2021
Omsorgstjeneste for dem som har økonomiske utfordringer
forrige neste

Prinsipper for omsorgstjeneste

Omsorgstjeneste for dem som har økonomiske utfordringer

Hvordan kan vi hjelpe når det er vanskelige økonomiske tider?

Illustrasjon: Allen Garns

Oh Jin Sook, en søster i Chum-dan menighet i Sør-Korea, gikk gjennom en vanskelig skilsmisse etter mange års hjertesorg. Gjennom hele skilsmissen holdt hennes omsorgssøstre seg nær henne og tilbød sin støtte. Hjelpeforeningens president og biskopen begynte å hjelpe søster Oh å utvikle muligheter til å bli selvhjulpen. De foreslo at for at hun skulle kunne dekke sine umiddelbare behov, som mat, klær, husly og så videre, måtte hun kanskje flytte til en mindre, mer overkommelig bolig.

Mens søster Oh deltok i en selvhjulpenhetsgruppe for å starte og utvikle eget foretak, vurderte hun å bruke sine talenter ved å åpne en skjønnhetssalong. Hennes ledere og omsorgssøstre oppmuntret og støttet henne da hun prøvde å starte salongen sin.

Til å begynne med virket endringene overveldende. Søster Oh stolte imidlertid på Gud, arbeidet hardt og åpnet til slutt sin egen salong ved hjelp av de få pengene hun hadde.

Til å begynne med var ikke inntekten nok til å forsørge familien. Men skjønnhetssalongen var avgjørende for å gi henne selvtillit og mot til å vite at hun kunne være uavhengig og selvhjulpen.

Søstre kom med måltider til henne, ringte henne for å gi trøst og oppmuntring, ga henne råd om hennes nye firma og betjente henne kjærlig på mange måter. En bror i menigheten trykte og distribuerte tusenvis av flygeblader for å reklamere for salongen hennes. Andre medlemmer av menigheten tok kontakt med barna hennes for å vise kjærlighet, vennskap og støtte.

Hun hadde få verdslige eiendeler, men likevel fortalte hun at det ble den lykkeligste perioden i livet hennes. Kilden til hennes lykke var hennes tro på Jesus Kristus og medlemmene som viste henne Kristus-lignende kjærlighet. Selv under sine prøvelser følte hun Herrens store kjærlighet til henne gjennom menighetsfamiliens eksempler og omsorgstjeneste.

Forslag til omsorgstjeneste for dem som har økonomiske utfordringer:

  1. Vær kjærlig og fordomsfri. Vær oppmerksom på kong Benjamins advarsler mot å dømme dem som strever økonomisk (se Mosiah 4:17–19).

  2. Gud ønsker å velsigne oss timelig så vel som åndelig. Å vise tro ved å gjøre ting på hans måte vil forandre vårt liv og livet til menneskene rundt oss.

  3. I din innsats for å yte omsorgstjeneste må du være forsiktig så du ikke gjør for dem det de kan gjøre for seg selv eller fratar dem muligheter til å bli mer selvhjulpne.

  4. Å gi penger er ikke løsningen på alle økonomiske problemer. Tid, kjærlighet eller andre tjenestegjerninger er ofte mer meningsfylte løsninger. Tilbud om å hjelpe til med å passe barn eller arbeide i hagen kan for eksempel redusere utgifter til barnepass eller hagestell. Å invitere dem til å dele et måltid kan redusere matkostnadene. I tillegg kan det personlige båndet virke støttende og helbredende.

  5. Når du ønsker å tjene, bør du overveie dine egne økonomiske omstendigheter. Herren vil velsigne oss hvis vi ofrer for å velsigne andre, men vi blir rådet til ikke å gjøre mer enn vi er i stand til (se Mosiah 4:26–27). Å delta i en selvhjulpenhetsgruppe for å lære mer om personlig økonomi kan forbedre din evne til å hjelpe andre.

  6. Vær følsom, og ikke kryss grenser du ikke burde krysse ved å prøve å tvinge din hjelp på andre, uansett hvor velmenende det er. La dem si: “Nei takk”, hvis de føler det er det beste for dem.

  7. Utfør tjeneste uten forventninger om takknemlighet. Folk føler så lett ydmykelse og skam for økonomiske vanskeligheter, noe som kan gjøre det vanskelig å uttrykke takknemlighet. Tilby din kjærlighet og tjeneste uten press. Noen ganger vil anonym hjelp være vennligere overfor andres ømme følelser.