Pühakirjad
Omni 1


Omni raamat

1. peatükk

Omni, Amaron, Kemis, Abinadom ja Amaleki peavad kõik üksteise järel ülestähendusi. Moosia avastab Sarahemla rahva, kes tuli Jeruusalemmast Sidkija päevadel. Moosia pannakse kuningaks nende üle. Muleki järglased Sarahemlas olid avastanud Koriantumri, viimase jeredlase. Kuningas Benjamin järgneb Moosiale. Inimesed peaksid pakkuma oma hinged ohvriannina Kristusele. Ligikaudu 323–130 eKr.

1 Vaata, sündis, et mina, Omni, sain oma isalt Jaaromilt käsu, et peaksin kirjutama mõningal määral nendele plaatidele, et meie sugupuud hoida –

2 mispärast, ma tahan, et te teaksite, et oma päevade jooksul ma võitlesin palju mõõgaga, et hoida oma rahvast, nefilasi, langemast oma vaenlaste, laamanlaste kätte. Aga vaata, ma ise olen paheline inimene ja ma ei ole kinni pidanud Issanda seadustest ega käskudest, nagu ma oleksin pidanud tegema.

3 Ja sündis, et kakssada ja seitsekümmend ja kuus aastat on möödunud ja meil oli palju rahuaegu ja meil oli palju tõsiseid sõdu ja verevalamisi. Jah, ja lühidalt on möödunud kakssada ja kaheksakümmend ja kaks aastat ja ma olen hoidnud neid plaate vastavalt mu isade akäskudele ja ma andsin need oma pojale Amaronile. Ja ma lõpetan.

4 Ja nüüd, mina, Amaron, kirjutan sellest, millest iganes ma kirjutan, mida on vähe, oma isa raamatusse.

5 Vaata, sündis, et kolmsada ja kakskümmend aastat on möödunud ja pahelisem osa nefilasi on ahävitatud.

6 Sest Issand ei lase sündida pärast seda, kui ta oli juhtinud nad välja Jeruusalemma maalt ning ei lasknud ja hoidis neid langemast nende vaenlaste kätte; jah, ta ei lase sündida, et ei osutu õigeks ta sõnad, mis ta rääkis meie isadele, öeldes nõnda: Kuivõrd te ei pea kinni minu käskudest, ei saada teid sellel maal edu.

7 Mispärast, Issand nuhtles neid suure karistusega; ometi heitis ta armu õigemeelsetele, et nad ei hukkuks, vaid päästis nad nende vaenlaste käest.

8 Ja sündis, et ma loovutasin plaadid oma vennale Kemisile.

9 Nüüd, mina, Kemis, kirjutan nii vähe, kui kirjutan, samasse raamatusse, mis mu vendki, sest vaata, ma nägin, mis ta viimati kirjutas; ja ta kirjutas seda omaenda käega ja ta kirjutas seda päeval, mil ta need plaadid mulle loovutas. Ja niiviisi me säilitame ülestähendusi, sest see vastab meie isade käskudele. Ja ma lõpetan.

10 Vaata, mina, Abinadom, olen Kemisi poeg. Vaata, sündis, et ma nägin palju sõdu ja tülisid oma rahva, nefilaste ja laamanlaste vahel; ja ma olen võtnud omaenda mõõgaga elu paljudelt laamanlastelt oma vendade kaitseks.

11 Ja vaata, selle rahva ülestähendused on uurendatud nendele plaatidele, mis on kuningate käes ühest põlvkonnast teise; ja ma ei tea ühtegi ilmutust ega prohvetlikku kuulutust peale selle, mis on kirjutatud; mispärast, piisab sellest, mis on kirjutatud. Ja ma lõpetan.

12 Vaata, mina olen Amaleki, Abinadomi poeg. Vaata, ma tahan rääkida teile natuke Moosiast, kes pandi Sarahemla maa kuningaks; sest vaata, kui Issand oli teda hoiatanud, et ta põgeneks ära aNefi maalt ja kõik, kes tahavad kuulda võtta Issanda häält, peaksid samuti blahkuma koos temaga maalt kõnnumaale –

13 ja sündis, et ta tegi nii, nagu Issand oli teda käskinud. Ja kõik, kes tahtsid kuulda võtta Issanda häält, lahkusid maalt kõnnumaale ja neid juhiti paljude jutluste ja prohvetlike kuulutustega. Ja neid manitseti pidevalt Jumala sõnaga ja juhiti tema käe väel läbi kõnnumaa, kuni nad jõudsid maale, mida nimetatakse Sarahemla maaks.

