2021
Etterlevelse av pakter: En veiledning for hjemvendte misjonærer
forrige neste

Bare digitalt: Unge voksne

Etterlevelse av pakter: En veiledning for hjemvendte misjonærer

Hvordan kunne jeg tilpasse meg til å være hjemme igjen?

Enhver misjonær spør seg selv: “Hvordan kan jeg holde mitt vitnesbyrd sterkt etter min misjon?” Ingen planlegger å gå hjem og miste den sannhet de verdsatte og underviste i hver dag på misjon. Misjonærer har sterke opplevelser mens de lever innenfor reglene som finnes i en liten hvit håndbok.

Men rammeverket på en misjon er annerledes enn rammeverket hjemme.

Når en misjonær reiser hjem, kan de bli kastet inn i en verden som en gang var kjent, men som nå er fullstendig fremmed! Hvordan kan så en hjemvendt misjonær finne balansen mellom å gi slipp på sin livsførsel som misjonær og holde seg trofast mot Jesu Kristi evangelium? Enten du liker det eller ikke, stå opp klokken 06:30 hver dag, ha en ledsager 24/7 og bære vitnesbyrd til alle du ser på gaten, vil trolig ikke skje når du tar av deg navneskiltet og går tilbake til den virkelige verden.

Jeg var på misjon i Arkansas i USA. Omtrent en måned før jeg dro hjem, sa misjonspresidenten: “Dere kommer ikke til å være heltidsmisjonærer for bestandig. Dere vil bare være heltidsmisjonærer en svært liten del av livet. Men det er deres ansvar å etterleve deres pakter på heltid for bestandig.”

Disse ordene forandret meg. Da jeg så fremover, forsto jeg at det å forberede seg til å dra hjem ikke handlet om hvordan jeg skulle gi slipp på navneskiltet mitt – det handlet om å bruke det jeg hadde lært og opplevd på misjonen til å etterleve mine pakter.

Etter denne erkjennelsen holdt jeg en bønn og begynte å lage en liste. Jeg laget en linje nedover et papirark. På den venstre siden skrev jeg: “Misjonens liv og regler.” På den høyre siden skrev jeg: “Etterleve mine pakter.” Jeg trakk sammenhenger mellom de to listene slik at de besto av forskjellige handlinger som gjenspeilte hverandre. På den siste dagen av misjonen delte jeg arket i to. Jeg leste reglene jeg hadde etterlevd gjennom hele misjonen, og så brettet jeg det sammen og kastet det. Jeg beholdt paktsiden av arket og hang det opp på veggen hjemme.

Denne listen hjalp meg til å ha paktene mine i tankene hver dag mens jeg tilpasset meg livet hjemme igjen etter misjon. Listen nedenfor inneholder forslag som hjalp meg personlig og som også kan hjelpe deg:

Misjonens liv og regler

Forslag til etterlevelse av mine pakter

Stå opp kl. 06.30 hver dag.

Jeg arbeider med flid for å leve et liv som er innviet til Gud. Jeg skulle stå tidlig nok opp slik at jeg kan fylle dagen med hensiktsmessige ting.

Besøk undersøkere og mindre aktive medlemmer daglig.

Jeg vil arbeide med flid for å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst. Jeg vil bli kjent med, besøke og bli glad i dem som er rundt meg.

Bruk navneskiltet og misjonærklærne.

Begavelsen min har velsignet meg med tempelkledningen. Jeg vil kle meg på en slik måte at det respekterer tempelkledningen og glede meg over å bruke vanlige klær igjen.

Gå på misjonærmøter hver uke.

Jeg har mulighet til å fornye mine pakter hver uke, når jeg forbereder meg til og tar del i nadverden.

Snakk med og bær vitnesbyrd til alle du kommer i kontakt med.

Jeg har inngått en pakt om å arbeide flittig for å bli lik min Frelser. Jeg er blitt lovet at når jeg minnes Ham og husker Hans bud, vil Hans Ånd alltid være hos meg. Jeg vil prøve å behandle alle som Guds barn og følge Ånden for å vite hvordan jeg kan hjelpe og tjene dem.

Ingen stevnemøter (eller noen slags romantiske forhold).

Jeg kan arbeide mot mitt mål om å bli beseglet i tempelet, ved å gå ut med dem som deler dette målet og utvikle meningsfylte forhold til andre.

Ingen sosiale medier, TV, filmer, tidsfordriv osv.

Jeg vil bruke gode medier til å lære, bygge opp andre og glede meg over livet.

Studere Skriftene to timer hver dag.

Jeg elsker Ånden og den kunnskap jeg får av mitt skriftstudium. Jeg vil studere Skriftene hver dag i minst 10 minutter.

Misjonen forberedte meg på ufattelige måter til å etterleve mine pakter. Jeg gjør nå det jeg trenger for å holde vitnesbyrdet mitt sterkt. En misjon er ikke en målstrek eller noe å glemme når du kommer hjem. En misjon kan være et springbrett i ditt liv til å være en som overholder pakter og som en livslang Kristi disippel. Ta deg tid til å spørre deg selv om du virkelig forstår, fokuserer på og etterlever dine pakter. Disse paktene knytter oss til vår himmelske Fader, gir oss styrke fra himmelen og gir oss så mye lys i hverdagen.