2021
Mine råd om jobbsøking etter endt utdannelse
forrige neste

Bare digitalt: Unge voksne

Mine råd om jobbsøking etter endt utdannelse

Livet etter endt utdannelse er ikke alltid lett, men når vi har tro, kan vår himmelske Fader hjelpe oss å se mulighetene rundt oss.

Jeg ble døpt inn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Nigeria sammen med mine foreldre, da jeg var 10 år gammel. Etterhvert som jeg ble eldre, begynte jeg å hjelpe de lokale misjonærene i deres arbeid. Det overrasket meg at disse misjonærene, ofte uten universitetsutdannelse, var i stand til å snakke med alle slags mennesker og de gjorde det med kraft, myndighet og overbevisning, og uten frykt.

Deres eksempel hjalp meg til å innse at jeg ønsket å reise på misjon, men jeg ønsket også å få meg høyere utdannelse. Jeg hadde vanskeligheter med å komme inn på universitetet, så jeg søkte og sendte inn mine misjonspapirer omtrent på samme tid. Mitt opptaksbrev og misjonskall kom på samme dag. Jeg visste at jeg ønsket å studere, men jeg valgte å tjene Herren ved å reise på misjon først.

Selv om det var et offer, var det verdt å utsette studiene for å reise på misjon. Jeg lærte mange verdifulle ferdigheter – ting som selvdisiplin, fokus, kommunikasjon, lederskap og tillit til Herren. Og alt jeg lærte hjalp meg i skolegangen senere. Jeg vil aldri angre på at jeg satte Herren først.

Min reise etter endt utdannelse

For meg er utdannelse som en nøkkel som åpner dører til muligheter. Og utdannelse gjennom BYU – Pathway Worldwides PathwayConnect-program i Ghana har gitt meg anledning til å forbedre min kunnskap. Kunnskap er kraft til å forbedre livet til mine egne familiemedlemmer og andre rundt meg.

Etter å ha fullført et program på Internett ved BYU – Idaho, fikk jeg praksisplass hos en finansbedrift i Ghana og begynte å arbeide for dem på heltid. Jeg likte det jeg gjorde, og de var fornøyd med meg. Men etter en stund gikk bedriften konkurs og jeg var uten jobb.

Det var nedslående, men jeg fortsatte å anvende det jeg hadde lært på skolen og på misjonen. Jeg bestemte meg for å ta i bruk ferdighetene jeg lærte i min forrige jobb og startet mitt eget foretak for finanstjenester.

Min reise etter endt utdannelse har vært fylt med oppturer og nedturer, men jeg angrer ikke på at jeg prioriterte utdannelse. Uten den kunne jeg ikke hatt mitt eget foretak akkurat nå.

Når det er krevende å finne en jobb

Mange unge voksne jeg har snakket med tror at det å få en universitetsgrad, på en eller annen måte automatisk gir deg en jobb. Men min største utfordring har vært å finne en arbeidsgiver som verdsetter min utdannelse like høyt som jeg gjør. Hvis du strever med å finne en jobb eller hva du skal gjøre etter endt utdannelse, er du ikke alene. Her er noen ting jeg har gjort i jobbsøkingen min som du også kan gjøre:

  • Få størst mulig utbytte av skolen. Det er et ordtak i Afrika som sier at du må bestå skolen og ikke la skolen bestå over deg. Når du har et formål med å gå på skolen (og ikke bare henger med), vil du få virkelig kunnskap og ferdigheter som arbeidsgivere vil legge merke til – og etter å ha fått jobb, vil du kunne utføre jobben godt.

  • Snakk med alle. I din jobbsøking, kom deg ut, snakk med alle og utvid nettverket ditt.

  • Ha selvtillit. Ha selvtillit til at du er kvalifisert til arbeidet. Fokuser på dine drømmer og mål og ha tro på deg selv. Det er lett å miste selvtilliten etter nedslående avslag, men bevar håpet. Du vil finne den rette arbeidsgiveren eller forretningsmuligheten til slutt.

  • Benytt enhver anledning. Muligheter finnes overalt rundt oss. Når vi åpner vårt sinn og er takknemlige for de muligheter Herren gir oss, vil vi være i stand til å se og handle ifølge de muligheter han legger i vår vei.

  • Omgi deg med personer som deler dine verdier og oppmuntrer deg til å nå dine mål. Det er lettere å gå videre, når du er rundt de rette menneskene – personer som har samme fokus som deg. Samfunnet er fullt av motløshet, men de som deler dine verdier og drømmer, vil alltid oppløfte deg og oppmuntre deg til å nå dine mål.

  • Ha tro. Noen ganger kan du våkne opp om morgenen med tanker om at du fortsatt ikke har noen jobb og ingen mulighet til å skaffe mat på bordet. Men tro på Herren Jesus Kristus kan gjøre dine byrder lette og lette din motløshet når du arbeider mot dine mål.

I bunn og grunn, husk alltid på at vår himmelske Fader har en evig plan for deg. Selv om ting ikke fungerer akkurat nå, betyr det ikke at de aldri vil gjøre det. Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum sa det best: “Jeg ber dere inntrengende om å ha tro på at livet deres vil bli uendelig mye bedre hvis dere har tillit til å la Gud veilede deres steg. Han kjenner til ting som dere umulig kan vite, og han har beredt en fremtid for dere som dere umulig kan forestille dere.”1

Fremtiden er lys, og din søken etter kunnskap og utdannelse vil ikke være bortkastet. Ha tro og fortsett å streve fremover. Du vil bli ledet dit Herren best kan velsigne deg og bruke deg og dine talenter til å velsigne andre.