2021
Hva kan vi gjøre for å følge profeten?
forrige neste

Kom, følg med meg

Hva kan vi gjøre for å følge profeten?

Lære og pakter 12–13 Joseph Smith – Historie 1:66–75

8.‒14. februar

Joseph og Polly Knight trodde på Joseph Smiths profetiske kall fra begynnelsen av. De støttet Joseph mens han oversatte gullplatene, og de var blant de første som ble døpt.

Deres eiendom ble ofte ødelagt, og de mistet mange venner, men bror og søster Knight trodde på evangeliet og viet sitt liv til å følge profeten og opprette Kirken.

En åpenbaring til Joseph Knight

I 1829 mottok Joseph Smith en åpenbaring om hvordan Joseph Knight kunne hjelpe til med Guds verk. Joseph Knight ble bedt om å “søk[e] å fremme og grunnfeste Sions sak” med ydmykhet, kjærlighet, tro og måtehold (se Lære og pakter 12:6–8). Hvordan hjelper disse egenskapene oss å følge profeten og hjelpe til med Guds verk?

Livslang hengivenhet

Bror og søster Knight mistet aldri sin tro på evangeliet og sto urokkelig ved Joseph Smiths side. Livet deres var et vitnesbyrd om det de visste var sant. Om Joseph Knight sa profeten Joseph Smith: “Han har vært lojal og trofast, rettferdig og eksemplarisk, rettskaffen og snill, uten noensinne å vike hverken til høyre eller til venstre. Han er en rettskaffen mann” (History of the Church, 5:124).

Illustrasjon: Dan Burr. Foto av stedet hvor familien Knights gård lå: Kenneth Mays