2017
Fokuser på Jesus

Barn

Fokuser på Jesus

Liahona Magazine, 2017/07 Jul

Når vi fokuserer på Jesus, kan han hjelpe oss å takle de vanskelige tingene i livet. Å ha kjærlighet for andre, holde budene og be til vår himmelske Fader i Jesu Kristi navn, er alt sammen måter å fokusere på Jesus.

Lag tegninger i de tomme rutene slik at hver rad og hver kolonne har en tegning for kjærlighet, bønn og bud.