Pühakirjad
Mormoni sõnad 1

Mormoni sõnad

1. peatükk

Mormon lühendab Nefi suured plaadid. Ta paneb väikesed plaadid teiste plaatidega kokku. Kuningas Benjamin kehtestab maal rahu. Ligikaudu 385 pKr.

1 Ja nüüd, mina, aMormon, olles valmis loovutama ülestähenduse, mis ma olen teinud, oma poja Moroni kätte, vaata, ma olen olnud tunnistajaks peaaegu kogu minu rahva, nefilaste hävitamisele.

2 Ja see on amitusada aastat pärast Kristuse tulekut, kui ma loovutan need ülestähendused oma poja kätte; ja ma oletan, et tema on tunnistajaks mu rahva täielikule hävitamisele. Aga andku Jumal, et ta võiks selle üle elada, et ta võiks kirjutada üht-teist nendest ja üht-teist Kristusest, et ehk ühel päeval tuleb see neile bkasuks.

3 Ja nüüd, ma räägin veidi sellest, mida ma olen kirjutanud, sest pärast seda, kui ma olin teinud alühenduse Nefi bplaatidest kuni selle kuningas Benjamini valitsemiseni, kellest Amaleki rääkis, ma otsisin cülestähenduste seas, mis olid loovutatud minu kätte, ja ma leidsin need plaadid, mis sisaldasid seda väikest prohvetite aruannet Jaakobist kuni selle kuningas dBenjamini valitsemiseni ja ka palju Nefi sõnu.

4 Ja asjad, mis on nendel plaatidel, teevad mulle aheameelt tänu prohvetlikele kuulutustele Kristuse tulemisest; ja mu esiisad teadsid, et paljud nendest on täide läinud; jah, ka mina tean, et kõik asjad, mis on meie kohta prohvetlikult kuulutatud kuni tänase päevani välja, on täide läinud ja et kõik, mis puudutab tulevikku, peab kindlasti sündima –

5 mispärast, ma valisin välja aneed asjad, et lõpetada oma ülestähendus nendega, millise ülestähenduse ülejäänud osa ma võtan Nefi bplaatidelt; ja ma ei saa kirjutada csajandikku osagi oma rahva asjust.

6 Kuid vaata, ma võtan need plaadid, mis sisaldavad neid prohvetlikke kuulutusi ja ilmutusi, ning panen need kokku oma ülejäänud ülestähendusega, sest minu jaoks on need parimad ja ma tean, et need on parimad ka mu vendade jaoks.

7 Ja ma teen seda atargal eesmärgil, sest nii sosistatakse mulle vastavalt Issanda Vaimu mõjutusele, mis on minus. Ja nüüd, mina ei tea kõiki asju, aga Issand bteab kõiki asju, mis on tulemas; mispärast, ta mõjutab mind, et ma teeksin tema tahtmist mööda.

8 Ja minu apalve Jumalale on mu vendade eest, et nad võiksid ükskord taas tundma õppida Jumalat, jah, Kristuse lunastust, et nad võiksid ükskord taas olla bmeeldiv rahvas.

9 Ja nüüd, mina, Mormon, jätkan, et lõpetada oma ülestähendus, mille ma võtan Nefi plaatidelt, ja ma teen seda vastavalt teadmisele ja mõistmisele, mis Jumal on mulle andnud.

10 Mispärast, sündis, et kui Amaleki oli aloovutanud need plaadid kuningas Benjamini kätte, ta võttis ja pani need kokku bteiste plaatidega, mis sisaldasid ülestähendusi, mis olid edasi antud ckuningate kaudu põlvest põlve kuni kuningas Benjamini päevadeni.

11 Ja need anti kuningas Benjaminist edasi põlvest põlve, kuni need sattusid aminu kätte. Ja mina, Mormon, palun Jumalat, et neid hoitaks sellest ajast peale ja edaspidi. Ja ma tean, et need hoitakse alles, sest nendele on kirjutatud suuri asju, mille järgi minu rahva ja nende vendade üle bmõistetakse kohut sel suurel ja viimsel päeval vastavalt Jumala sõnale, mis on kirjutatud.

12 Ja nüüd, sellest kuningas Benjaminist – tema enda rahva seas oli mõningal määral tülisid.

13 Ja sündis ka, et laamanlaste sõjaväed tulid Nefi amaalt, et sõdida tema rahva vastu. Aga vaata, kuningas Benjamin kogus kokku oma sõjaväed ja seisis nende vastu; ja ta võitles oma käe jõuga Laabani bmõõgaga.

14 Ja nad sõdisid Issanda jõul oma vaenlaste vastu, kuni olid tapnud mitmed tuhanded laamanlased. Ja sündis, et nad sõdisid laamanlaste vastu, kuni nad olid ajanud nad välja kõikidelt oma pärandmaadelt.

15 Ja sündis, et pärast seda, kui seal oli olnud avalekristuseid ja nende suud olid kinni pandud ja neid oli karistatud vastavalt nende kuritegudele;

16 ja pärast seda, kui rahva keskel olid olnud valeprohvetid ja valejutlustajad ja õpetajad ja kõiki neid oli karistatud vastavalt nende kuritegudele; ja pärast seda, kui seal oli olnud palju tüli ning palju siirdumisi laamanlaste poolele, vaata, sündis, et kuningas Benjamin pühade aprohvetite abiga, kes olid tema rahva keskel –

17 sest vaata, kuningas Benjamin oli apüha mees ja ta valitses oma rahvast õigemeelsuses; ja maal oli palju pühasid mehi ja nad rääkisid Jumala sõna bväe ja võimuga; ja nad kasutasid palju cteravust rahva kangekaelsuse pärast –

18 mispärast, nende abiga kuningas Benjamin, tehes tööd kogu ihurammust ja kõigest hingejõust nagu ka prohvetid, kehtestas taas kord maal rahu.