2021
Hva er Jesu Kristi evangelium verdt for deg?
forrige neste

Kom, følg med meg

Hva er Jesu Kristi evangelium verdt for deg?

Lære og pakter 18–19

22.‒28. februar

Martin Harris hadde en av de beste gårdene i Palmyra i New York. Da tiden var inne for å utgi Mormons bok, vurderte Martin å pantsette gården for å betale trykkeriet. Men det innebar enorm risiko.

Avgjørelsens øyeblikk

Hvis Martin hjalp til med å utgi Mormons bok og den ikke solgte godt, ville han miste gården. Martin måtte ta et vanskelig valg.

Hva hjelper deg å ta viktige avgjørelser? Påvirker det avgjørelsene dine å vite hva Jesu Kristi evangelium er verdt for deg?

Et villig offer

Joseph Smith mottok en åpenbaring som sa til Martin at han ikke skulle begjære sin eiendom, men fritt gi den til trykkingen av Mormons bok (se Lære og pakter 19:26).

Dette ville være et offer, men Herren minnet Martin på at ingen har ofret mer for Guds barn enn han har gjort (se Lære og pakter 19:18).

Hvorfor er det å ofre en del av Jesu Kristi evangelium?

En ærefull handling

Martin pantsatte gården sin, noe som muliggjorde trykkingen av de første 5000 eksemplarene av Mormons bok. President Dallin H. Oaks, førsterådgiver i Det første presidentskap, har sagt: “Et av Martin Harris’ største bidrag til Kirken, som han skulle hedres for gjennom tidene, var hans finansiering av utgivelsen av Mormons bok” (“Vitnet Martin Harris”, Liahona, juli 1999, 41).

The Martin Harris Farm [Martin Harris’ gård], av Al Roundy

First Fruits [Førstegrøden], av Jeffrey Hein