2021
Din verdi er stor
forrige neste

For foreldre

Din verdi er stor

Come and See [Kom og se], av Del Parson

Kjære foreldre:

Gud elsker oss og verdsetter oss høyere enn vi kan forestille oss. Kirkens tidsskrifter har denne måneden en rekke artikler og aktiviteter som kan hjelpe deg å undervise dine barn om omvendelse, dåp, prestedømmets gjengivelse og at deres sjel er av stor verdi både for deg og deres himmelske Fader.

Samtaler om evangeliet

Hør Ham, og se verdi

Vis bildet og sitatet av Frelseren på side 2. Tenk som familie på eksempler fra Skriftene da Frelseren så verdien av en persons sjel. På side 32 og 36 finner du nyere eksempler på hva Herren føler for dem som samfunnet anser som mindre verdifulle. Snakk om hvordan Frelseren har hjulpet dere å se deres egen eller en annens verdi.

Vis andre at dere setter pris på dem

Én måte å hjelpe andre å føle seg verdsatt på, er å utføre tjeneste for dem. Studer bror Jan E. Newmans artikkel på side 16 og se etter hans oppfordringer til dere. Drøft med bønnens hjelp som familie hvem dere føler dere inspirert til å tjene. Legg planer for hvordan og når dere vil strekke dere ut i kjærlighet til vedkommende.

Alternativt kan dere, etter å ha lest om personer i fengsel på side 32, snakke om hvordan dere kan bruke forslagene i artikkelen til å hjelpe dem som sitter i fengsel, eller hvordan dere kan vise familiene deres støtte, kjærlighet og vennskap.

Forberedelse av barn til dåp

Du kan bruke dette nummeret til å forberede dine barn til dåpen. “Hjelp barna å forberede seg til dåp” på side 22 gir forslag til foreldre. Du kan finne svar på vanlige spørsmål om dåp i “Evangeliets grunnprinsipper” på side 6. Du finner flere ideer i denne månedens Vennen.

Støtte til Kom, følg med meg

På side 26 finner du støttemateriell til ditt ukentlige studium av Kom, følg med meg.

Moro med familiestudium

Verdisirkel

Lære og pakter 10–19

Oliver Cowdery og David Whitmer ble rådet til å huske at “sjeler er av stor verdi i Guds øyne” (Lære og pakter 18:10). Når vi hjelper andre å se sin egen verdi, bringer vi dem nærmere Kristus samtidig som vi kommer nærmere ham selv.

  1. Be familiens medlemmer sette seg i en sirkel.

  2. Alle skal etter tur stå i midten av sirkelen.

  3. Alle som sitter i sirkelen, sier til personen i midten: “Du er betydningsfull for meg fordi ___________”, og gir konkrete detaljer om hvorfor vedkommende er verdifull for dem.

  4. Personen i midten velger så sin egen erklæring om personlig verdi: “Jeg betyr noe for Gud og meg selv fordi __________.”

Drøfting: Hvorfor er det viktig å huske vår egen verdi så vel som verdien av menneskene rundt oss? Hva ville Kristus si om oss hvis han var i sirkelen? Les Lære og pakter 18:10–13, og drøft hva Kristus gjennomgikk fordi han verdsetter oss så høyt.