14 Ja nad avastasid rahva, keda kutsuti aSarahemla rahvaks. Nüüd, Sarahemla rahva hulgas tõusis suur rõõm; ja ka Sarahemla rõõmustas üliväga, kuna Issand oli saatnud Moosia rahva koos bvaskplaatidega, mis sisaldasid juutide ülestähendusi.

15 Vaata, sündis, et Moosia avastas, et Sarahemla arahvas lahkus Jeruusalemmast ajal, mil Juuda kuningas bSidkija viidi ära vangina Babüloni.

16 Ja nad rändasid kõnnumaal ja toodi Issanda käega üle suurte vete maale, kust Moosia nad leidis, ja nad olid elanud seal sellest ajast saadik.

17 Ja selleks ajaks, mil Moosia nad leidis, olid nad kasvanud ülimalt rohkearvuliseks. Ometi oli neil olnud palju sõdu ja tõsiseid tülisid ning neid oli aeg-ajalt langenud mõõga läbi; ja nende keel oli rikutud ning nad ei olnud kaasa toonud ühtegi aülestähendust; ja nad eitasid oma Looja olemasolu ning Moosia ega Moosia rahvas ei suutnud neid mõista.

18 Ent sündis, et Moosia lasi neile õpetada oma keelt. Ja sündis, et pärast seda, kui neile oli õpetatud Moosia keelt, koostas Sarahemla oma esiisade sugupuu vastavalt oma mälule; ja need on üles kirjutatud, aga mitte nendele plaatidele.

19 Ja sündis, et Sarahemla ja Moosia rahvas aühinesid ja bMoosia määrati nende kuningaks.

20 Ja Moosia päevil sündis, et temale toodi suur kivi sellel olevate uurendustega ja ta atõlkis uurendused Jumala anni ja väega.

21 Ja need andsid aruande ühest aKoriantumrist ja tema rahva tapetutest. Ja Koriantumri avastas Sarahemla rahvas ja ta elas koos nendega üheksa kuud.

22 See mainis mõne sõnaga ka tema esiisasid. Ja tema esimesed vanemad tulid atorni juurest ajal, mil Issand bsegas inimeste keele; ja neile langes osaks Issanda karmus vastavalt tema kohtumõistmistele, mis on õiglased; ja nende cluud lebavad hajali põhjapoolsel maal.

23 Vaata, mina, Amaleki, sündisin Moosia päevil ja ma olen elanud, et näha tema surma; ja aBenjamin, tema poeg, valitseb tema asemel.

24 Ja vaata, kuningas Benjamini päevil olen ma näinud ränka sõda ja palju verevalamist nefilaste ja laamanlaste vahel. Aga vaata, nefilased saavutasid nendega võrreldes suure ülekaalu, jah, nii et kuningas Benjamin ajas nad Sarahemla maalt välja.

25 Ja sündis, et ma hakkasin vanaks jääma ja kuna mul ei ole seemet ja teades, et kuningas aBenjamin on Issanda ees õiglane mees, mispärast, ma bloovutan need plaadid temale, õhutades kõiki inimesi tulema Jumala, Iisraeli Püha juurde ja uskuma prohvetlikesse kuulutustesse ja ilmutustesse ja inglite teenimisse ja keelte kõnelemise andi ja keelte tõlkimise andi ja kõikidesse asjadesse, mis on chead, sest kõik hea tuleb Issandalt, ja see, mis on halb, tuleb kuradilt.

26 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma soovin, et te atuleksite Kristuse juurde, kes on Iisraeli Püha, ja saaksite osa tema päästest ja tema lunastuse väest. Jah, tulge tema juurde ja bpakkuge kogu oma hing cohvriannina temale ja jätkake dpaastumises ja palves ja pidage vastu lõpuni; ja nii tõesti, kui Issand elab, teid päästetakse.

27 Ja nüüd, ma tahaksin rääkida veidi teatud hulgast, kes läksid välja kõnnumaale, et pöörduda tagasi Nefi maale, sest neid oli suur hulk, kes soovisid oma pärandmaad enda valdusse võtta.

28 Mispärast, nad läksid välja kõnnumaale. Ja kuna nende juht oli üks tugev ja vägev mees ja kangekaelne mees, mispärast ta põhjustas nende seas tüli; ja nad kõik atapeti kõnnumaal peale viiekümne, ja need pöördusid taas tagasi Sarahemla maale.

29 Ja sündis, et nad võtsid kaasa veel üsna suure hulga teisi ning nende teekond läks taas kõnnumaale.

30 Ja minul, Amalekil, oli vend, kes läks samuti nendega ja ma ei ole neist sellest saadik midagi kuulnud. Ja ma olen valmis heitma oma hauda; ja aneed plaadid on täis. Ja ma lõpetan oma kõne.