2021
Vestland i Norge
forrige neste

Kirken er her

Vestland i Norge

Fotografier: Cody Bell

Små tettsteder ligger spredt langs kysten av Vestland, et fylke i Sørvest-Norge som også er hjem for Bergen, landets nest største by. Kirken har vært i Norge siden den første dåpen fant sted i 1851.

4564 medlemmer

20 forsamlinger

2 staver, 1 misjon

Å studere sammen

“Vi er så glad for hjelpen Kom, følg med meg gir oss når vi studerer Skriftene sammen”, sier Tor Martin Løvstad, her sammen med sin hustru Tove. De er medlemmer av Bergen menighet.