2021
Hvordan velsigner Herrens visdom oss?
forrige neste

Kom, følg med meg

Hvordan velsigner Herrens visdom oss?

Lære og pakter 10–11

1.‒7. februar

Da Martin Harris mistet 116 manuskriptsider av Mormons bok, sa Herren til Joseph Smith: “Kom i hu … at det ikke er Guds verk som er forstyrret, men menneskenes verk” (Lære og pakter 3:3).

Ta en titt på denne tidslinjen for å finne ut hvordan Herren hadde kompensert for sidene han visste ville gå tapt.

600 f.Kr. – Nephis opptegnelse

Herren inspirerte Nephi til å skrive en annen opptegnelse (Nephis mindre plater). Han forsto ikke hvorfor, men Nephi hadde tro på at det var “i en … vis hensikt” (1 Nephi 9:5).

400 e.Kr. – Mormons forkortelse

Herren inspirerte Mormon til å ta Nephis mindre plater med i sin forkortelse av Nephis større plater. Selv om begge platene inneholdt mye av det samme materialet, hadde han også tro på at det var “i en vis hensikt” (Mormons ord 1:7).

1828–29 – Åpenbaring til Joseph Smith

Herren ba Joseph om ikke å oversette de manglende 116 sidene på nytt fordi “Satan har lagt det i [ugudelige menneskers] hjerter å forandre ordene” for å bringe Josephs arbeid i vanry (se Lære og pakter 10:10–13). De manglende sidene og de mindre platene dekket samme tidsperiode (600–130 f.Kr.)

2021 – Herren bereder en vei

Akkurat slik Gud kompenserte for de tapte sidene, har han beredt måter å forpurre Satans anstrengelser for å svekke vår tro på i dag. Vår rolle er å være “trofast[e], og fortsett[e]”, og “helvetes porter skal ikke få makt over [oss]” (Lære og pakter 10:3, 69).

Kristi fødsel

600 f.Kr.

0

400 e.Kr.

1000

1800

2000

Illustrasjoner: Bryan Beach