Alma 63
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  63. peatükk

  Siblon ja hiljem Heelaman saavad endale pühad ülestähendused – Paljud nefilased rändavad põhjapoolsele maale – Haagot ehitab laevu, mis purjetavad läänemerele – Moroniiha võidab laamanlasi lahingus. Ligikaudu 56–52 eKr.

  1 Ja Nefi rahva kohtunike valitsemise kolmekümne kuuenda aasta algul sündis, et aSiblon võttis oma hoole alla need bpühad esemed, mille Alma oli andnud Heelamanile.

  2 Ja ta oli õiglane mees ja kõndis laitmatult Jumala ees ning ta püüdis tähelepanelikult teha alati head, pidada kinni Issanda, oma Jumala käskudest; ja samuti toimis tema vend.

  3 Ja sündis, et ka Moroni suri. Ja nõnda lõppes kohtunike valitsemise kolmekümne kuues aasta.

  4 Ja sündis, et kohtunike valitsemise kolmekümne seitsmendal aastal suur hulk inimesi, arvult koguni viis tuhat ja nelisada meest oma naiste ja lastega, lahkusid Sarahemla maalt maale, mis asus apõhja pool.

  5 Ja sündis, et Haagot, kes oli ülimalt teadmisjanuline mees, seepärast ta läks ja ehitas endale Küllusliku maa piiril ülimalt suure laeva, Laastamise maa ligidal, ja lasi selle vette läänemerre, akitsa maariba juures, mis viis põhjapoolsele maale.

  6 Ja vaata, paljud nefilased läksid selle laeva peale ja asusid teele suurte toiduvarudega, ja ka paljud naised ja lapsed läksid kaasa; ja nad võtsid suuna põhja poole. Ja nõnda lõppes kolmekümne seitsmes aasta.

  7 Ja kolmekümne kaheksandal aastal ehitas see mees veel laevu. Ja ka esimene laev pöördus tagasi ja veel rohkem inimesi läks selle peale ja nad võtsid kaasa ka suured toiduvarud ning asusid taas teele põhjapoolse maa suunas.

  8 Ja sündis, et mitte keegi ei kuulnud nendest enam. Ja me arvame, et nad uppusid mere sügavusse. Ja sündis, et veel üks teine laev sõitis välja, aga me ei tea, kuhu see läks.

  9 Ja sündis, et sellel aastal läksid paljud inimesed apõhjapoolsele maale. Ja nõnda lõppes kolmekümne kaheksas aasta.

  10 Ja kohtunike valitsemise kolmekümne üheksandal aastal sündis, et ka Siblon suri ja Korianton oli läinud laevaga põhjapoolsele maale, et viia toiduvarusid sinna maale läinud inimestele.

  11 Seepärast oli Siblonil otstarbekas anda need pühad esemed enne oma surma Heelamani pojale, keda kutsuti aHeelamaniks, saanud nime oma isa nime järgi.

  12 Nüüd, vaata, kõik need auurendused, mis olid Heelamani valduses, kirjutati ja saadeti inimlaste sekka üle kogu maa, peale nende osade, mida Alma oli bsaata keelanud.

  13 Ometi tuli neid esemeid pidada pühadeks ja aanda edasi ühelt põlvelt teisele; seepärast, sel aastal, anti need enne Sibloni surma Heelamanile.

  14 Ja sündis ka sellel aastal, et mõned teisitimõtlejad olid läinud laamanlaste poolele ja neid ärgitati taas vihale nefilaste vastu.

  15 Ja samuti selsamal aastal tulid nad rohkearvulise sõjaväega, et sõdida Moroniiha rahva vastu ehk aMoroniiha sõjaväe vastu, kus nad said lüüa ja aeti taas tagasi nende oma maadele, kannatades suuri kaotusi.

  16 Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise kolmekümne üheksas aasta.

  17 Ja nõnda lõppes Alma ja tema poja Heelamani ja ka Sibloni, kes oli tema poeg, aruanne.