2021
Trykkingen av Mormons bok
forrige neste

Trykkingen av Mormons bok

Etter at Joseph Smith ble avvist av tre andre forleggere, gikk Egbert Grandin i Palmyra i New York med på å trykke Mormons bok. Trykkingen var en stor oppgave, mer enn dobbelt så stor som andre trykkejobber den gangen.

To manuskripter:

 • Originalmanuskriptet: Skrevet av minst tre skrivere mens Joseph Smith oversatte og dikterte.

 • Boktrykkerens manuskript: Oliver Cowdery og to andre skrivere laget en kopi av originalen.

 • Satsfremstilling: John Gilbert, setter for Mormons bok, tilføyde avsnitt, store bokstaver, tegnsetting og staverettelser.

 • Lengden på første utgave: 590 sider.

 • Den første utgaven ble laget for hånd.

 • Trykkehastighet: fire ark på én side i minuttet. 185 000 ark til å trykke 5000 eksemplarer av boken.

 • De travle trykkerne arbeidet 11 timer i døgnet, seks dager i uken.

 • Trykketid: syv måneder.

 • Gjennomsnittlig trykk for en bok i USA på 1820-tallet: ca. 2000 eksemplarer.

 • Første utgave av Mormons bok: 5000 eksemplarer.

 • 1981: Kirken hadde trykt anslagsvis 27 249 000 eksemplarer av Mormons bok.

 • 2011: Kirken hadde trykt mer enn 150 000 000 eksemplarer av Mormons bok på 110 språk.

Fotografi av Grandin-bygningen: Brad Walker Stevens. Andre bilder fra Getty Images