2017
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Her er to eksempler.

2012 Outline for Sharing Time "Choose the Right"

“Den magiske lommeboken”, s. 72: Dere kan åpne familiens hjemmeaften med å synge “Velg det rette” (Salmer, nr. 131). Dere kan rollespille velg det rette-situasjoner som familie. Hva ville du for eksempel gjøre hvis du ble fristet til å jukse på en prøve eller holde noen utenfor en aktivitet? Tilpass omstendighetene til familiens situasjon.

“Hva er et familieråd?” s. 74: For å forberede deres eget familieråd, kan dere lage regler og sette dere mål for familierådene deres. Be alle i familien om å bidra. Regler og mål kan være å slå av elektronikk, lytte til hverandre, snakke om kommende begivenheter og sette langsiktige familiemål. Tilpass familierådene og gjør dem hyggelige, slik at familiemedlemmene vil se frem til dem.