2019թ․
Երեց Ռենլանդն այցելում է երեխաներին

Առաքյալներ ողջ աշխարհում

Երեց Ռենլանդն այցելում է երեխաներին

Առաքյալները ճամփորդում են աշխարհով մեկ՝ սպասավորելու մարդկանց և ուսուցանելու նրանց Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Liahona Magazine, 2019/10 Oct

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդը կնոջ՝ քույր Ռութ Լ. Ռենլանդի հետ այցելում է տարբեր վայրեր, օգնելով մարդկանց սովորել Հիսուս Քրիստոսի մասին: Նա ելույթներ է ունենում և զրուցում է միսիոներների հետ: Բայց ուր էլ որ նա լինի, նրա սիրած գործն է հանդիպել երեխաներին և սեղմել նրանց ձեռքերը: Երբեմն էլ նա այցելում է նրանց Երեխաների Միությունում:

Բոլիվիայում

Ճապոնիայում

Պերուում

Հարավային Կորեայում

Երեց Ռենլանդը ցանկանում է, որ ամբողջ աշխարհի երեխաներն իմանան, որ Երկնային Հայրը ճանաչում և սիրում է նրանց: