2021
Hvem var David Whitmer?
forrige neste

Kom, følg med meg

Hvem var David Whitmer?

Lære og pakter 14–17

15.‒21. februar

Herren valgte tre vitner som skulle få se gullplatene med Mormons bok slik at de kunne “vitne om bokens sannhet og om hva den inneholder” (2 Nephi 27:12). Ett av disse vitnene var David Whitmer.

En hjelpende hånd

David hørte om gullplatene da han besøkte Oliver Cowdery, som virket som skriver mens Joseph Smith oversatte. Oliver skrev senere til David og spurte om han og Joseph kunne bo hos ham og fullføre oversettelsen.

David reiste 483 km til Pennsylvania for å bringe Joseph og Oliver til sine foreldres hjem i New York. Davids interesse vokste da han så Joseph oversette Mormons bok.

Alltid et vitne

Sammen med Oliver Cowdery og Martin Harris ble David vist platene av en engel og hørte Guds røst befale dem å vitne om det de hadde sett.

Dessverre forlot David Kirken noen år senere og vendte aldri tilbake, men han fornektet aldri sitt vitnesbyrd. På slutten av sitt liv skrev David: “Jeg har aldri på noe tidspunkt benektet dette vitnesbyrd eller deler av det, som siden har blitt publisert i [Mormons bok], som et av de tre vitner. De som kjenner meg best, vet at jeg alltid har holdt fast ved dette vitnesbyrdet. Og for at ingen skal bli villedet eller tvile på mitt nåværende syn på dette, bekrefter jeg nå igjen sannheten av alle mine uttalelser som da ble gjort og publisert” (An Address to All Believers in Christ [1887], 8–9).

1829

New York

Pennsylvania

Fayette

Harmony