskuda laamanlaste apärimusi, vaid uskusid neid ülestähendusi, mis olid välja toodud Jeruusalemma maalt, ja ka oma isade pärimusi, mis olid õiged, kes uskusid Jumala käskusid ja pidasid neist kinni, hüüti nefilasteks ehk Nefi rahvaks, sellest ajast peale –

  12 ja need on nemad, kes on kirjutanud oma rahvast ülestähendusi, mis on aõiged, ja samuti laamanlaste rahvast.

  13 Nüüd, me pöördume taas tagasi amlisilaste juurde, sest ka nende peale oli pandud amärk; jah, nad ise panid endale märgi, jah, nimelt punase märgi oma otsaesisele.

  14 Nii on täide läinud Jumala sõna, sest need on sõnad, mida ta ütles Nefile: Vaata, laamanlased olen ma neednud ja ma panen nende peale märgi, et nemad ja nende seeme oleksid eraldatud sinust ja sinu seemnest nüüdsest ajast peale ja igavesti, kui nad ei paranda meelt oma pahedest ega apöördu minu poole, et ma võiksin nende peale halastada.

  15 Ja taas: Ma panen märgi selle peale, kes segab oma seemne sinu vendadega, et ka nemad oleksid neetud.

  16 Ja taas: Ma panen märgi selle peale, kes võitleb sinu ja sinu seemne vastu.

  17 Ja taas: Ma ütlen, et see, kes sinust lahkub, seda ei kutsuta enam sinu seemneks; ja ma õnnistan sind ja neid, keda iganes kutsutakse sinu seemneks, nüüdsest ja igavesti; ja need olid Issanda lubadused Nefile ja tema seemnele.

  18 Nüüd, amlisilased ei teadnud, et kui nad hakkasid märgistama oma otsaesiseid, täitsid nad Jumala sõna; ometi olid nad avalikult Jumalale vastu ahakanud; seepärast oli otstarbekas, et nende peale langeks needus.

  19 Nüüd, ma soovin, et te näeksite, et nad tõid enda peale aneeduse ja koguni nõnda toob iga inimene, kes neetakse, oma süüdimõistmise ise enda peale.

  20 Nüüd, sündis, et mitte palju päevi pärast lahingut, mis võideldi Sarahemla maal laamanlaste ja amlisilastega, oli seal teine laamanlaste sõjavägi, kes tuli Nefi rahvale kallale asamas kohas, kus esimene sõjavägi kohtus amlisilastega.

  21 Ja sündis, et sõjavägi saadeti neid maalt välja ajama.

  22 Nüüd, Alma ise, olles ahaavast vaevatud, ei läinud seekord laamanlaste vastu võitlema.

  23 Vaid ta saatis rohkearvulise sõjaväe nende vastu ja nad läksid ja surmasid palju laamanlasi ja ajasid ülejäänud neist oma maa piiridest välja.

  24 Ja seejärel pöördusid nad taas tagasi ja hakkasid kehtestama maal rahu ega muretsenud enam mõnda aega oma vaenlaste pärast.

  25 Nüüd, kõik see toimus, jah, kõik need sõjad ja tülid alustati ja lõpetati kohtunike valitsemise viiendal aastal.

  26 Ja ühel aastal saadeti tuhandeid ja kümneid tuhandeid hingi igavesse maailma, et nad võiksid lõigata oma apalga oma tegude järgi, olid need siis head või olid need halvad, et lõigata igavest õnne või igavest õnnetust vastavalt sellele vaimule, millele nad otsustasid kuuletuda, oli see vaim siis hea või halb.

  27 Sest iga inimene saab apalga sellelt, kellele ta on otsustanud bkuuletuda ja seda vastavalt prohvetliku kuulutamise vaimu sõnadele; seepärast sündigu vastavalt tõele. Ja nõnda lõppeb kohtunike valitsemise viies aasta.