2021
Hjelp barna å forberede seg til dåp
forrige neste

Hjelp barna å forberede seg til dåp

Vi kan anvende bønn og være bevisste og tålmodige når vi hjelper våre barn å ta dette skrittet på paktens sti.

Illustrasjoner: Bryan Beach

Å bli døpt og bekreftet er en spennende milepæl for barn i Kirken. Selv om mange gleder seg til disse ordinansene, er det også vanlig at barn er nervøse eller redde.

Som forfatter for Vennen, Kirkens tidsskrift for barn, har jeg hørt mange historier om barn som er redde for at de ikke er klare for å inngå denne pakten. Noen er bekymret for at de ikke har et sterkt nok vitnesbyrd. Noen har vannskrekk. Og noen føler et enormt press for å være fullkomne.

Her er noen måter å hjelpe barnet ditt å føle seg forberedt og trygg på å ta neste skritt på paktens sti.

Undervis bevisst

Det kan være lett å tenke på dåpen som et overgangsritual eller bare noe som skjer når barnet fyller åtte år. Men dåp er egentlig et hellig valg, noe som betyr at de må forstå hvorfor det er viktig. Å undervise dem bevisst kan bidra til å gjøre dåpen mer meningsfylt (og mindre skremmende). Undervis dem slik du ville undervist hvem som helst om Kirken før de blir døpt.

Det er viktig at vi underviser barna om paktene de vil inngå i dåpen. Og den gode nyheten er at dette ikke er noe vi må (eller bør) prøve å gjøre over natten eller på en uke. Å studere evangeliet som familie over tid er den beste måten å hjelpe barnet ditt å forberede seg til å inngå denne pakten. Det er noe som er spesielt nyttig å fokusere på når ditt barns dåp nærmer seg:

  • Snakk med enkle ord om hvordan det å bli døpt betyr å love å følge Jesus Kristus.

  • Les om dåp i Skriftene, for eksempel Mosiah 18:8–10. Forklar versene slik at barnet forstår og kan undervise deg om betydningen av dem. En nylig døpt jente på Hawaii i USA beskrev for eksempel det å “bære hverandres byrder” som å “hjelpe alle når de trenger det”.

  • Sørg for å snakke med dem om Den hellige ånds gave, og fortell om erfaringer du har hatt da Den hellige ånd har velsignet deg.

Noen barn er kanskje bekymret for dåpen fordi de ikke tror de har et sterkt nok vitnesbyrd. Hjelp barnet ditt å huske de gode følelsene de har hatt mens de har gjort noe vennlig, sunget i Primær eller snakket om evangeliet. Oppfordre dem til å tenke på hvordan de vet at vår himmelske Fader elsker dem. Forklar at alt dette er begynnelsen på et vitnesbyrd, og at deres vitnesbyrd vil vokse med tiden etter hvert som de fortsetter å ta gode valg.

Vis hva de kan forvente

Hvis barnet ditt er nervøst for å bli døpt – og selv om det ikke virker som om han eller hun er det – kan det være nyttig å snakke om hva man kan forvente. Et godt sted å begynne er å forberede ham eller henne til intervjuet med biskopen eller grenspresidenten. Å hjelpe barnet ditt å svare på spørsmål som: “Hvorfor er dåpen viktig?” og “Hva vil det si å påta seg Kristi navn?” kan hjelpe ham eller henne å være forberedt på denne samtalen. Hjelp barnet ditt å huske at biskopen er der for å hjelpe ham eller henne å bli klar, ikke for å forhøre eller stille ham eller henne til veggs. Og husk at du alltid kan bli med barnet ditt på intervjuet hvis du ønsker det.

En annen ting å forberede barnet på, er hva han eller hun kan forvente fysisk på dåpsdagen. Vis hvordan han eller hun skal stå i fonten. Du kan til og med be prestedømsbæreren som skal døpe barnet ditt, øve på den fysiske bevegelsen ved dåpen før de kommer i vannet, slik at barnet ditt vet hvordan det vil føles å bli senket ned og løftet opp igjen. Forklar hva som vil skje under bekreftelsen.

Hvis barnet ditt er redd for å være under vann, kan du med bønnens hjelp overveie hvordan du kan hjelpe ham eller henne å overvinne denne frykten når dåpen nærmer seg. Kanskje du og barnet kan se en annen bli døpt for å se hvor kort tid han eller hun er under vann. Kanskje du og barnet kan øve på å holde for nesen og legge ansiktet i vannet sammen i noen sekunder om gangen. Det er kanskje noen der du bor som lærer barn å svømme, som har noen råd. Uansett hva du gjør, må du sørge for at du gjør det med kjærlighet og tålmodighet.

Jo mer forberedt barn føler seg på dåpens fysiske detaljer, desto mer vil de kunne slappe av og fokusere på den åndelige pakten de inngår.

Fokuser på fremgang, ikke fullkommenhet

Noen ganger, kanskje fordi vi snakker så mye om det rensende aspektet ved dåpen, misforstår barn og tror de skal være fullkomne etter ordinansen. En av de vanligste historiene vi hører i Vennen, er panikken barn opplever når de gjør en feil for første gang etter å ha blitt døpt. Etter å ha følt seg så ren og ubesmittet, kan det å krangle med en bror eller søster eller å glemme å gjøre en oppgave få dem til å føle at de har ødelagt den gode følelsen for alltid!

Som foreldre og ledere er det avgjørende at vi hjelper barna å forstå prinsippet omvendelse. Forstår barna at det å erkjenne våre feil og lære av dem er en del av hvordan vi lærer og vokser her på jorden? Vet de at de kan be om tilgivelse når som helst, og at når de tar nadverden hver uke, fornyer de paktene de inngikk i dåpen? Bær vitnesbyrd om at anledningen til å omvende seg er en velsignelse og en gave. Dåp handler ikke om å være fullkommen nå, men snarere om å komme inn på paktens sti og ta daglige skritt for å bli mer lik Jesus Kristus.

En vakker begynnelse

Istedenfor å se på dåp og bekreftelse som målet, kan vi hjelpe barna å se det som en vakker begynnelse – begynnelsen på et nytt liv som en Jesu Kristi paktsdisippel. Enten barnet ditt gleder seg, er nervøs eller litt av begge deler, kan du sørge for at han eller hun ikke går på denne stien alene. Ved å benytte bønn og være bevisste og tålmodige kan vi hjelpe våre barn å føle glede når de tar dette skrittet tilbake til sitt himmelske hjem.