2017
La ditt lys skinne

La ditt lys skinne

Liahona Magazine, 2017/07 Jul

Jeg vil gjerne fortelle deg om to unge jenter jeg kjenner, som var strålende eksempler på å dele evangeliet med andre. Da vår datter Nellie var nesten åtte år gammel, bodde vi i Sveits. Nellie gledet seg til å bli døpt. Like før fødselsdagen hennes hadde vi familiens hjemmeaften sammen med vår venn Tina. Tina hadde blitt undervist av misjonærene. Men hun var ikke sikker på om hun ønsket å bli døpt.

Etter leksjonen spurte vi om Tina ville be. Tina snakket ikke mye engelsk, så hun ba på kinesisk. Vi forsto ikke det hun sa, men vi følte Ånden mens hun ba.

Senere den kvelden spurte Nellie om hun og Tina kunne bli døpt på samme dag. Vi visste ikke hva Tina ville synes om det. Men vi var alle enige om at Nellie i det minste burde ringe og spørre. Til vår overraskelse sa Tina ja!

Nellie og Tina ble døpt den helgen. Senere fortalte Tina oss en fantastisk historie. Hun minnet oss om sin bønn på familiens hjemmeaften. I bønnen sin hadde hun bedt vår himmelske Fader om å la henne vite om hun burde bli døpt. Da Nellie ringte senere den kvelden, visste Tina at vår himmelske Fader hadde hørt bønnen hennes.

Vår venn Jasmine var også et godt eksempel for oss. Jasmine var 12 år gammel. Familien hennes ble gode venner av oss da vi bodde i Midtøsten. I hjemlandet hennes kan ikke Kirkens medlemmer snakke med andre om evangeliet. Det er ulovlig. Men Jasmine fant ut at hun kunne dele evangeliet med andre ved å gjøre det Jesus gjorde. Hun kunne vise kjærlighet og omtanke for andre. Uansett hvor Jasmine gikk eller hva hun gjorde, prøvde hun å være som Jesus. Hun var et strålende eksempel for andre.

Nellie og Jasmine viser oss hvordan vi kan være Jesu Kristi eksempler. Vi kan gjøre dette uansett hvor gamle vi er eller hvor vi bor.