2021
Gå fremover med håp i uventede tider
forrige neste

Unge voksne

Gå fremover med håp i uventede tider

Når vi føler frykt og usikkerhet med hensyn til veien videre i livet, kan vårt håp og vår tro på Kristus lyse opp veien.

Ingen av oss kunne forventet den verdensomspennende virkningen av covid-19-pandemien.

Det er som om alt i verden ble satt på pause, og det på ubestemt tid, noe som forårsaker en usikkerhet som formørker våre tanker om fremtiden.

Jeg kom hjem fra min misjon i Arizona i USA akkurat da pandemien begynte å spre seg over hele verden. I løpet av de siste ukene av misjonen hadde jeg dannet meg et bilde av hvordan jeg ønsket at livet mitt skulle utvikle seg når jeg kom hjem. Jeg utarbeidet konkrete planer og mål, og var klar til å komme i gang! Jeg planla å ta sykepleierstudiet, starte nye hobbyer og finne nye venner, og gripe så mange muligheter som kommer i ung voksen alder. Jeg følte fred og visshet om at Gud veiledet meg og hadde store ting i vente for meg etter min misjon.

Det forandret seg like etter at jeg kom hjem.

En etter en ble planene mine avlyst på grunn av covid-19. Jeg begynte å stille spørsmål ved og tvile på avgjørelsene jeg hadde tatt og målene jeg hadde satt meg. Jeg valgte å begynne å søke jobb mens jeg ventet på at Internett-leksjoner skulle begynne istedenfor å flytte til en annen delstat for å begynne på skolen slik jeg opprinnelig hadde planlagt. Etter en stund følte jeg at jeg hadde mistet mål og mening og kastet bort så mye tid. Jeg var vant til alltid å ha en stram timeplan som misjonær, så nå følte jeg meg plutselig ensom og ubrukelig, og jeg kjedet meg.

Jeg gledet meg ikke til fremtiden. Jeg ønsket ikke å møte denne livsovergangen. Jeg ønsket å reise tilbake i tiden, vende tilbake til tidligere vennskap og steder som en gang hadde gjort meg glad. Det jeg hadde sett for meg og planene jeg hadde lagt for livet bare noen uker tidligere, hadde forsvunnet, og det føltes som om jeg var lammet av mørke, frykt og motløshet. Jeg følte meg slett ikke som meg selv. Jeg var nettopp ferdig med den mest fantastiske opplevelsen av å tjene Herren i 18 måneder, men nå følte jeg meg lavere enn noensinne.

Jeg lurte på hvorfor alt gikk galt og hvor Herrens lovede velsignelser var. Vissheten jeg hadde følt de siste ukene av misjonen, syntes å ha blitt borte.

Så kom generalkonferansen, og det gikk opp for meg hvor mye jeg manglet på ett bestemt område av livet – håp.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum holdt en tale med tittelen “Et fullkomment klart håp” (generalkonferansen i april 2020), og den skilte seg spesielt ut for meg. Jeg innså at på grunn av min tro på Kristus kunne og burde jeg håpe på en bedre fremtid. Fordi Kristus lever og stadig virker i mitt liv, innså jeg at min fremtid vil bli like mirakelfylt og rikelig velsignet som min fortid har vært.

Fordi Frelseren har følt og overvunnet alt jeg noensinne kommer til å oppleve, kunne jeg tro, til tross for enhver grunn til ikke å tro, at ting ville bli bedre – selv om planene mine noen ganger gikk skeis.

Jeg har innsett at hvis jeg ønsker å oppleve glede, fremgang og tilfredsstillelse i livet, må jeg holde fast ved og gå fremover med håp, også når jeg opplever usikkerhet. Det er lett å gi opp og være ulykkelig. Det er vanskelig å bære våre lidelser med tålmodighet og den trygge, urokkelige vissheten om at Gud har kontrollen og at ting vil bli bedre. Men akkurat slik president Thomas S. Monson (1927–2018) sa: “Måtte vi alltid velge det vanskeligere rette istedenfor det lettere gale.”1

Stol på at Gud bygger deg opp selv når du føler at du faller. Stol på at alt til slutt vil ordne seg fordi “alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud” (Romerne 8:28).

Når vi har mørke skyer rundt oss og vi føler frykt og usikkerhet for å gå videre på disse stiene livet fører oss inn på, kan vårt håp og vår tro på Kristus lyse opp veien og gjøre oss i stand til bare å ta ett lite skritt videre. På grunn av ham er det mulig for oss å ha glede i nuet selv om våre omstendigheter ikke er det vi ønsket eller forventet.

Hvis du befinner deg midt mellom overgangene i livet, eller ting ikke går helt som du ønsket, må du huske at vår himmelske Fader har en plan for deg som du kanskje ikke engang kan forestille deg. Selv om han til tider kan virke taus, virker han aktivt i livet ditt. Han ser enden fra begynnelsen. Hvis du stoler på ham og fortsetter fremover og gjør ditt beste med dine nåværende omstendigheter, vil ditt liv bli uendelig mye bedre enn du noensinne trodde det kunne bli.

Ikke gi opp. Fortsett å prøve selv om du ikke kan se resultatene av din innsats og ingenting ser ut til å bli bedre. Stå på videre selv om det ikke går etter planen. Se etter Herrens hånd i ditt liv, og legg merke til hans godhet. Søk Åndens veiledning i den hensikt å handle ifølge hans ord. Gjør ditt beste, uansett hvordan det ser ut i dag. Fortsett å holde ut. Fortsett fremover. Fortsett å håpe at med Hans veiledning vil ting bli bedre.

Note

  1. Thomas S. Monson, “Valg”, Liahona, mai 2016, 86.